Index realitného zdravia v lete stagnoval, makléri sú však optimistickejší

V druhej polovici leta sa index realitného zdravia zlepšil len o 3 desatiny a dosiahol hodnotu 2,63. Podľa prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO® sa však v septembri naďalej bude zlepšovať.

Index realitného zdravia IRZ na stupnici 1 – 5, kde je 1 najlepšie a 5 najhoršie, sa na Slovensku v posledných štyroch rokoch pohyboval okolo 2,5. V auguste tohto roku bol na hodnote 2,63, čo je oproti júlu zlepšením, aj keď pôvodné očakávanie bola o niečo lepšie, teda 2,6. IRZ predstavuje náladu na realitnom trhu podľa pravidelne zbieraných údajov z realitných kancelárií v mesačných intervaloch a ich prognóz. V Bratislavskom kraji dosiahol hodnotu 2,69, pre zvyšok SR výbornú známku 2,48. Na september predpovedajú podľa údajov analytici AKO ďalšie zlepšenie na 2,53.

Zdroj: AKO

Mesiac august na realitnom trhu hodnotilo pozitívne takmer 56 % opýtaných realitných kancelárií, čo je oproti júlu o 5 % viac. Neutrálne ho vnímalo 22,8 %, zle, alebo skôr zle sa darilo 21 % respondentov. Vo vyhliadkach na september sú RK opatrnejšie, zlepšenie očakáva 55 % opýtaných, no negatívny vývoj očakáva len 17,7 %. Najväčší podiel na realizovaných transakciách má hneď po stabilnom Bratislavskom kraji (58,5 %) Trnavský (12,6 %) a Žilinský kraj (12 %). 

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej  je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.