IRZ august 2016

Podľa nášho očakávania je augustový Index realitného zdravia v negatívnej časti stupnice a v zásade kopíruje letný „útlm“ trhu, pozorovaný v ostatných troch rokoch. Potvrdila sa aj prognóza tvorcov Indexu na august, ktorá bola mierne horšia ako 2 mínus. Ako vidno v priložených grafoch, nič to nemení na tvrdení, že rok 2016 sa ukazuje ako najlepší vo vnímaní dynamiky realitného trhu od začiatku merania IRZ. Očakávania na september sú pozitívne, je namieste optimistická nálada.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Augustový Index realitného zdravia sa medzimesačne zlepšil o 5 stotín a dosiahol hodnotu 2,61. V histórii merania je tesne najlepší v tomto mesiaci. Tohtoročný vývoj IRZ je podobný ako v uplynulých rokoch ale, ako dokumentujú grafy, jeho hodnota stabilne, hoci veľmi pomaly, rastie.
Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia medzi „bratislavským“ a „mimobratislavským“ realitným trhom, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste, bol v auguste oveľa menší ako v júli. Podľa respondentov sa znížil na 6 stotín (2,59 vs. 2,65), čo je oproti júlovým trom desatinám pomerne zanedbateľné. V auguste, zdá sa, dovolenkuje každý…

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na september 2016 je 2,34, čo považujeme za príliš optimistické očakávanie. Treba pripomenúť, že za ostatné 3 roky je vždy augustová prognóza na september v oblasti rekordných hodnôt Indexu a skôr dokumentuje „predštartovú horúčku“ respondentov pred začiatkom druhého vrcholu sezóny trhu nehnuteľností. Ukazuje sa, trošku nadsadene povedané, že trh je pripravený „to roztočiť“ a ako sme spomínali, napĺňa nás to pozitívnou náladou.

Hodnotenie uplynulého trojmesačného obdobia tohto roka medziročne sa dá jedným slovom posúdiť ako stabilné. Index realitného zdravia signalizoval, že realitný trh sa choval štandardne a nevybočil z dlhodobého vývoja. V letnom období sa jeho dynamika spomalí a rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú minimálne. Ak však porovnávame obdobie od januára do augusta, musíme konštatovať, že priemerný IRZ v roku 2016 je o viac ako desatinu lepší v porovnaní s rokom 2014. Pohybuje sa tesne v okolí priemeru a predpokladáme, že celoročný priemer prelomí túto hranicu a po prvý raz sa dostane do pozitívnej časti stupnice.
Ak doposiaľ hodnotíme rok 2016 ako rekordný, odporúčame veľmi pozorne sledovať dianie na trhu a pripraviť sa aj na príjemné prekvapenia.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.