IRZ február 2016

Napriek tomu, že jarné oživenie prírody sa blíži veľmi pomaly, oživenie na realitnom trhu vyzerá byť naozaj reálne. Naplnila sa januárová prognóza tvorcov Indexu realitného zdravia a jeho nameraná hodnota sa skokom zlepšila až k rekordným hodnotám. Povzbudivé je, že optimizmus realitných profesionálov pretrváva aj do marcových dní.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného Stav Indexu 2 2016výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia vo februári 2016 dosiahol hodnotu 2,50 a zlepšil sa oproti januáru (2,71) o pozoruhodných 21 stotín. Takéto priaznivé hodnoty IRZ zvyčajne dosahuje v predletnom období prvého vrcholu aktivity v roku. Za ostatné tri roky dosiahol najlepšiu hodnotu a veští priaznivé obdobie. Netreba však zabúdať, že hodnota Indexu 2,50 je vlastne školská známka 2-, a to je stále priemer.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2016 je 2,35, a v medziročnom porovnaní výrazne nevybočuje z priemeru za ostatné roky. Paradoxné je, že v minulosti sa prognózy na začiatkoch rokov 2014 a 2015 ukázali ako príliš optimistické, tento rok tomu tak nie je. Prognóza a realita Indexu na február boli veľmi blízke, teda skutočnosť tento raz naplnila očakávania.

Zdá sa, že trh vyslal znateľný pozitívny signál rastu aktivity v sektore nehnuteľností. Príčin môže byť viacero. Stále dostupnejšie hypotéky, postrehnuteľný rast cien, rastúci význam nehnuteľnosti ako investície, či predvolebné obdobie. Na analýzy bude čas, ak nasledujúci vývoj Indexu realitného zdravia potvrdí tento trend.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.