IRZ September 2015

September priniesol rekord! Trochu prekvapivo, keďže prognózy tvorcov Indexu naznačovali od začiatku roka, že rekordný bude mesiac jún. Taktiež prognózy na september v uplynulých dvoch rokoch reálna hodnota IRZ zatiaľ nenaplnila a považovali sme ich za prehnaný optimizmus, vyvolaný „letným spánkom“ trhu. Na druhej strane evidujeme v tomto roku množstvo signálov, avizujúcich skutočnosť, že slovenský trh nehnuteľností „preradil na vyšší rýchlostný stupeň“. Ako sme uvádzali v predchádzajúcej analýze, medzi tieto signály možno zaradiť okrem stabilného až pozitívneho vývoja Indexu realitného zdravia aj mierny rast cien nehnuteľností a taktiež zvýšené aktivity v oblasti hypotekárneho úverovania realít a výrazného rozvoja nových a „odložených“ developerských projektov.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Rekordný Index realitného zdravia v septembri 2015 dosiahol hodnotu 2,39 a prvý raz v histórii merania pokoril hranicu 2,40. Znamená to, že realitné kancelárie zúročili svoje doterajšie nadpriemerné aktivity, ktorých zvýšenú intenzitu prognózovali prakticky od začiatku tohto roka. Iba štvrtý raz od júna 2013 Index klesol do pozitívnej časti hodnotiacej stupnice, teda pod 2 mínus a teda opäť dosiahol nadpriemernú úroveň obchodovania.

Prognóza Indexu realitného zdravia na október 2015 je 2,32 čo avizuje pokračujúci rast trhu. Tohtoročné predpoklady realitných kancelárií na vývoj obchodovania na nasledujúci mesiac taktiež môžeme pokladať za rekordné, pretože až na dva letné mesiace, boli veľmi blízke a lepšie ako 2,40.

Pozitívne prognózy vývoja realitného trhu, tak ako ich prezentujú „tvorcovia Indexu“ signalizujú, že rok 2015 vyzerá byť , po období istej stability na úrovni priemeru, posunom na vyšší level. To, že očakávania realitných kancelárií sú nadpriemerné je odrazom množstva dobre sa vyvíjajúcej práce každej z nich. Index realitného zdravia je kvalitatívny parameter, ktorý má za cieľ mapovať vývoj realitného trhu podľa vnímania majiteľov alebo riaditeľov najvýznamnejších realitných subjektov. Zdá sa že rok 2015 vnímajú znateľne lepšie ako roky predchádzajúce.

Držíme palce v dobre rozbehnutej druhej časti sezóny a očakávame ďalšie pozitívne signály!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.