IRZ Január 2016

Prázdniny a pár mrazivých januárových dní utlmili aktivity na našom realitnom trhu. Bohužiaľ, naše tvrdenie v minulomesačnom komentári k Indexu realitného zdravia, že očakávania respondentov sú príliš optimistické, sa naplnilo. Hodnota IRZ nevybočila z dlhoročného januárového priemeru. Teší nás, že napriek tomu prognóza na február zostáva pozitívna. V tomto meraní sme pridali malú analýzu porovnania názorov našich respondentov podľa lokalít ich pôsobenia.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia sa v januári 2016 zhoršil oproti minulému mesiacu(2,60) o 11 stotín na hodnotu 2,71. Táto známka je v rámci intervalu (2,7-2,8), v ktorom sa pohybujú januárové čísla Indexu, zatiaľ najlepšia v histórii merania. Znamená to však len fakt, že v januári si zjavne „nehnuteľnosti dávajú prázdniny“.

Prognóza Indexu realitného zdravia na február 2016 je 2,45, a v medziročnom porovnaní ostáva veľmi blízka ostatným januárovým prognózam. Z minulosti vieme aj to, že februárové očakávania IRZ nad 2,5, čo je školská známka 2 mínus, boli príliš optimistické.

Krátko sa pristavíme pri hodnotení trhu školskou známkou. Všimli sme si, že na serveroch, ktoré preberajú našu správu k vývoju Indexu realitného zdravia, sa v diskusiách občas prejavuje nepochopenie „známkovania“ trhu. Totiž, ak je vývoj trhu nadpriemerný, znamená to, že sa dostal do pozitívnej časti hodnotiacej škály. Teda ak sa napríklad blíži k 2,3, je nadpriemerný, ale stále ďaleko od známky 2. A ešte ďalej od „čistej jednotky“. Preto nie je dôvod na závistlivé a urážlivé výroky na adresu realitných profesionálov, ktorých práca naďalej zostáva dennodenným mravčím úsilím.

Pracujeme síce so štatistikou, ale vieme, že v skutočnosti sa niektorým realitkám a maklérom darí lepšie, iným horšie. My sa pýtame na pocit, ktorý majú po skončení jedného mesiaca a pred začiatkom druhého. Rozdiely v tomto pocite sme zaznamenali aj v prípade porovnania lokalít pôsobenia jednotlivých respondentov – tvorcov Indexu realitného zdravia. Skúsili sme posúdiť rozdiel v odpovediach bratislavských a mimobratislavských realitných profesionálov (sú v pomere 50/50,čo je kompatibilné aj s členskou základňou NARKS). Výsledkom s rozdielom až jednej desatiny je, že Bratislavčania lepšie hodnotili január, ale majú opatrnejšie očakávania na február, kým mimobratislavské subjekty úplne opačne. K porovnaniu sa vrátime v nasledujúcom období.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Index realitného zdravia Január 2016

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.