IRZ november 2015

Tridsiate meranie Indexu realitného zdravia neprinieslo žiadne prekvapenia. Trh je podľa realitných profesionálov stabilný, v nepatrnom raste. Kvalita trhu, teda pocit, ako vnímajú jeho aktivitu respondenti sa aj v tomto roku pohybuje tesne pod priemerom.Potešiteľné je však priemerné číslo IRZ za rok 2015, ktoré bude o poznanie lepšie ako v predchádzajúcom roku. Aktivita trhu vrcholila v máji a v septembri rekordnými hodnotami Indexu. V ostatných mesiacoch sme namerali stabilitu a to isté očakávame aj v decembri tohto roka.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Novembrový Index realitného zdravia sa o stotinu zlepšil oproti októbru na úroveň 2,56. Myslíme si že
Index realitného zdravia za 11 2015
to je dôkaz istej stability trhu. V medziročnom porovnaní sú októbrové a novemrové hodnoty porovnateľné, nepatrne lepšie v prospech tohto roka.

Výhľad Indexu realitného zdravia na december 2015 je 2,66 a znamená, že tvorcovia Indexu očakávajú výraznejší pokles – o desatinu. V histórii merania IRZ ide o obvyklú „predvianočnú“ prognózu, ktorá nie je prekvapivá.

Tento komentár je v roku 2015 posledný a skúsime rok zhodnotiť. Nedočkali sme sa prevratných zlepšení trhu ani väčších prekvapení v podobe rozdielov medzi prognózami a realitou. Rok 2015 prinesol zlepšenie rekordnej hodnoty IRZ o 3 stotiny na 2,39 a zjavne naznačil dva vrcholy aktivít trhu – máj a september. Vývoj indexu v bežných mesiacoch osciloval okolo 2,55 a bol stabilnejší ako predchádzajúce dva roky. Z pohľadu tridsiatich meraní Indexu realitného zdravia možno hodnotiť rok 2015 ako najlepší, najstabilnejší a navyše s rekordom. Z pohľadu trhovej reality sú aktivity v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami dlhodobo podpriemerné a to aj napriek určitým mikroskopickým cenovým korekciám a hypotekárnej stimulácii. Možno by mohli tvorcovia Indexu posunúť latku „priemeru“ o trochu vyššie, optimistickejšie. Veríme, že už v budúcom roku sa dočkáme.

Ďakujeme tvorcom Indexu realitného zdravia za výbornú spoluprácu a želáme im, a celej „realitnej“ verejnosti veľa šťastia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.