IRZ November 2014

Trvajúcu stabilitu obchodných aktivít na realitnom trhu potvrdil aj novembrový Index realitného zdravia. Naplnil tak naše predpoklady z minulého mesiaca, ktoré napriek blížiacemu sa koncu roka, prognózovali stabilný vývoj. Dobrá správa je, že v medziročnom porovnaní je IRZ dosť výrazne lepší a to sa týka aj výhľadu na december.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Novembrový Index realitného zdravia 2,57 je dokonca o 2 stotiny lepší ako v októbrii. Štatisticky je odchýlka takmer zanedbateľná, prakticky ale dokumentuje zlepšujúci sa stav realitného trhu. Ten sa v medziročnom porovnaní IRZ zlepšil až o desatinu. Považujeme to za významný indikátor mierneho, ale trvalého rastu nášho trhu nehnuteľností, ak vezmeme do úvahy, že pohyby v kvantitatívnych parametroch trhu – teda cenách – sa počítajú v stotinách.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na november je 2,61 a prvý raz od júna tohto roka je negatívna. Vzhľadom na to, že novembrová nameraná hodnota Indexu je len o 4 stotiny nižšia ako jeho decembrový výhľad, je možné konštatovať, že hoci jarné rekordy IRZ nepadnú, vývoj je nečakane stabilný. Teda nezaznamenali sme zmeny IRZ v rastovej alebo klesajúcej krivke, naopak vývoj je lineárny na úrovni okolo 2,58 už tri mesiace.

Trojmesačná stabilita obchodovania na realitnom trhu v porovnaní s rovnakým obdobím 2013 a lepšie hodnoty Indexu v jednotlivých mesiacoch nás posilňujú v miernom optimizme do budúcnosti. Veríme, že nadchádzajúci rok 2015 bude pokračovať v tomto trende mierneho, ale trvalého zlepšovania. Znamená to, že stagnujúce ceny už trh dobehol a dokáže v ich prostredí realizovať väčšie množstvo úspešných obchodov.

veľmi pekne poďakovať všetkým tvorcom Indexu za ich účasť na tomto ojedinelom projekte. Priemerne 200 aktívnych realitných kancelárií každomesačne, prostredníctvom majiteľa alebo konateľa, vypĺňalo náš dotazník a za to im patrí naša vďaka.

Do Nového roka želáme nielen im, ale aj všetkým realitným profesionálom, veľa osobných a pracovných úspechov.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.