IRZ marec 2015

Ako sme predpokladali – prekvapenie sa nekoná. Prekvapivo dobrá februárová prognóza vývoja trhu na mesiac marec sa nepotvrdila, hoci je hodnota Indexu realitného zdravia nepatrne lepšia ako minulý mesiac. Potešiteľné zistenie je pretrvávajúci optimizmus tvorcov Indexu a jeho stabilný pozitívny vývoj. Potvrdzuje sa, že prognózy v úvode každého roka sú jemne nadsadené, pričom v závere roka sú naopak veľmi presné. Rozdiel medzi prognózou a reálnou hodnotou IRZ v prvých troch mesiacoch tohto a predchádzajúceho roka je takmer zhodne 3 desatiny.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Marcová hodnota Indexu realitného zdravia 2,61 čo je o viac ako 3 stotiny lepšie ako vo februári a o 11 stotín lepšie ako v januári tohto roka. Medziročne ide o zlepšenie taktiež o 3 stotiny. Silné mesiace nás ešte len čakajú a sme presvedčení o pokračovaní rastových trendov vývoja trhu.

Prognóza Indexu realitného zdravia na apríl 2015 je 2,36 – je o 6 stotín horšia ako prognóza na február, avšak stále patrí k rekordným, ktoré sú tie, čo atakujú hranicu 2,3. V medziročnom porovnaní je odchýlka nepatrná. V nasledujúcich mesiacoch očakávame rastúce prognózy, ktoré postupne, smerom k letnému útlmu, budú viac a viac blízke reálnej nameranej hodnote IRZ.

Apríl je mesiac, keď prší a o chvíľočku zas svieti slnko. Nevyspytateľný. Nepredvídateľný.

Nie ako Index realtného zdravia, ktorí tvoria realitní profesionáli. Keďže máme už za sebou 22 meraní, vieme s celkom slušnou presnosťou odhadnúť jeho prognózy aj reálny vývoj. A tak sa zdá, že IRZ sa bude, aj napriek nestálemu aprílu, nakoniec na realitný trh usmievať.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.