IRZ 4/2014

Viacero skutočností, nielen Index realitného zdravia, ale aj kvartálna správa NBS a komentáre bankových analytikov a realitných žurnalistov, naznačujú znateľné oživenie slovenského trhu s nehnuteľnosťami. To čo tvorcovia IRZ – realitní profesionáli z celého Slovenska – neochvejne naznačovali vo svojich očakávaniach už od januára tohto roka sa pomaly napĺňa. Aprílová hodnota Indexu dosiahla najlepšiu úroveň od júna 2013 a priblížila sa na 6 stotín k magickej úrovni 2 mínus. Hodnota 2,50 znamená, že trh je rovnako zdravý ako chorý a jej prekročenie smerom k hodnote 2 ho posúva do pozitívnej polovice stupnice. Veľmi dobrá správa je, že očakávania vývoja obchodovania na trhu nehnuteľností sú už štyri mesiace pozitívne a oscilujú okolo 2,40.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 170 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Aprílový Index realitného zdravia je 2,56 a je o 3 stotiny lepší ako maximum z októbra 2013, keď dosiahol hodnotu 2,59. Oproti úrovni 2,8, nameranej v januári a februári tohto roka sa Index zlepšil o 21 stotín a jeho stúpajúci trend potvrdil pozitívnu prognózu tvorcov IRZ. Predpokladáme, že v najbližšom mesiaci bude Index realitného zdravia ešte viac dosahovať, ba možno klesne pod hodnotu 2,5.

Predchádzajúce tvrdenie podporuje aj fakt, že nožnice medzi očakávaným IRZ a realitou sa zatvárajú a obe hodnoty sa približujú k sebe. Očakávaný Index realitného zdravia na máj je 2,39 a (plus mínus pár stotín) je už tretí mesiac rovnaký. Považujeme to za signál stabilnejšieho oživenia trhu a taktiež náznak prvého vrcholu sezónnosti trhu s nehnuteľnosťami, keď výraznejšia konjunktúra nastáva v jarnom a predprázdninovom období. Výhľad na mesiac jún môže byť mierne zhoršený vzhľadom na blížiacu sa dovolenkovú sezónu.

Ako bolo spomenuté, viacero signálov indikuje oživenie slovenského realitného trhu. V minulomesačnej analýze sme odhadovali aprílový IRZ trochu opatrnejšie s očakávaním výraznejšieho zlepšenia v máji. Trend potvrdzuje, že ozaj môžeme čakať „horúci“ máj. Nech nám teda tento „mesiac lásky“ prinesie viac „lásky“ k nehnuteľnostiam.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.