IRZ Október 2014

Na otázku akým smerom sa uberal realitný trh v októbri tohto roka a ako bude vyzerať v novembri, môžeme jednoducho odpovedať: stabilne. Októbrový Index realitného zdravia je takmer rovnaký ako v predchádzajúcom mesiaci a jeho prognóza na november naďalej zostáva opatrne pozitívna. Odpovede takmer 200 najvýznamnejších realitných subjektov, operujúcich na našom trhu, signalizujú, že 9. a 10. mesiac roka je druhým obchodným vrcholom trhu nehnuteľností. IRZ a jeho prognóza sa teraz pohybuje okolo priemernej známky 2- a je aktuálne len o pár stotín horší ako v rekordných jarných mesiacoch.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Októbrový Index realitného zdravia 2,59 je o zanedbateľné 2 stotiny horší ako v septembri. V medziročnom porovnaní týchto mesiacov 2013 a 2014 je hodnota Indexu na stotinu rovnaká. Keďže už druhý mesiac IRZ atakuje priemernú hodnotu 2 mínus, môžeme konštatovať, že „poprázdninový“ zvýšený pohyb na trhu a jeho rastový trend sa stabilizoval. Obchodovanie je hodnotené ako priemerné a takisto vyzerá aj prognóza na ďalší mesiac.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na november je 2,50 a je 9 stotín horšia ako nameraný výhľad na predchádzajúci mesiac. V medziročnom porovnaní mesiacov je len malá odchýlka. Dá sa to čítať aj tak, že respondenti neočakávajú v závere roka významné zlepšenie obchodovania na trhu nehnuteľností. Tento vývoj nám potvrdil minulomesačný predpoklad, že jesenný vrchol aktivity realitného trhu nedosiahne jeho jarnú úroveň.

Najlepšie hodnoty Indexu realitného zdravia sa, počas celej doby jeho merania, pohybujú okolo priemernej známky 2 mínus. Ak prihliadneme na nepatrné kolísanie cien nehnuteľností za ostatné dva roky, môžeme konštatovať, že tento trh je stabilný a nie je namieste očakávať akékoľvek strmé alebo skokové zmeny v jeho najbližšom vývoji.

V tomto ročnom období je vhodné finalizovať svoje realitné obchody či investičné zámery pred očakávaným zimným útlmom obchodovania na realitnom trhu.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.