IRZ február 2015

Vo vzduchu cítiť jar a to je neklamný znak prebúdzania realitného trhu. Potvrdzuje to aj aktuálny Index realitného zdravia a jeho 21. tracking. Index sa zlepšuje už od decembra minulého roka, čo je prvá dobrá správa a druhá je, že zistené stavy a prognózy sú o poznanie lepšie ako pred rokom. Aj napriek tomu, že minulomesačný odhad na február „tvorcom“ Indexu príliš nevyšiel, môžeme byť spokojní aspoň s tým, že sme to predpokladali. Prognózu sme označili za príliš optimistickú, vychádzajúcu skôr zo želania ako z reality.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Februárová hodnota Indexu realitného zdravia 2,64 čo je o viac ako 2 desatiny horšia ako prognóza. Oproti januáru tohto roka ide však o zlepšenie o 8 stotín a medzi ročne o 16! V prvých dvoch mesiacoch 2014 trh stagnoval na úrovni 2,80 a teda možno konštatovať dve zásadné veci. Trh sa medziročne zlepšuje smerom k nepatrnénu, ale kontinuálnemu rastu. Druhá vec je skorší nástup zlepšenia (zmeny poklesu na rast), ktoré minulý rok prišlo až v marci.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2015 je 2,30 – táto hodnota je najlepšia v histórii merania Indexu a vyrovnala rekordný výhľad IRZ na október 2013. Čítame to však podobne, ako prognózu na tento mesiac, čiže s miernou opatrnosťou a malou dávkou skepse. Bude totiž veľkým prekvapením, ak Index zažije v marci priblíženie k priemeru 2,5.

Dobrú náladu nám teda nerobí len „zubaté“ jarné slniečko, ale aj vývoj Indexu realitného zdravia v prvých dvoch mesiacoch tohto roka. Potvrdzuje predpoklad, nesmelo vyslovený v minulom komentári, že rok 2015 má lepší štart ako minulý a ten dáva nádej pre významnejší rast celého realitného trhu.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.