IRZ September 2014

Augustová prognóza respondentov – najvýznamnejších realitných subjektov na Slovensku – sa naplnila. Výsledok merania septembrového Indexu realitného zdravia potvrdil očakávané zlepšenie obchodovania na realitnom trhu. Aj keď sa naplno neprejavil optimistický výhľad z minulého mesiaca, môžeme konštatovať plynulé zlepšovanie IRZ od júla tohto roka, ktorý predstavuje druhé ročné dno krivky vývoja Indexu. Ďalším potvrdeným znakom vývoja trhu je trošku prehnaný optimizmus, ktorý „postihuje“ realitných profesionálov už druhý rok vždy v auguste pri predpovedi vývoja na september.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Septembrový Index realitného zdravia dosiahol úroveň 2,57 je o 12 stotín lepší ako v predchádzajúcom mesiaci august. V medziročnom porovnaní mesiacov 2013 a 2014 bol tento september o 10 stotín lepší ako pred rokom. Taktiež vývoj resp. zlepšovanie Indexu je plynulejšie, so stúpajúcou tendenciou. Ako sme prognózovali, blížime sa k jarným hodnotám IRZ a veríme, že ďalšie meranie potvrdí vývoj, smerujúci do pozitívnej časti stupnice, teda lepšie ako 2 mínus.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na október je 2,41 a je horšia ako nameraný výhľad na predchádzajúci mesiac. Prezrádza to určitú stabilizáciu a validitu prognózovania, keď nepotvrdzuje optimizmus podovolenkových očakávaní, na druhej strane je významne pravdepodobnejšia ako pred rokom. Podľa našich očakávaní, podložených 1,5 ročným meraním Indexu realitného zdravia, októbrový IRZ sa môže zlepšiť tesne pod hranicu 2,5. Neočakávame však útok na predletné rekordy na úrovni 2,4.

V tomto období avizuje Index realitného zdravia stabilizáciu rastu realitného trhu. Obchodovanie ožíva už od júla a predpokladáme, že v najbližších dvoch mesiacoch sa tento trend nezmení. Nebývalý nárast ponuky na internetových realitných portáloch a nové developerské projekty na trhu to len potvrdzujú. V tejto dobe odporúčame verejnosti nečakať na „zimný spánok“ a neodkladať svoje nákupno – predajné rozhodnutia.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.