IRZ marec 2017

Index realitného zdravia za mesiac marec je prakticky zhodný s hodnotou nameranou za február. Iba nepatrné zlepšenie oproti predchádzajúcim mesiacom tohto roka svedčí o istej stabilite trhu, prípadne sa dá čítať ako opatrnosť v očakávaní reakcie spotrebiteľov na zmenenú situáciu vo financovaní bývania. Ak by sme mali hodnotiť prvý štvrťrok 2017, vychádza známka 2 mínus.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Marcový Index realitného zdravia je 2,56 a je o zanedbateľnú stotinu lepší ako februárový. Napriek tomu, že IRZ v druhom a treťom mesiaci minulého roka bol lepší, priemer za 1. kvartál 2017 je najlepší za 4 roky merania. O chlp, teda stotinu. Taktiež vidíme ako podstatný ten fakt, že Index je za ostatného pol roka stabilný s rozdielom +/- pár stotín a neprechádza skokovými zmenami.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia očakávajú aj v apríli jeho zlepšenie na 2,43 a tým potvrdzujú pozitívnu náladu do ďalšieho obdobia. Dalo by sa teda konštatovať, že nepociťujú obavy z prípadného zbrzdenia trhu, ktoré by mohla spôsobiť spomínaná regulácia.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v marci zväčšil z 18 stotín na 24 v prospech „bratislavských“ realitných subjektov. Znamená to, že rozbeh obchodovania v „mimobratislavských“ regiónoch je pomalší. No máme ešte v živej pamäti, že tento rozdiel bol v decembri minulého roka úplne zanedbateľný. K znižovaniu rozdielu môže prísť už v najbližších mesiacoch, prognóza je v oboch prípadoch optimistická.1

Podľa aktuálneho vývoja Indexu realitného zdravia to vyzerá tak, že sa trh pripravuje na hlavnú sezónu roka. Tá nastáva pravidelne v jarných mesiacoch. Stabilita Indexu v ostatných šiestich mesiacoch zase napovedá, že obchodovanie s nehnuteľnosťami prechádza priaznivým obdobím s optimistickým výhľadom do budúcna.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.