IRZ august 2015

Trendová čiara Indexu realitného zdravia za uplynulých 27 meraní je kontinuálne vzostupná a rozdiel medzi začiatkom v roku 2013 a dneškom je na úrovni jednej desatiny smerom k zlepšeniu. Povzbudzujúci fakt, ktorý preukazuje stabilitu trhu nehnuteľností a jeho mierny rast. Túto skutočnosť potvrdzuje ajmierny, ale zreteľný rast cien nehnuteľností za toto obdobie prakticky vo všetkých regiónoch. A taktiež viditeľné oživenie množstva developerských projektov, hlavne vo väčších mestách. Index realitného zdravia za uplynulý mesiac august bol takmer rovnaký ako za júl a ich hodnoty odrážali horúce, suché a utlmujúce počasie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia za august 2015 vyhodnotili realitné kancelárie známkou 2,63. Ide o hodnotu prakticky zhodnú s júlovou (2,61) a len o tri stotiny horšiu, ako bol predpoklad (2,60). 2,60 je v tomto roku priemerná hodnota IRZ,  a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je zreteľne vyššia.

Prognóza Indexu realitného zdravia na september 2015 je 2,38, čo pokladáme azda za príliš optimistické očakávanie. Každoročne sa totiž v segmente vkladá do spásonosného septembra viac nádejí, ako sa potvrdí v realite. Je však zrejmé, že realitný trh sa preberá k aktivite po „uhorkovej sezóne“, a indikácia respondentovsmerom k zlepšeniu trhu je opodstatnená.

Tráva v parkoch, spálená augustovým rekordne horúcim slnkom, opäť zelenie vplyvom príjemných septembrových dní, ktoré priniesli aj osviežujúcu vlahu. Všetko nasvedčuje tomu, že slovenský trh nehnuteľností tiež chytá tento čerstvý jesenný dych. Všetkým záujemcom o realitné obchodovanie odporúčame zvýšiť pozornosť!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SlovenskaBookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.