IRZ November 2016

Posledný raz v tomto roku 2016 informujeme o stave a vývoji slovenského trhu nehnuteľností prostredníctvom Indexu realitného zdravia. Decembrovú hodnotu s januárovým výhľadom prinesieme až po Novom roku, pretože zber dát prebieha ako vždy na prelome mesiacov, v tomto prípade rokov 2016 a 2017.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia v novembri je rovnaký ako minulý mesiac október a ustálil sa na hodnote 2,54. Taktiež rovnako ako októbrový Index je aj ten novembrový najlepší v tomto mesiaci za ostatné tri roky. Zhodný alebo takmer zhodný IRZ v desiatom a jedenástom mesiaci roka sme namerali aj v rokoch 2014 a 2015. Podľa nášho názoru to znamená stabilný vývoj obchodovania na trhu pred „zazimovaním“. Dokončovanie rozbehnutých akcii, projektov a obchodov predtým, ako sa Slovensko uloží na tri týždne pod snehovú perinu.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia je v novembri šesťnásť stotín v prospech „bratislavských“, teda prehĺbil sa o šesť. Vyzerá to ako na hojdačke a napriek tomu sa celoslovenský Index nezmenil. Mimobratislavskí tvorcovia IRZ pozerajú aj na posledný mesiac v roku s väčším pesimizmom. Zaujímavosťou je to, že kým „bratislavské“ realitné subjekty zlepšili svoj pocit z novembra len o dve stotiny na 2,44, „mimobratislavské“ zhoršili o 4 stotiny. Pričom Index medzimesačne ostal rovnaký. Pretrváva teda koncentrácia realitného biznisu v Bratislave a okolí.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na december 2016 je 2,62 a je po prvý raz v tomto roku negatívna. To znamená, že je horšia ako nameraný IRZ za minulý mesiac. Z hľadiska ročného obdobia je to pochopiteľné, z hľadiska dlhodobého merania Indexu je to veľmi povzbudivé. Naši respondenti dávajú najavo úspešnosť roka 2016 a nádej na ďalšie zlepšovanie v nasledujúcom roku. Držíme palce!

Za uplynulých 11 mesiacov sme boli svedkami niekoľkých rekordov histórie merania Indexu realitného zdravia. Písali sme o nich v minulomesačnom komentári. Pomaly už uplynulý rok 2016 je nesporne najúspešnejší počas 42-mesačného obdobia. Ako už niekoľkokrát však konštatujeme, že rast trhu je stabilný ale veľmi mierny. Vítame všetky signály, ktoré potvrdzujú rast trhu prostredníctvom vysokého dopytu, hlavne vo veľkých mestách, stúpajúcich cien a pribúdania nových rezidenčných projektov. Podobný vývoj je prirodzený až pokým ponuka nezačne dobiehať dopyt, prípadne pokiaľ nenastanú zmeny v hypotekárnom financovaní nehnuteľností a iné okolnosti. Rok 2017 prinesie odpovede aj na tieto otázky.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.