IRZ jún 2015

Index realitného zdravia za mesiac jún 2015 trošku schladil optimizmus, prameniaci z májovej prognózy. Slovenský trh nehnuteľností si zrejme vzal dovolenku o mesiac skôr a letné teplo zjavne brzdí realitné aktivity. Očakávaný rekord sa nekonal a prognóza na júl je nepriaznivejšia ako pred rokom. Nejde však o dramatické zmeny vo vývoji IRZ, trh je stále hodnotený priemernou známkou dva mínus. Naše očakávania a prognóza tvorcov Indexu boli jednoducho príliš optimistické. Ak však porovnáme priemerný IRZ za prvých 6 mesiacov rokov 2014 (2,62) a 2015 (2,59), môžeme sa pokojne postaviť za tvrdenie z minulomesačnej správy: trh sa medziročne zlepšuje a rastie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Júnový Index realitného zdravia 2,54 je o 9 stotín horší ako májový 2,45. Prognóza na jún bola 2,32, a to dávalo predpoklad pre rekordnú hodnotu. Očakávania sa však nenaplnili, a hoci niekde realitné obchody kvitnú, celoplošne je situácia stále na priemernej úrovni. Najlepší doposiaľ nameraný Index realitného zdravia (2,42) tak naďalej drží mesiac jún 2014.

Prognóza Indexu realitného zdravia na júl 2015 je 2,71 a je totožná  s predpokladom realitných aktivít pre tohtoročný január. Očakávaná druhá depresia vývoja trhu je teda tu, neočakávali sme, že pokles začne už v júni.

Ako vidno, aj po dvoch rokoch merania Indexu realitného zdravia, pripravil nám realitný trh malé prekvapenie. Nevybočil však z dlhodobého trendu, ktorý zachytáva Index realitného zdravia. Dlhodobý trend od júna 2013 je veľmi mierny rast v celoslovenskom meradle, pričom reálne hodnoty sa pohybujú v intervale od asi 2,7 do asi 2,4. Je pravdepodobné, že sa v analýze Indexu už v najbližšom čase zameriame aj na posúdenie regionálnych rozdielov.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.