IRZ máj 2017

Májový Index realitného zdravia sa nepatrne zhoršil oproti aprílu, čo potvrdzuje prekvapivý vývoj na trhu nehnuteľností v tomto roku. Respondenti od januára každý mesiac indikujú podpriemernú spokojnosť so svojimi výsledkami a tento trend v mesiaci máj 2017 vyústil do rekordu. Negatívneho.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia sa v máji oproti aprílu zhoršil o stotinu na hodnotu 2,61. Je to najhorší výsledok v tomto mesiaci v histórii merania IRZ (prieskum prebieha od júna 2013). Medziročne sa zhoršil o celé 3 desatiny (máj 2016 – hodnota 2,31 – zatiaľ absolútny rekord). V decembri a januári boli dosiahnuté najlepšie hodnoty pre tieto mesiace od začiatku merania IRZ, pravdepodobne zotrvačnosťou výnimočne dobrého roka 2016. Od januára sa Index zhoršuje a to po prvý raz za ostatné tri roky. Krivka vývoja IRZ zvyčajne od podpriemerných zimných hodnôt smeruje k jarným rekordom, v tomto roku naopak.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia zatiaľ nestrácajú optimizmus v prognózach vývoja. Avšak ak by sa júnový odhad, ktorý je 2,34 reálne naplnil, mali by sme tu nevídaný medzi mesačný skok do „zelených“ čísel. Zlepšenie o takmer 3 desatiny a dosiahnutie pozitívnej časti hodnotiacej stupnice z mesiaca na mesiac je veľmi nepravdepodobné. Očakávania sa v tomto roku dosť výrazne odlišujú od reality, čo už v máji býva neobvyklé. To znamená, že tento rok je v segmente obchodovania s rezidenčnými nehnuteľnosťami iný ako predošlé.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia je už druhý mesiac blízky nule . V máji je iba stotina (2,61 vs 2,6) v prospech „mimobratislavských“ realitných subjektov. Hoci je obchodovanie v regióne Bratislavy dlhodobo „živšie“ ako v ostatných regiónoch, tento výsledok avizuje, že zhoršenie trhu (z hľadiska tvorcov Indexu) je celoplošné. Prognózy v oboch porovnávaných celkoch sú naďalej pozitívne.

V aprílovom komentári k Indexu realitného zdravia sme naznačovali, že časy trvalého zlepšovania sú už možno minulosťou a májové čísla nám dávajú za pravdu. Nečakali sme však, že trend zhoršovania Indexu bude pokračovať aj v mesiaci, ktorý v uplynulých rokoch lámal rekordy. Napriek stálej prevahe dopytu nad ponukou, vyvoj IRZ indikuje zmenu správania trhu. Regulácie vo financovaní bývania, dosahovanie cenového stropu rezidenčných nehnuteľností, či možná saturácia trhu. To sú pravdepodobné dôvody k spomaleniu možno príliš dynamického vývoja v uplynulom období.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.