IRZ December 2015

Ako na Nový rok, tak po celý rok! Tak znie naše novoročné želanie realitnému trhu. Výchádza zo zlepšujúcich sa výsledkov merania Indexu realitného zdravia, ktorý je za december 2015 lepší ako bola prognóza a januárový výhľad má stúpajúci trend. Máme za sebou dva ucelené roky merania IRZ a preto vieme zverejniť zaujímavé porovnania vývoja Indexu. Navyše v ostatnom meraní sme položili tvorcom IRZ aj otázku, aby zhodnotili celý uplynulý rok jedným číslom a to isté urobili pre prognózu na rok 2016.Tieto veličiny budeme nyzývať „ročný IRZ“ a „ročná prognóza IRZ“. V protiklade k tomu je matematicky presný „priemerný ročný IRZ“, vypočítaný ako priemer dvanástich hodnôt nameraných v príslušnom roku.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia sa v decembri 2015 ustálil na hodnote 2,60, čo je o 4 stotiny horšie ako v novembri avšak o 6 stotín lepšie ako bola decembrová prognóza (2,66). Medziročne ide, tak ako v predchádzajúcich mesiacoch kvartálu, tiež o nepatrné zlepšenie (2 stotiny oproti decembru 2014).

Prognóza Indexu realitného zdravia na január 2016 je 2,56 je v medziročnom porovnaní významne lepšia oproti výhľadom na január 2014 a 2015 (zhodne 2,71)a znamená, že tvorcovia Indexu očakávajú výborný štart do nového roka. Podľa vývoja v uplynlom období pokladáme túto prognózu za trošku optimistickú, bolo by veľkým prekvapením ak by reálny januárový Index dosiahol lepšie hodnoty ako 2,65. Ale veľmi príjemným prekvapením!

Vývoj Indexu realitného zdravia, ktorý meriame už 31 mesiacov, naznačuje veľmi mierny a pomalý rast realitného trhu. V predchádzajúcom komentári k novembrovému IRZ sme avizovali, že priemerný ročný IRZ za rok 2015 bude určite lepší ako v roku predošlom. Teraz už vieme,že dosiahol hodnotu 2,58 a bol o slušných 5 stotín lepší ako za rok 2014 (2,63). Dovolíme si tvrdiť, že trh sa z podpriemerného stavu obchodovania dostáva vyššie a podľa prognózy sa tam nezastaví. Ak sa na Slovensku a na slovenskom trhu nehnuteľností nestane niečo dramatické, veríme že na konci už budeme rok 2016 hodnotiť ako nadpriemerný.

Pre lepšie pochopenie našich komentárov pridávame aj avizované novinky „ročný IRZ“ a „ročná prognóza IRZ“. Tvorcovia Indexu odpovedali na rovnakú otázku ako každý mesiac s tým rozdielom, že obdobie hodnotenia nie je mesiac ale rok. Výsledky sú prekvapujúco optimistické a zrejme vychádzajú z pocitu výraznejšieho zlepšenia na trhu v poslednom kvartáli 2015 a s tým spojenými očakávaniami v roku 2016. Ako ináč si vysvetliť fakt, že ročný index 2015 je 2,42, čo je druhá najlepšia hodnota v histórii merania a ročná prognóza IRZ 2016 je 2,21 je lepšia o nevídané takmer 2 desatiny !

Keďže ide o kvalitatívne meranie – meranie pocitu, či emócie na základe dlhoročných skúseností respondentov – vieme konštatovať, že realitní profesionáli boli na konci roka spokojnejší ako sa ukazovalo v mesačných meraniach a vyzerá to tak, že očakávania rastu trhu v roku 2016 sú vysoko nadpriemerné. Každopádne boli počas zberu dát vo veľmi pozitívnej nálade!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ december 2015

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.