IRZ október 2016

Október nám priniesol pokles Indexu realitného zdravia späť do negatívnej polovice hodnotiacej škály, avšak len tesne pod hranicu dva mínus. Prekvapenia smerom k rekordným číslam sa neudiali a medziročný rozdiel je na úrovni stotín. Priemerný IRZ za 10 mesiacov tohto roka je stále najlepší z troch uplynulých rokov hlavne vďaka „rekordnej realitnej jari“. Za pohľad stojí aj vývoj Indexu „bratislavského“ a „mimobratislavského“ trhu, kde sa rozdiel zmenšil na úkor Bratislavy.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Októbrový Index realitného zdravia je 2,54 a zhoršil sa o desatinu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Za ostatné tri roky je však najlepší aj keď len o niekoľko stotín. Znamená to, že naši „tvorcovia Indexu“ vnímajú obchodovanie na trhu negatívnejšie ako v septembri. Podľa signálov z trhu je zrejmé, že ceny nehnuteľností stúpajú, teda dopyt je. Mierne zhoršenie Indexu môže spočívať v kvantitatívne nedostatočnej ponuke.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia medzi „bratislavským“ a „mimobratislavským“ realitným trhom naznačuje, kde vznikol pokles aktivít vnímaný realitnými profesionálmi v mesiaci október. V bratislavskom regióne poklesol IRZ o 14 stotín na hodnotu 2,46 oproti miernemu zlepšeniu Indexu v „mimobratislavských“ realitných kanceláriách.

Rozdiel sa nám tak zmenšil z 27 stotín na desatinu a dá sa konštatovať, že medzimesačný pokles Indexu realitného zdravia má „na svedomí“ bratislavský región. Do konca roka sa môže tento rozdiel ešte znížiť, no úplné vyrovnanie neočakávame.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na november 2016 2,44 je stále optimistická aj keď opatrnejšia ako na október. V tomto období sa trh pomaly „ukladá na zimný spánok“. Predpokladáme ďalší pokles obchodovania, tak ako zvyčajne koncom roka.

Nemyslíme si, že slovenský realitný trh sa blíži k cenovej bubline, pretože za uplynulých osem rokov vývoja zďaleka nedosiahol aspoň návrat na úroveň 2008. Vo vnímaní realitných kancelárií je rast obchodovania plynulý, ale mierny a nesmeruje k prehriatiu. Kvalitu obchodovania vnímajú stále ako priemernú v porovnaní s obdobím pred krízou, kedy sa naozaj tomuto biznisu darilo.
Hodnotenie uplynulého obdobia tohto roka teda 10 mesiacov neprináša prekvapivé uzávery. Index realitného zdravia v tomto roku päťkrát prelomil hranicu 2 mínus a dvakrát zlepšil rekord histórie 41 meraní – mesiacov.

Zlepšenie priemerného ročného Indexu realitného zdravia však počítame iba v stotinách, čo naznačuje stabilný, ale veľmi mierny rast. Zdá sa, že realitné kancelárie sú predsa len v hodnotení obchodovania cez pocit kompetentných zástupcov opatrné. Možno v porovnaní so „zlatou érou“ pred krízou je súčasné zlepšovanie trhu len slabým odvarom. Na vývoj tohto segmentu vplýva veľké množstvo ekonomických a spoločensko-politických udalostí a našou úlohou je zbierať informácie o jeho vnímaní odborníkmi.

Nemôžeme a nechceme konkurovať bankovým a finančným analytikom, prinášame len doplňujúci pohľad na trh. Aj keď dosť podstatný a relevantný.
V najbližšom období odporúčame pozorne sledovať vývoj cien slovenských nehnuteľností, vývoj obchodovania v jednotlivých regiónoch a taktiež ekonomické dopady nedávnych spoločensko-politických udalostí vo svete na náš realitný trh.

Držíme palce všetkým realitným kanceláriám a maklérom!

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.