IRZ február 2018

Situácia sa napriek mikroskopickému zlepšeniu z 2,63 na 2,62 drží stabilná. Výhľad na ďalší mesiac zostáva 2,42.  Zmenila sa situácia v regiónoch, BA kraj si vylepšil na 2,54, naopak zvyšok SR hodnotí stav pesimistickejšie 2,69.

Toto kolo sme robili aj druhé kolo hodnotenia situácie za minulý rok v porovnaní s obdobím roku 2008, teda pred krízou.  Omnoho lepšie hodnotí situáciu 11,61 percenta respondentov, trochu lepšie 19,64 percenta respondentov, celkovo  teda za lepšiu považuje situáciu 31,25 percent z  respondentov.  19, 96 percenta respondentov považuje situáciu za10 rovnakú.   30,36 percenta považuje situáciu v porovnaní s rokom za 2008 za trochu horšiu a 12,5 percenta za omnoho horšiu. Celkovo teda porovnanie dopadlo:  lepšie alebo rovnako hodnotí situáciu cca 51 percent respondentov,  zhruba 43 percent situáciu považuje za horšiu.  Zvyšok sa nevie vyjadriť.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.