IRZ máj 2015

Zlepšujúci sa stav realitného trhu potvrdila jeho aktuálna hodnota za mesiac máj 2015. Nielenže prelomila priemernú „známku“ 2 mínus, ale je aj druhou najlepšou nameranou vôbec. Vzhľadom na to, že Index realitného zdravia je meraný na stotiny, vieme sledovať jeho vývoj a porovnávať. Počas 24 mesiacov merania Indexu sa stalo len trikrát, že jeho hodnota bola lepšia ako 2,5. V máji a júni 2014 a teraz. Podľa prognózy by mal tohtoročný jún priniesť rekord. Vzhľadom na metodiku merania však môžeme konštatovať viac, ako len to že trh má v roku dva mesiace špičkovej aktivity. Vieme vysloviť aj kvalifikované tvrdenie, že presne podľa prognóz tvorcov Indexu realitného zdravia, trh sa medziročne zlepšuje a rastie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Májový Index realitného zdravia je 2,45, čo je zlepšenie oproti aprílovému 2,60 o celých 15 stotín. Po troch mesiacoch pomerne slušnej podpriemernej aktivity na trhu, oscilujúcej okolo hodnoty 2,60, prišlo výrazné zlepšenie. Treba povedať, že očakávané. Podľa vyjadrenia realitných profesionálov, ktoré zrkadlí Index realitného zdravia, trh sa opäť po roku dostal do pozitívnej časti stupnice a hodnotia ho „známkou“ lepšou ako 2 mínus. Medziročne je májový Index o 3 stotiny lepší ako pred rokom (2,48).

Prognóza Indexu realitného zdravia na jún 2015 je 2,32 a už štvrtý mesiac je pod hodnotou 2,40. Znovu treba pripomenúť, že s pribúdajúcimi mesiacmi sa prognózy tvorcov Indexu spresňujú a približujú realite a preto očakávame, že IRZ bude za jún 2015 rekordný. Neprekvapil by ani pád hraničnej hodnoty 2,40, ktorú sa doposiaľ (24 mesiacov) nepodarilo pokoriť.

Index realitného zdravia za 2 roky (ak berieme do úvahy aj pilotné meranie) svojej existencie mapoval priebeh reálneho a očakávaného obchodovania s nehnuteľnosťami tak, ako ho vnímajú a cítia skutoční a fungujúci realitní profesionáli. Za ten čas sa ukázali signifikantné vrcholy a taktiež depresie v aktivitách na tomto trhu. Avšak to, čo je najdôležitejším výsledkom existencie IRZ, je preukázanie trvalého, aj keď veľmi mierneho rastu.

Nie je dôležité, či Index realitného zdravia prekoná rekord alebo nie. Dôležité je aby sa našim realitným kanceláriám podarilo naplniť ich očakávania v preddovolenkovom finiši prvej časti sezóny. Držíme palce a želáme veľa síl!

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.