Stav indexu August/September 2013

Index realitného zdravia bol prvý krát predstavený širokej verejnosti v televízií TA3, ktorá si novinku na realitnom trhu všimla  a zaradila do spravodajstva.

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Tak poďme si teda na začiatok povedať čo vlastne tento index realitného zdravia meria a ako funguje.“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Index realitného zdravia je jedinečná informácia opisujúca náladu na realitnom trhu. Táto informácia má garantovanú validitu, je tvorená z názorov 300 profesionálnych realitných kancelárií na Slovensku a je vyjadrená číslovkou na stupnici od 1 do 5, keď číslo 1 je najlepšie hodnotenie a 5 je najhoršie hodnotenie.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Pre koho je tento index určený, pre realitných maklérov, alebo pre bežných ľudí?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Index realitného zdravia je určený tak ako pre širokú verejnosť, aj pre profesionálov realitných. Ide o to, že tento nástroj pomáha zorientovať sa v danej situácii na realitnom trhu.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Poďme teda ďalej, prečo ste sa vlastne rozhodli vytvoriť tento index?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska je spolutvorcom cenových máp a v rámci cenových máp máme dnes informácie o vývoji cien. Tieto však neodrážajú nálady na realitnom trhu a preto bolo potrebné práve vytvoriť index realitného zdravia, ktorý opisuje nálady na realitnom trhu, to znamená hovorí o tom, aký je dopyt po nehnuteľnostiach, aká je ponuka a prípadne v akom objeme sa nehnuteľnosti obchodujú.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Ako často budete o týchto náladách na realitnom trhu informovať?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Raz mesačne aj prostredníctvom vašej televízie.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Poďme ďalej, poďme sa teraz možno pozrieť viac na tie jednotlivé hodnotenia. Čo znamená keď je známka na tomto indexe najhoršia, čiže 5 a čo znamená keď je najlepšia, čo to znamená v praxi?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Tento názor vytváraný práve prostredníctvom realitných kancelárií hovorí o tom, že buď je ten realitný trh v dobrej kondícii, to znamená obchoduje sa, je dobrá ponuka nehnuteľností, je dostatočný dopyt po nehnuteľnostiach.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ To je potom jednotka.“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „To je v tom prípade jednotka. Pokiaľ máme zlé hodnotenie, to znamená, že sa neobchoduje, to znamená trh stojí, to znamená neexistuje dopyt, alebo je slabý dopyt a slabá ponuka.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Aká je v súčasnosti aktuálna hodnota tohto indexu a čo vlastne znamená?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „V súčasnosti máme hodnotu za august 2,63 s výhľadom optimistickým na september. Táto situácia znamená, že trh je stabilizovaný, to znamená dopyt a ponuka sú vyrovnané, obchoduje sa v dostatočnom množstve, zároveň prichádza nám jesenná realitná sezóna, kde je predpoklad zvýšeného objemu obchodov a preto máme pozitívny výhľad na september.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Pán Palenčár, poďme si viacej ešte povedať k metodike, podľa akého kľúča stanovujete tieto jednotlivé hodnoty, o ktorých sme tu hovorili?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Hodnoty sa vytvárajú sociologickým prieskumom práve pri týchto 300 spomínaných realitných kancelárií, ktoré hodnotia tú situáciu práve podľa toho akým spôsobom sa im obchoduje, ako pracujú, ako cítia dopyt, ako cítia ponuku na nehnuteľnosť.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Aké máte očakávania do budúcnosti čo sa týka indexu realitného zdravia?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Predpokladám, že index realitného zdravia sa stane bežným nástrojom nielen širokej verejnosti, ale práve realitných profesionálov pri zorientovaní sa na zložitom realitnom trhu, to znamená budú sa pravidelne každý mesiac oboznamovať s vývojom realitného indexu.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Pán Palenčár, tak to už bola moja posledná otázka. Ďakujem, že ste si našli čas pre našich divákov.“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Ďakujem pekne.“

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.