IRZ január 2017

Dovoľte aby sme Vám naservírovali čerstvý, ešte teplý Index realitného zdravia za mesiac január spolu s prognózou na február tohto roka. Veľmi nevybočuje z menu, ktoré nastavil predchádzajúci rok 2016. Ten sa z hľadiska merania IRZ ukázal ako rekordný a veríme, že bol aj pre Vás – realitných profesionálov – veľmi úspešný. Trend rastu trhu sa javí aj teraz na začiatku roka 2017 a optimizmus tvorcov Indexu pretrváva.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Napriek tomu, že Index realitného zdravia sa v januári oproti prechádzajúcemu mesiacu zhoršil o 6 stotín na úroveň 2,53 , vytvoril rekord. Je najlepší za ostatné 4 roky a to s náskokom až dvoch desatín. Nás teší hlavne fakt, že IRZ už od samého začiatku roka atakuje rozdielovú hranicu 2 mínus, čo z minulosti nepoznáme.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v januári zvýšil v prospech „bratislavských“ subjektov a rozdiel dosiahol celú desatinu (predchádzajúci mesiac bol rozdiel zanedbateľné 2 stotiny). Rýchlejší štart projektov v regióne hlavného mesta je pravdepodobne spôsobený ich rozpracovanosťou a miernejšou zimou v tejto časti krajiny.“Mimobratislavské“ subjekty hodnotili svoju spokojnosť s januárovými aktivitami známkou 2,58,čo samo osebe je slušné číslo, blízke hranici 2 mínus. V ďalšom období očakávame v tomto parametri rovnaký vývoj.

Prognóza Indexu realitného zdravia na mesiac február je celoplošne veľmi pozitívna a dosiahla známku 2,33. Ak budú tvorcovia Indexu rovnako úspešní, ako pri odhade na január, máme sa načo tešiť. Totiž odhad a reálna nameraná hodnota IRZ sa za predošlý mesiac líšili o púhu stotinu! Obvykle sa výhľad Indexu na úrovni okolo 2,30 vyskytuje o mesiac neskôr a veští rekordné hodnoty v jarných mesiacoch. Táto prognóza na február je taktiež najlepšia v histórii merania Indexu realitného zdravia.

Po dlhodobom sledovaní indexu a jeho porovnávania s vývojom cien nehnuteľností môžeme potvrdiť koreláciu medzi dlhodobým pozitívnym vývojom IRZ a rastom cien nehnuteľností. Rast cien nehnuteľností je prirodzeným aj keď čiastočne negatívnym dopadom pozitívneho vývoja na trhu. Na druhej strane už vidíme negatívne reakcie kupujúcich na zvyšovanie cien nehnuteľností. Samé rekordy a super pozitívne trendy, jeden by si povedal: Kam sa tento trh rúti? Na túto otázku odpovie nasledujúci graf, ktorý v reálnej mierke popisuje viacročný vývoj Indexu. Pričom zdôrazňujeme, že IRZ je kvalitatívny parameter a pohyb cien nehnuteľností na trhu ho neovplyvňuje.(Kvôli výpovednosti grafu je hodnota IRZ za február 2016 iba jeho prognózou)

IRZ 1 2017

Ako vidno, Index realitného zdravia,ktorý je vyjadrením spokojnosti viac ako 150 realitných kancelárii zo všetkých kútov Slovenska so svojím biznisom, dlhodobo osciluje okolo 2 mínus. Dôvodov môže byť viac. Jednotlivým tvorcom IRZ sa darí rôzne, teda neprevládla celoplošná eufória. Je aj faktom, že taký boom ako pred rokom 2008 asi už tak skoro nepríde a preto niektorí naši respondenti hodnotia aktuálnu spokojnosť v porovnaní s týmto obdobím. Sme odhodlaní sa týmto javom venovať.

A hlavne: odporúčame veľmi opatrne narábať s termínom „realitná bublina“. Nič podobné Index realitného zdravia nanaznačuje.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.