IRZ Január 2015

Index realitného zdravia sa v januári tohto roka zhoršil presne podľa prognózy realitných profesionálov z mesiaca minulého. „Tvorcom IRZ“, teda naším respondentom v prieskume, sa opäť podarilo priblížiť predpoveď k realite na púhu 1 stotinu. Zdá sa, že odhad vývoja obchodovania na realitnom trhu je čím ďalej presnejší a minimálne na mesiac dopredu dáva veľmi reálny obraz o vývoji na slovenskom trhu nehnuteľností.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

V januári 2015 bola nameraná hodnota Indexu realitného zdravia 2,72. Prognóza januárového Indexu, nameraná v decembri minulého roka bola 2,71, čo je zanedbateľný rozdiel jednej stotiny. Zhoršenie IRZ o celú jednu desatinu oproti decembru bolo očakávané a odráža realitu slovenského trhu v tomto období, kedy sa vďaka sviatkom hospodárstvo len pomaly rozbieha. Významným faktom je porovnanie rokov 2014 a 2015, keď sa Index medziročne v januári zlepšil z 2,80 na 2,72.

Prognóza Indexu realitného zdravia na február 2015 je 2,43 a ak tento odhad bude rovnako presný ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, čaká nás výrazné oživenie obchodovania s nehnuteľnosťami. Naproti tomu medziročné porovnanie vývoja Indexu a jeho prognóz skôr nabáda k opatrnosti a signalizuje prevahu prehnaného optimizmu a túžby po zmene nad realitou. Tá najdôležitejšia správa je, že prognóza po dvoch mesiacoch poklesu, opäť stúpa a naznačuje rastový trend trhu.

Záver minulého roka a úvod tohto, zdá sa, zatiaľ potvrdzuje stabilitu trhu a dokonca veľmi mierny rast. Bolo by predčasné predpovedať vývoj na celý rok, ale podľa porovnania z predchádzajúcim obdobím od júla 2013 môžme odvážne tvrdiť, že tento rok vyzerá, už na štarte, lepšie ako rok 2014.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.