IRZ Júl 2014

Index realitného zdravia je konkrétne číslo na stupnici od najlepšieho k najhoršiemu – školské známkovanie teda hodnota 1 je najlepší stav trhu 5 je najhorší stav realitného trhu – bude slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní tak pre realitných profesionálov, ako aj pre verejnosť so záujmom o reality, či o ekonomiku SR ako takú.

Leto vrcholí a s ním aj dovolenková sezóna. Toto vláčne a lenivé ročné obdobie sa, podľa očakávania, prejavilo aj útlmom na trhu nehnuteľností. Druhý letný a prvý prázdninový mesiac júl nám priniesol výrazné zhoršenie Indexu realitného zdravia. Nameraná hodnota 2,76 je v tomto roku najhoršia po januárovej a februárovej, ktorá sa držala na úrovni 2,8. Napriek tomu je prognóza na mesiac august pozitívna, čo znamená, že tvorcovia indexu očakávajú zlepšenie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 170 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Júlový Index realitného zdravia 2,76 sa o 34 stotín prepadol oproti predchádzajúcemu mesiacu a je horší ako júnová prognóza, ktorá bola nameraná na hodnote 2,64. Teda očakávaný pokles obchodovania na realitnom trhu sa potvrdil a zdá sa, že IRZ kreslí svoju krivku sezónnosti trhu v súlade s logikou. V medziročnom porovnaní je IRZ pre júl 2014 dokonca ešte horší ako v júli 2013, kedy bola nameraná hodnota 2,60. Táto hodnota však bola nameraná ešte v pilotnej fáze prieskumu Index realitného zdravia.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na august je 2,58 a je podobná ako v roku 2013. V minulom roku sa pozitívne očakávania nenaplnili, reálna nameraná hodnota bola o 11 stotín nižšia ako prognóza na august 2013.

Zdá sa, že realitný trh je v letnom období v útlme, čo nie je prekvapujúce. Očakávame aj augustový Index realitného zdravia niekde medzi 2,6 a 2,7. Avšak po rekordných optimistických nameraných hodnotách Indexu v jarných mesiacoch a v júni, je namieste predpokladať trend spomalenia realitného trhu aj na mesiac august s očakávaním návratu zelených čísiel až na začiatku jesene.

irz banner 82014

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.