IRZ December 2014

Projekt Index realitného zdravia sa posunul do tretieho roka svojej existencie a my želáme Indexu a všetkým realitným profesionálom úspešný a stabilný rok 2015. Zvlášť chceme poďakovať za priazeň a ochotu všetkým „tvorcom IRZ“, teda naším respondentom v prieskume.

Tentoraz aj za to, že v ostatnom trackingu sa podarilo prvýkrát v histórii merania priblížiť predpoveď k realite na jedinú stotinu. To najdôležitejšie – odhad vývoja obchodovania na realitnom trhu – tak získava významnú validitu v zmysle orientácie  spotrebiteľov na slovenskom trhu nehnuteľností.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne majiteľom alebo riaditeľom realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

V decembri minulého roka bola nameraná hodnota Indexu realitného zdravia 2,62. To je o päť stotín horšie ako v novembri, a o 3 stotiny horšie ako v októbri 2014. Pozoruhodná je spomínaná zhoda decembrového IRZ s jeho prognózou z novembra, ktorá bola 2,61. Napriek očakávanému sezónnemu zhoršeniu Indexu môžeme optimisticky konštatovať pomerne stabilný vývoj v poslednom kvartáli 2014 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013. Decembrový IRZ je až o 11 stotín lepší ako pred rokom, a priemer za posledný kvartál 2014 je 2,59, čo je o 7 stotín lepšie ako priemerný Index za štvrtý kvartál 2013, ktorý bol 2,66. Medziročný vývoj potvrdzuje oprávnenosť mierneho optimizmu do roka 2015.

Prognóza Indexu realitného zdravia na január 2015 je 2,71, a presne podľa nášho očakávania signalizuje etapu „realitných prázdnin“ . Predpokladáme však, že vzhľadom na vývoj IRZ v posledných troch mesiacoch 2014 jeho hodnota bude lepšia ako historické minimá na úrovni 2,80 z januára a februára 2014.

Sme presvedčení, že vývoj obchodovania na realitnom trhu potvrdí svoj mierny, ale stabilný rast aj v začínajúcom sa roku 2015. A odporúčame všetkým , ktorí sa o nehnuteľnosti zaujímajú, aby pozorne sledovali vývoj Indexu realitného zdravia. Trúfalo totiž veríme, že v najexponovanejších mesiacoch máj a jún môžu „padať rekordy“.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.