IRZ August 2014

September, mesiac všeobecne charakterizovaný ako „späť do školy!“, má na realitnom trhu očakávaný ekvivalent „späť do práce!“. Presne podľa našich predpokladov, po letnom útlme, trh nehnuteľností prognózuje rast. Opatrnejší ako pred rokom, kedy bol optimizmus tvorcov Indexu realitného zdravia (IRZ) trochu prehnaný, ale aj tak významný. Rozdiel medzi nameranou hodnotou za august 2014 a prognózou na september je 37 stotín, čo pravdepodobne signalizuje aj postupnú stabilizáciu odhadov respondentov – najvýznamnejších realitných subjektov na Slovensku.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Augustový Index realitného zdravia 2,69 je o 8 stotín lepší ako v predchádzajúcom mesiaci a je o 11 stotín horší ako júlová prognóza, ktorá bola nameraná na hodnote 2,58. V medziročnom porovnaní letných mesiacov 2013 a 2014 sa namerala opačná situácia, kedy augustový index bol horší ako júlový. Predpokladáme, že tento stav sa bude v budúcnosti opakovať a dáva verejnosti najavo, že obchodovanie na realitnom trhu zažíva nepatrné oživenie už v auguste. Obvyklý „podovolenkový„ optimizmus realitných profesionálov, pretavený v prognóze na úrovni rekordných reálne nameraných hodnôt zase dáva tušiť, že realitných trh v septembri bude atakovať hodnoty v pozitívnej časti stupnice, teda pod 2-.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na september je 2,32 a je tretia najlepšia v 13-mesačnej histórii merania vôbec. Mesiac september nám dá odpoveď nakoľko reálne boli očakávania v smere oživenia realitného trhu. A tiež, či realita bude pokračovať v rekordnom trende z jarných mesiacov a júna tohto roka. Aktuálny Index realitného zdravia a jeho prognóza relevantnej verejnosti signalizuje zbystriť pozornosť, zodpovedne sledovať dianie na realitnom trhu a „neprespať„ gradujúci pohyb, ktorého vrchol očakávame v októbri.

Vyzerá to tak, že trh nehnuteľností na Slovensku mierne stúpa a otrasie sa z letnej „depresie“ skôr ako minulý rok. Z dlhodobého pohľadu je možné očakávať medziročné zlepšenie práve v jesenných mesiacoch 2014, výrazné posuny k známke 2 by však bola veľmi odvážna prognóza.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.