IRZ február 2017

Februárový Index realitného zdravia naznačuje, že po zime prichádza pomalšie oživenie realitného trhu, ako udávala prognóza tvorcov Indexu v januári. Toto tvrdenie ale, z regionálneho hľadiska, nie je až také jednoznačné. V Bratislavskom regióne prichádza „jar“ zjavne skôr. V tomto komentári sme sa pozreli aj na to, ako vnímajú realitní profesionáli súčasnú situáciu na trhu v porovnaní s obdobím realitného boomu okolo roku 2008. Výsledky sú zaujímavé.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia vo februári 2017 je najhorší od augusta minulého roka. Hodnoty v ostatných šiestich mesiacoch sú nepatrné a rátame ich v stotinách, oscilujú okolo hodnotenia 2 mínus. Index sa vo februári ustálil na 2,57 – o štyri stotiny horšie,ako v januári. V štvorročnej histórii meraní je aj tak v tomto mesiaci druhý najlepší.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2017 je 2,41 a odráža pretrvávajúci optimizmus tvorcov Indexu. Tí trochu korigovali jemne nadhodnotené očakávania z minulého mesiaca smerujúce k rekordnému výsledku. A treba povedať, že potvrdili náš komentár, ktorý ju označil za príliš smelú.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa vo februári oproti januárovému v podstate nezmenil. Stále sa pohybuje okolo dvoch desatín – 2,51 a 2,69 – v prospech bratislavského regiónu. Výraznejší pokles spokojnosti s vývojom vlastného obchodovania však zaznamenali mimobratislavské subjekty – až o 11 stotín (v BA o 3 stotiny). Ľahko teda vieme identifikovať, že celoplošný pokles IRZ oproti januáru súvisí s nimi. V oboch prípadoch je prognóza na marec pozitívna, v bratislavskom regióne dokonca patrí k rekordným (2,26).

Graf dokumentuje regionálne zastúpenie respondentov v prieskume. Kopíruje reálnu koncentráciu realitného biznisu v regiónoch SR (Otázka: V ktorých krajoch na Slovensku realizujete väčšinu svojho realitného obchodu? – možnosť označiť viac krajov)

kraje 2 2017

Ako sme avizovali v úvode, v tomto kole prieskumu sme položili tvorcom Indexu doplňujúcu otázku. Cieľom bolo posúdiť, či hrozí podobná situácia ako vtedy a aký je dôvod pocitu pomalšieho rastu trhu (hodnoteného dlhodobo na úrovni 2 mínus) než ako to naznačujú medializované informácie z jeho kvantitatívnej oblasti (ceny,objem obchodov).

Ako vníma Vaša realitná kancelária aktuálnu situáciu na realitnom trhu v porovnaní s obdobím pred rokom 2008, keď bol realitný boom? Darí sa Vám teraz rovnako, alebo horšie, alebo lepšie ako vtedy?

porovnanie 2008 2017

Ako vidno z grafu, výsledkom prieskumu sú tri zásadné správy. Prvá: Len zhruba polovica – 52,29% realitných kancelárii (ich lokalizácia je v prvom grafe) hodnotí svoju aktuálnu situáciu ako rovnako dobrú alebo lepšiu ako v časoch realitného boomu, ktorý predchádzal vzniku realitnej bubliny. Druhá: Takmer 37% dopytovaných považuje svoje obchodovanie za horšie ako vtedy. Tretia: Na realitný trh vstúpilo od roku 2008 len asi 11% nových subjektov, čo svedčí o istej opatrnosti a konzervativizme v nazeraní na tento biznis. Dovolíme si teda konštatovať, že situácia na trhu nie je nijako alarmujúca. Kupujúcim však odporúčame riadiť sa zdravým rozumom.

Už najbližších mesiacoch uvidíme, či a ako bude IRZ reagovať na zmeny v úverovaní bývania (platné od 1.3.2017) v kontraste s rastúcou ponukou na primárnom trhu (nových) nehnuteľností.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.