IRZ júl 2016

Už sme v minulosti v komentári písali, že letné sú mesiace leňošenia a oddychu aj na realitnom trhu. Po júnovom precitnutí z rekordne sa ukazujúceho roka ani júl nepriniesol prekvapenie a Index realitného zdravia poklesol v súlade s dlhodobým sledovaním a prognózou jeho tvorcov. Dokonca o „chlp“ viac ako minulý rok. Odhliadnuc od toho, polročný priemer IRZ je najlepší za ostatné tri roky. Na prelome júla a augusta sme spracovali aj rozdiel vo vnímaní dynamiky realitného trhu medzi realitnými kanceláriami pôsobiacimi v teritóriu Bratislavy a zvyšku Slovenska.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

IRZ mesačný stav indexuIndex realitného zdravia v júli tohto roka poklesol oproti júnovej hodnote (2,58) o 8 stotín na 2,66 čo je celkom očakávané a ničím nevybočuje z radu júlových čísel. Prognóza na august taktiež nepredpokladá prekvapenie a vyzerá to tak, že vývoj Indexu v tomto roku bude podobný ako ostatné tri roky. Realitný trh sa pravdepodobne rozbehne po prázdninách a uvidíme, či opäť v rekordných obrátkach.

Ako sme spomínali v úvode, štatisticky sme porovnali vnímanie aktivít na realitnom trhu v Bratislave a okolí versus „mimobratislavský“ trh. Očakávali sme rozdiel v prospech Bratislavy, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste. „Skóre“ 2,51 ku 2,81 v prospech Bratislavy signalizuje fakt, že „schodok“ medzi regiónmi sa nedarí znižovať a zrejme tak skoro ani nepodarí. Možno povedať, že dynamika realitného trhu v hlavnom meste a okolí pravdepodobne predbieha zvyšok Slovenska o 3-4 roky, kedže aj v letnom útlme zisťujeme rozdiel v Indexe realitného zdravia o celé 3 desatiny. Treba pripomenúť, že hodnota Indexu 2,51 je stále iba dva mínus, čiže priemerná známka na stupnici od 1 do 5.IRZ

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na august 2016 je 2,52, je o 5 stotín lepšia ako minulý mesiac a prakticky len potvrdzuje dlhodobý zaznamenávaný letný útlm trhu. Je dobrá správa, že prognóza IRZ opäť smeruje do nadpriemernej polovice hodnotiacej stupnice. Podľa skúseností s meraním Indexu od leta 2013 očakávame v auguste rovnaké alebo mierne lepšie číslo s výrazne pozitívnou prognózou na september.
Realitní profesionáli z celého Slovenska, ktorí odpovedajú v zisťovaní ich vnímania aktivít na trhu, nám zatiaľ nesignalizujú žiadne dramatické zmeny v dynamike trhu. Treba však prihliadať aj na iné správy ako napríklad mierne zrýchlenie rastu cien nehnuteľností a otváranie nových developerských projektov v tomto roku. Odporúčame veľmi pozorne sledovať dianie na trhu a pripraviť sa na jesenný druhý vrchol sezóny.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.