IRZ December 2016

Všetkým realitným profesionálom a ostatným záujemcom o dianie na slovenskom trhu nehnuteľností želáme pevné zdravie a úspešný Nový rok. Napriek tomu, že prichádzame s prvým komentárom roka 2017, venovať sa budeme poslednému mesiacu roka predchádzajúceho. Rok 2016 bol v histórii merania Indexu realitného zdravia výnimočný a uplynulý mesiac december bol pomyselnou „čerešničkou na torte“ tohto v realitnom biznise rekordného roka.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia alebo respondenti nášho online prieskumu sú najdôležitejším ohnivkom reťazca, na ktorého konci je každý mesiac čerstvá hodnota tejto, už slušne etablovanej a dosť citovanej, veličiny. Chceli by sme im touto cestou vyjadriť poďakovanie za čas a kvalifikovaný názor. A pozrieť sa bližšie na to, aké je ich plošné rozloženie v rámci územia SR.
Odpoveď na otázku „V ktorých krajoch na Slovensku realizujete väčšinu svojich realitných obchodov? (možnosť označiť viac krajov)“ dáva približnú predstavu o zložení skupiny tvorcov Indexu a o intenzite obchodovania s realitami na našom území.

IRZ po krajoch

Ako sa darilo Vašej realitnej kancelárii v mesiaci (napr.) december, ktorý sa práve skončil? Vyjadrite svoj pocit na stupnici podľa hodnotenia 1-5 (kde 1 je najlepšie a 5 najhoršie hodnotenie). To je otázka na ktorej konci dostávame štatistickým spracovaním aktuálnu hodnotu Indexu realitného zdravia pre ulynulý mesiac. A mesiac december 2016 vidíme v grafe: odpovede sa koncentrovali v pozitívnej časti stupnice.

december detail

Vďaka tomu je Index realitného zdravia za mesiac december 2016 2,47 a opäť prelomil hranicu 2 mínus, čo je v histórii merania rekord tohto mesiaca. Bol nakoniec o 15 stotín lepší ako predpoklad tvorcov Indexu z novembra a celkom nečakane a po prvý raz prešiel do plusovej časti stupnice. Veríme, že dobrý pocit respondentov v decembri 2016 je nádejným znamením pre začínajúci sa rok 2017.

Regionálny rozdiel Indexu rea15litného zdravia, ktorý v ostatných mesiacoch pomerne výrazne naznačoval väčšiu spokojnosť s obchodovaním v bratislavskom kraji, bol v decembri takmer nulový. Dve stotiny v prospech i „bratislavských“ (2,45 vs 2,47) naznačujú pozoruhodné pocitové zlepšenie biznisu „mimobratislavských“ realitných subjektov. Nie je síce pravdepodobné, že by tento unikátny jav pokračoval aj v nasledujúcich mesiacoch Nového roka, napriek tomu to považujeme za významný signál. Veľmi pozitívny!

Tvorcovia Indexu pri prognóze jeho vývoja obvykle hľadia na prvý mesiac v roku dosť opatrne. Z pochopiteľných dôvodov: Slovensko sa zvyčajne pomaly prebúdza po sviatkoc až v druhej polovici januára. Prognóza vyvoja Indexu realitného zdravia na január 2017 však hodnotou 2,54 príjemne prekvapila. Jednak je to najlepší januárový výhľad IRZ v histórii, jednak je veľmi blízko k hranici 2 mínus, ktorá „oddeľuje“ pozitívnu časť stupnice od negatívnej.

Na hodnotenie celého roka 2016 si necháme ešte trochu času. Z pohľadu 43 mesiacov zisťovania Indexu realitného zdravia však môžeme konštatovať, že za uplynulých 12 mesiacov dosiahol niekoľko rekordov. Šesť mesiacov roka 2016 dosiahlo IRZ lepší ako 2 mínus. To je znakom signifikantného a stabilného rastu slovenského trhu nehnuteľností.
Zaželajme si aby tento vývoj pokračoval a výraznejšie, aj v roku 2017!

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.