IRZ apríl 2017

V apríli sa Index realitného zdravia nezlepšil, naopak nepatrne zhoršil. Mohli by sme označiť tento jav, trvajúci už od januára, ako stabilný vývoj trhu. Ako sme uz naznačili v predchádzajúcom komentári, ochranné opatrenia, ktoré od začiatku marca vplývajú na obchodovanie s nehnuteľnosťami, priniesli svoj efekt. V porovnaní s rovnakým obdobím rekordného roka 2016 sledujeme pomerne výrazný pokles hodnotenia trhu realitnými profesionálmi. Hodnoty Indexu sú na úrovni roka 2015.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia v apríli 2017 je 2,60. Je o štyri stotiny horší ako marcový a to je paradox. Zvyčajne IRZ od januára rastie do jarných rekordných hodnôt, tento rok je vývoj – i keď nepatrne – opačný. Aprílová hodnota 2017 je totožná s meraním v apríli 2015, avšak v tom čase sa IRZ od januára zlepšoval. V apríli 2016 dosiahol index prvý z dvoch minuloročných rekordov hodnotou 2,38! V tomto roku je vývoj viacmenej stabilný, bez zásadného trendu vývoja do plus alebo mínus úrovne. Taktiež priemer za ostatné štyri mesiace je už horší ako bol v minulom roku. Pravdepodobne sa v odpovediach realitných subjektov zrkadlí fakt, ktorý potvrdzujú aj komentáre k vývoju cien nehnuteľností. Že už zjavne siahajú na svoj strop.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia stabilne očakávajú začiatkom roka zlepšovanie IRZ. Na máj je prognóza Indexu 2,35 a respondenti tým prejavujú pozitívnu náladu do ďalšieho obdobia. Ak však berieme do úvahy vývoj reálneho IRZ za ostatné štyri mesiace, musíme pokladať túto prognózu skôr za zbožné želanie. Na druhej strane prichádzajú dva dlhodobo najvýkonnejšie mesiace roka a je na mieste veriť v zlepšenie situácie.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v apríli vyrovnal a dosiahol dokonca 2 stotiny v prospech „mimobratislavských“ realitných subjektov.  „Mimobratislavské“ subjekty zlepšili svoje aprílové hodnotenie o celú desatinu (z 2,69 na 2,59), naopak „bratislavské“ o celú desatinu hodnotenie zhoršili (z 2,51 na 2,61). Je to pozoruhodný jav, ktorý pravdepodobne súvisí rozvojom priemyselných investícií mimo hlavného mesta. Znižovanie rozdielu sme predpokladali, ale taký výrazný posun je významnejší ako sme čakali. Pre porovnanie, naposledy bol zanedbateľný regionálny rozdiel v decembri minulého roka, konkrétne dve stotiny v prospech „bratislavských“ subjektov (2,45 vs 2,47). Ako vidno, absolútna hodnota bola o dosť lepšia. Prognóza na máj je v oboch prípadoch veľmi optimistická, prakticky zhodná s celoslovenskou.

Podľa aktuálneho vývoja Indexu realitného zdravia sa nedá nevidieť, že na trhu nehnuteľností sa niečo deje. Môže ísť o reakciu na sprísnenie pravidiel financovania bývania, prípadne na priveľmi dynamický rast jeho cien. Vyzerá to tak, že rekordy IRZ sú minulosťou a nastupuje skôr opatrná stabilita trhovej nálady.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.