Index realitného zdravia sa po koronavíruse vracia do normálu – IRZ máj 2020

V marci dosiahla hodnota Indexu realitného zdravia IRZ 3,7 na Slovensku najhorší výsledok od roku 2013. V máji sa však postupne priblížila k normálu, aktuálne IRZ je 2,91 s výhľadom na budúci mesiac 2,67. Ak sa trend potvrdí, v júni by sa index mohol ustáliť na dlhodobom priemere. Vyplýva to z prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO®.

Index realitného zdravia predstavuje náladu na realitnom trhu na základe pravidelne a  kontinuálne zbieraných údajov z realitných kancelárií, ktoré v mesačných intervaloch hodnotia situáciu na realitnom trhu podľa situácie vo vlastnej RK v daný mesiac, a zároveň prognózujú situáciu na nasledujúci mesiac. V máji 2020 sa po krízovej situácii hodnotou 2,91 priblížila k priemeru, ktorý niekoľko rokov osciluje okolo hodnoty 2,5. Mierne pesimistickejší sú pritom respondenti z Bratislavského kraja (2,94), mimo BA index dosiahol index 2,8 s výhľadom na 2,56.

Zdroj: AKO

Mesiac máj hodnotila takmer štvrtina opýtaných RK neutrálne, k pozitívnemu hodnoteniu sa prikláňalo 43 % respondentov, k negatívnemu 34 %. Vyhliadky na jún hodnotia RK optimistickejšie, zlepšenie očakáva 54 % opýtaných, kým negatívny vývoj očakáva 27 %. Najviac transakcií sa tradične realizuje v Bratislavskom kraji (61 %), nasleduje Trnavský (14 %) a Košický kraj (12,6 %).

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Zdroj foto: AKO, Dreamstime

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.