IRZ Január 2015

Index realitného zdravia sa v januári tohto roka zhoršil presne podľa prognózy realitných profesionálov z mesiaca minulého. „Tvorcom IRZ“, teda naším respondentom v prieskume, sa opäť podarilo priblížiť predpoveď k realite na púhu 1 stotinu. Zdá sa, že odhad vývoja obchodovania na realitnom trhu je čím ďalej presnejší a minimálne na mesiac dopredu dáva veľmi reálny obraz o vývoji na slovenskom trhu nehnuteľností.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

V januári 2015 bola nameraná hodnota Indexu realitného zdravia 2,72. Prognóza januárového Indexu, nameraná v decembri minulého roka bola 2,71, čo je zanedbateľný rozdiel jednej stotiny. Zhoršenie IRZ o celú jednu desatinu oproti decembru bolo očakávané a odráža realitu slovenského trhu v tomto období, kedy sa vďaka sviatkom hospodárstvo len pomaly rozbieha. Významným faktom je porovnanie rokov 2014 a 2015, keď sa Index medziročne v januári zlepšil z 2,80 na 2,72.

Prognóza Indexu realitného zdravia na február 2015 je 2,43 a ak tento odhad bude rovnako presný ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, čaká nás výrazné oživenie obchodovania s nehnuteľnosťami. Naproti tomu medziročné porovnanie vývoja Indexu a jeho prognóz skôr nabáda k opatrnosti a signalizuje prevahu prehnaného optimizmu a túžby po zmene nad realitou. Tá najdôležitejšia správa je, že prognóza po dvoch mesiacoch poklesu, opäť stúpa a naznačuje rastový trend trhu.

Záver minulého roka a úvod tohto, zdá sa, zatiaľ potvrdzuje stabilitu trhu a dokonca veľmi mierny rast. Bolo by predčasné predpovedať vývoj na celý rok, ale podľa porovnania z predchádzajúcim obdobím od júla 2013 môžme odvážne tvrdiť, že tento rok vyzerá, už na štarte, lepšie ako rok 2014.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska 

IRZ December 2014

Projekt Index realitného zdravia sa posunul do tretieho roka svojej existencie a my želáme Indexu a všetkým realitným profesionálom úspešný a stabilný rok 2015. Zvlášť chceme poďakovať za priazeň a ochotu všetkým „tvorcom IRZ“, teda naším respondentom v prieskume.

Tentoraz aj za to, že v ostatnom trackingu sa podarilo prvýkrát v histórii merania priblížiť predpoveď k realite na jedinú stotinu. To najdôležitejšie – odhad vývoja obchodovania na realitnom trhu – tak získava významnú validitu v zmysle orientácie  spotrebiteľov na slovenskom trhu nehnuteľností.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne majiteľom alebo riaditeľom realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

V decembri minulého roka bola nameraná hodnota Indexu realitného zdravia 2,62. To je o päť stotín horšie ako v novembri, a o 3 stotiny horšie ako v októbri 2014. Pozoruhodná je spomínaná zhoda decembrového IRZ s jeho prognózou z novembra, ktorá bola 2,61. Napriek očakávanému sezónnemu zhoršeniu Indexu môžeme optimisticky konštatovať pomerne stabilný vývoj v poslednom kvartáli 2014 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013. Decembrový IRZ je až o 11 stotín lepší ako pred rokom, a priemer za posledný kvartál 2014 je 2,59, čo je o 7 stotín lepšie ako priemerný Index za štvrtý kvartál 2013, ktorý bol 2,66. Medziročný vývoj potvrdzuje oprávnenosť mierneho optimizmu do roka 2015.

Prognóza Indexu realitného zdravia na január 2015 je 2,71, a presne podľa nášho očakávania signalizuje etapu „realitných prázdnin“ . Predpokladáme však, že vzhľadom na vývoj IRZ v posledných troch mesiacoch 2014 jeho hodnota bude lepšia ako historické minimá na úrovni 2,80 z januára a februára 2014.

Sme presvedčení, že vývoj obchodovania na realitnom trhu potvrdí svoj mierny, ale stabilný rast aj v začínajúcom sa roku 2015. A odporúčame všetkým , ktorí sa o nehnuteľnosti zaujímajú, aby pozorne sledovali vývoj Indexu realitného zdravia. Trúfalo totiž veríme, že v najexponovanejších mesiacoch máj a jún môžu „padať rekordy“.

IRZ November 2014

Trvajúcu stabilitu obchodných aktivít na realitnom trhu potvrdil aj novembrový Index realitného zdravia. Naplnil tak naše predpoklady z minulého mesiaca, ktoré napriek blížiacemu sa koncu roka, prognózovali stabilný vývoj. Dobrá správa je, že v medziročnom porovnaní je IRZ dosť výrazne lepší a to sa týka aj výhľadu na december.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Novembrový Index realitného zdravia 2,57 je dokonca o 2 stotiny lepší ako v októbrii. Štatisticky je odchýlka takmer zanedbateľná, prakticky ale dokumentuje zlepšujúci sa stav realitného trhu. Ten sa v medziročnom porovnaní IRZ zlepšil až o desatinu. Považujeme to za významný indikátor mierneho, ale trvalého rastu nášho trhu nehnuteľností, ak vezmeme do úvahy, že pohyby v kvantitatívnych parametroch trhu – teda cenách – sa počítajú v stotinách.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na november je 2,61 a prvý raz od júna tohto roka je negatívna. Vzhľadom na to, že novembrová nameraná hodnota Indexu je len o 4 stotiny nižšia ako jeho decembrový výhľad, je možné konštatovať, že hoci jarné rekordy IRZ nepadnú, vývoj je nečakane stabilný. Teda nezaznamenali sme zmeny IRZ v rastovej alebo klesajúcej krivke, naopak vývoj je lineárny na úrovni okolo 2,58 už tri mesiace.

Trojmesačná stabilita obchodovania na realitnom trhu v porovnaní s rovnakým obdobím 2013 a lepšie hodnoty Indexu v jednotlivých mesiacoch nás posilňujú v miernom optimizme do budúcnosti. Veríme, že nadchádzajúci rok 2015 bude pokračovať v tomto trende mierneho, ale trvalého zlepšovania. Znamená to, že stagnujúce ceny už trh dobehol a dokáže v ich prostredí realizovať väčšie množstvo úspešných obchodov.

veľmi pekne poďakovať všetkým tvorcom Indexu za ich účasť na tomto ojedinelom projekte. Priemerne 200 aktívnych realitných kancelárií každomesačne, prostredníctvom majiteľa alebo konateľa, vypĺňalo náš dotazník a za to im patrí naša vďaka.

Do Nového roka želáme nielen im, ale aj všetkým realitným profesionálom, veľa osobných a pracovných úspechov.

IRZ Október 2014

Na otázku akým smerom sa uberal realitný trh v októbri tohto roka a ako bude vyzerať v novembri, môžeme jednoducho odpovedať: stabilne. Októbrový Index realitného zdravia je takmer rovnaký ako v predchádzajúcom mesiaci a jeho prognóza na november naďalej zostáva opatrne pozitívna. Odpovede takmer 200 najvýznamnejších realitných subjektov, operujúcich na našom trhu, signalizujú, že 9. a 10. mesiac roka je druhým obchodným vrcholom trhu nehnuteľností. IRZ a jeho prognóza sa teraz pohybuje okolo priemernej známky 2- a je aktuálne len o pár stotín horší ako v rekordných jarných mesiacoch.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Októbrový Index realitného zdravia 2,59 je o zanedbateľné 2 stotiny horší ako v septembri. V medziročnom porovnaní týchto mesiacov 2013 a 2014 je hodnota Indexu na stotinu rovnaká. Keďže už druhý mesiac IRZ atakuje priemernú hodnotu 2 mínus, môžeme konštatovať, že „poprázdninový“ zvýšený pohyb na trhu a jeho rastový trend sa stabilizoval. Obchodovanie je hodnotené ako priemerné a takisto vyzerá aj prognóza na ďalší mesiac.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na november je 2,50 a je 9 stotín horšia ako nameraný výhľad na predchádzajúci mesiac. V medziročnom porovnaní mesiacov je len malá odchýlka. Dá sa to čítať aj tak, že respondenti neočakávajú v závere roka významné zlepšenie obchodovania na trhu nehnuteľností. Tento vývoj nám potvrdil minulomesačný predpoklad, že jesenný vrchol aktivity realitného trhu nedosiahne jeho jarnú úroveň.

Najlepšie hodnoty Indexu realitného zdravia sa, počas celej doby jeho merania, pohybujú okolo priemernej známky 2 mínus. Ak prihliadneme na nepatrné kolísanie cien nehnuteľností za ostatné dva roky, môžeme konštatovať, že tento trh je stabilný a nie je namieste očakávať akékoľvek strmé alebo skokové zmeny v jeho najbližšom vývoji.

V tomto ročnom období je vhodné finalizovať svoje realitné obchody či investičné zámery pred očakávaným zimným útlmom obchodovania na realitnom trhu.

IRZ September 2014

Augustová prognóza respondentov – najvýznamnejších realitných subjektov na Slovensku – sa naplnila. Výsledok merania septembrového Indexu realitného zdravia potvrdil očakávané zlepšenie obchodovania na realitnom trhu. Aj keď sa naplno neprejavil optimistický výhľad z minulého mesiaca, môžeme konštatovať plynulé zlepšovanie IRZ od júla tohto roka, ktorý predstavuje druhé ročné dno krivky vývoja Indexu. Ďalším potvrdeným znakom vývoja trhu je trošku prehnaný optimizmus, ktorý „postihuje“ realitných profesionálov už druhý rok vždy v auguste pri predpovedi vývoja na september.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Septembrový Index realitného zdravia dosiahol úroveň 2,57 je o 12 stotín lepší ako v predchádzajúcom mesiaci august. V medziročnom porovnaní mesiacov 2013 a 2014 bol tento september o 10 stotín lepší ako pred rokom. Taktiež vývoj resp. zlepšovanie Indexu je plynulejšie, so stúpajúcou tendenciou. Ako sme prognózovali, blížime sa k jarným hodnotám IRZ a veríme, že ďalšie meranie potvrdí vývoj, smerujúci do pozitívnej časti stupnice, teda lepšie ako 2 mínus.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na október je 2,41 a je horšia ako nameraný výhľad na predchádzajúci mesiac. Prezrádza to určitú stabilizáciu a validitu prognózovania, keď nepotvrdzuje optimizmus podovolenkových očakávaní, na druhej strane je významne pravdepodobnejšia ako pred rokom. Podľa našich očakávaní, podložených 1,5 ročným meraním Indexu realitného zdravia, októbrový IRZ sa môže zlepšiť tesne pod hranicu 2,5. Neočakávame však útok na predletné rekordy na úrovni 2,4.

V tomto období avizuje Index realitného zdravia stabilizáciu rastu realitného trhu. Obchodovanie ožíva už od júla a predpokladáme, že v najbližších dvoch mesiacoch sa tento trend nezmení. Nebývalý nárast ponuky na internetových realitných portáloch a nové developerské projekty na trhu to len potvrdzujú. V tejto dobe odporúčame verejnosti nečakať na „zimný spánok“ a neodkladať svoje nákupno – predajné rozhodnutia.

IRZ August 2014

September, mesiac všeobecne charakterizovaný ako „späť do školy!“, má na realitnom trhu očakávaný ekvivalent „späť do práce!“. Presne podľa našich predpokladov, po letnom útlme, trh nehnuteľností prognózuje rast. Opatrnejší ako pred rokom, kedy bol optimizmus tvorcov Indexu realitného zdravia (IRZ) trochu prehnaný, ale aj tak významný. Rozdiel medzi nameranou hodnotou za august 2014 a prognózou na september je 37 stotín, čo pravdepodobne signalizuje aj postupnú stabilizáciu odhadov respondentov – najvýznamnejších realitných subjektov na Slovensku.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Augustový Index realitného zdravia 2,69 je o 8 stotín lepší ako v predchádzajúcom mesiaci a je o 11 stotín horší ako júlová prognóza, ktorá bola nameraná na hodnote 2,58. V medziročnom porovnaní letných mesiacov 2013 a 2014 sa namerala opačná situácia, kedy augustový index bol horší ako júlový. Predpokladáme, že tento stav sa bude v budúcnosti opakovať a dáva verejnosti najavo, že obchodovanie na realitnom trhu zažíva nepatrné oživenie už v auguste. Obvyklý „podovolenkový„ optimizmus realitných profesionálov, pretavený v prognóze na úrovni rekordných reálne nameraných hodnôt zase dáva tušiť, že realitných trh v septembri bude atakovať hodnoty v pozitívnej časti stupnice, teda pod 2-.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na september je 2,32 a je tretia najlepšia v 13-mesačnej histórii merania vôbec. Mesiac september nám dá odpoveď nakoľko reálne boli očakávania v smere oživenia realitného trhu. A tiež, či realita bude pokračovať v rekordnom trende z jarných mesiacov a júna tohto roka. Aktuálny Index realitného zdravia a jeho prognóza relevantnej verejnosti signalizuje zbystriť pozornosť, zodpovedne sledovať dianie na realitnom trhu a „neprespať„ gradujúci pohyb, ktorého vrchol očakávame v októbri.

Vyzerá to tak, že trh nehnuteľností na Slovensku mierne stúpa a otrasie sa z letnej „depresie“ skôr ako minulý rok. Z dlhodobého pohľadu je možné očakávať medziročné zlepšenie práve v jesenných mesiacoch 2014, výrazné posuny k známke 2 by však bola veľmi odvážna prognóza.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska 

IRZ Júl 2014

Index realitného zdravia je konkrétne číslo na stupnici od najlepšieho k najhoršiemu – školské známkovanie teda hodnota 1 je najlepší stav trhu 5 je najhorší stav realitného trhu – bude slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní tak pre realitných profesionálov, ako aj pre verejnosť so záujmom o reality, či o ekonomiku SR ako takú.

Leto vrcholí a s ním aj dovolenková sezóna. Toto vláčne a lenivé ročné obdobie sa, podľa očakávania, prejavilo aj útlmom na trhu nehnuteľností. Druhý letný a prvý prázdninový mesiac júl nám priniesol výrazné zhoršenie Indexu realitného zdravia. Nameraná hodnota 2,76 je v tomto roku najhoršia po januárovej a februárovej, ktorá sa držala na úrovni 2,8. Napriek tomu je prognóza na mesiac august pozitívna, čo znamená, že tvorcovia indexu očakávajú zlepšenie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 170 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Júlový Index realitného zdravia 2,76 sa o 34 stotín prepadol oproti predchádzajúcemu mesiacu a je horší ako júnová prognóza, ktorá bola nameraná na hodnote 2,64. Teda očakávaný pokles obchodovania na realitnom trhu sa potvrdil a zdá sa, že IRZ kreslí svoju krivku sezónnosti trhu v súlade s logikou. V medziročnom porovnaní je IRZ pre júl 2014 dokonca ešte horší ako v júli 2013, kedy bola nameraná hodnota 2,60. Táto hodnota však bola nameraná ešte v pilotnej fáze prieskumu Index realitného zdravia.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na august je 2,58 a je podobná ako v roku 2013. V minulom roku sa pozitívne očakávania nenaplnili, reálna nameraná hodnota bola o 11 stotín nižšia ako prognóza na august 2013.

Zdá sa, že realitný trh je v letnom období v útlme, čo nie je prekvapujúce. Očakávame aj augustový Index realitného zdravia niekde medzi 2,6 a 2,7. Avšak po rekordných optimistických nameraných hodnotách Indexu v jarných mesiacoch a v júni, je namieste predpokladať trend spomalenia realitného trhu aj na mesiac august s očakávaním návratu zelených čísiel až na začiatku jesene.

irz banner 82014

IRZ jún 2014

Index realitného zdravia je konkrétne číslo na stupnici od najlepšieho k najhoršiemu – školské známkovanie teda hodnota 1 je najlepší stav trhu 5 je najhorší stav realitného trhu – bude slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní tak pre realitných profesionálov, ako aj pre verejnosť so záujmom o reality, či o ekonomiku SR ako takú.

Júnový Index realitného zdravia je 2,42 a je o 6 stotín lepší ako májový, ktorý bol doterajším maximom. Už tretí mesiac za sebou posúvame rekordnú nameranú hodnotu a už druhý mesiac sa Index drží pod hranicou 2,5. Validitu merania podporuje aj fakt, že v máji odhadovaný IRZ na jún(2,38) sa len nepatrne líši od skutočnej júnovej hodnoty Indexu. Zdravie slovenského trhu sa podľa vývoja IRZ významne zlepšilo od februára tohto roka (2,80), pričom odhady sa začali zlepšovať už od novembra 2013.

Očakávaný Index realitného zdravia na júl je 2,64 a po polroku – od decembra 2013 – prináša negatívny výhľad na ďalši mesiac. Znamená to, že tvorcovia Indexu – realitné kancelárie – signalzujú obavy zo spomalenia obchodovania na trhu, ktoré by malo byť spôsobené dovolenkovou sezónou. V tomto období spravidla spomaľuje výkon celej našej ekonomiky a my veríme, že stúpajúci trend zlepšovania „zdravia“ slovenského trhu s nehnuteľnosťami bude pokračovať po prázdninách.

irz banner reality middle box

 

IRZ máj 2014

Tak, ako sme avizovali v predchádzajúcej správe k Indexu realitného zdravia, naplnili sa očakávania tvorcov IRZ – realitných profesionálov z celého Slovenska. Májová hodnota Indexu prvýkrát v histórii jeho zisťovania klesla pod hodnotu 2,5 a dostala sa do pozitívnej polovice stupnice od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 170 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Májový Index realitného zdravia je 2,48 a je o 8 stotín lepIRZ maj 2014ší ako aprílový, ktorý bol doterajším maximom. Ako sme predpokladali, IRZ klesol pod psychologickú hranicu 2,5 alebo v „školskom hodnotení“ 2 mínus, čo znamená jednak historický rekord za 12 mesiacov merania, jednak veľmi dobrú správu pre realitný trh. Hodnota 2,50 znamená, že trh je rovnako zdravý ako chorý a jej prekročenie smerom k hodnote 2 ho posúva do pozitívnej polovice stupnice. To, že slovenský trh nehnuteľností významne ožíva je dôležitým signálom rastu pre celé hospodárstvo našej krajiny.

Očakávaný Index realitného zdravia na jún je 2,38 a už štvrtý mesiac sa pohybuje pod hodnotou 2,4. Pozitívne očakávania tvorcov indexu od januára tohto roka napovedajú, že aktivity smerujúce k príprave a uzatváraniu realitných obchodov sú v evidentne vyššej frekvencii a kvalite, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Výhľad na mesiac jún zároveň nereflektuje blížiacu sa dovolenkovú sezónu, signalizuje skôr pokračovanie nastúpeného trendu rastu trhu.

Radi konštatujeme nesporné oživenie realitného trhu v našej krajine. Veríme, že trend rastu bude pokračovať a nebude príliš spomalený letnými mesiacmi dovoleniek. Naopak, nech čas oddychu slúži na posúdenie pozitívnych signálov a prípravu na jesenné „tornádo“ realitných obchodov.

Index realitného zdravia 2/2014 a Investovanie

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „No a teraz na inú tému. Kondícia realitného trhu v mesiaci február nedosiahla tak optimistické výsledky ako sa predpokladalo. Najnovšie prognózy však pesimistické nie sú. O tom, či sa dnes oplatí investovať do nehnuteľností a aké sú aktuálne trendy si povieme v dnešnom vydaní indexu realitného zdravia. Dnes je mojím hosťom Adriana Litomerická z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Vitajte, dobrý deň.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Dobrý deň.“


Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Pani Litomerická, ako sme mali možnosť počuť, tá prognóza bola údajne troška optimistickejšia ako ukazujú reálne čísla, takže aké sú, povedzme si.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Index realitného zdravia za mesiac február 2014 dosiahol hodnotu 2,8, čo je rovnaká hodnota ako v januári 2014, čo nie je veľmi vysoké číslo a nesplnili sa tak optimistické očakávania nás, realitných profesionálov. Čo je však veľmi pozitívne je, že pokles obchodovanosti v našom realitnom trhu, na našom realitnom trhu, ktorý sme zaznamenávali od mesiaca november 2013, sa zastavil a tak stabilizoval.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ To znamená, že môžeme predpokladať, že za mesiac marec budú stabilné čísla, alebo možno opäť troška optimizmu?“

Adriana Litomerická, NARKS: „Takže opäť, realitní profesionáli udelili známku 2,39, respektíve štatisticky bola vyhodnotená táto známka z ich údajov na marec 2014, čo je naozaj optimistický výhľad a môžem ho potvrdiť aj z vlastných skúseností, pracujem na realitnom trhu už 20 rokov a skutočne, neviem či je to slniečkom alebo niečím iným, v mesiacoch marec, apríl, máj prichádzajú do realitných kancelárií, prichádza viac ľudí ako v iné obdobia roka, aby si splnili svoje realitné túžby, alebo zrealizovali realitné zákazky, kúpili či predali nehnuteľnosť.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Odborníci sa z hodujú na tom, že čo sa týka cien nehnuteľností, tak dosiahli svoj vrchol v roku 2008, kedy teda najviac profitovali tí investori, ktorí predávali. Odvtedy sa tá cena údajne teda stabilizuje a nejakým spôsobom klesá. Máme to vnímať ako trend aj do budúcna, alebo je to skôr vyslovene len záležitosťou obdobia 2008 – 2009?“

Adriana Litomerická, NARKS: „Áno, môžem potvrdiť to čo hovoríte, aj keď treba uvažovať v takých iných kondíciách, alebo pozerať sa na to z rôzneho uhla pohľadu. Keď predávate, vždy je dôležité pozrieť sa na to, kedy ste kúpili. Ten investor, ktorý kúpil v 2007.-om a predal v 2008.-om, mal zisk primeraný tomu obdobiu. Kdežto keď niekto kúpil za výrazne lepších podmienok v rokoch predtým a zrealizoval svoj obchod v roku 2008, skutočne zarobil najviac. A potvrdzujem aj to, že naozaj dnes máme trh stabilizovaný a vyrovnaný, poklesy cien, ku ktorým dochádzalo po kríze sú už za nami, takže dnes pracujeme v takých podstatne vyrovnanejších podmienkach.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Keď hovoríme o podmienkach, mnoho odborníkov hovorí, že investovať do nehnuteľnosti je stále veľkým trendom a stále je to veľmi zaujímavé pre investorov. Je to pravda, ak áno, do čoho najmä?“

Adriana Litomerická, NARKS: „Áno, myslím si, že investovanie do realít je stále dobrou záležitosťou a myslím si, že je to preto, lebo nám veľmi dobre akoby chráni hodnotu peňazí, myslím si, že to je taký najlepší výraz pre tento typ investície, aj keď isto na finančných trhoch by sme našli mnohé iné nástroje, ktoré oveľa lepšie zhodnocujú finančné prostriedky. Nehnuteľnosť však myslím si, že má taký aj iný aspekt oproti iným finančným nástrojom, alebo proste iným veciam, pretože je hmatateľná, dá sa uchopiť, dá sa vidieť, čo napríklad akcie alebo komodity nám samozrejme neumožňujú.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Opäť som sa dočítala o tom, že svoju rekordnú úroveň si údajne držia ceny takých nadštandardných nehnuteľností ako sú vily, alebo nejaké veľkoplošné byty alebo domy, do ktorých ale investujú teda tí solventnejší investori. Poďme sa pozrieť do čoho teda môžeme investovať my možno aj s nižším obnosom peňazí, ale aby sa nám to oplatilo a neľutovali sme potom.“

Adriana Litomerická, NARKS: „O tom by sa dalo polemizovať, že či práve luxusné nehnuteľnosti sú tie, ktoré si tú svoju hodnotu držia napriek kríze. Ja myslím, že tu viac ako inde platí také to základné zlaté realitné pravidlo – lokalita, lokalita, lokalita, ktoré je takou našou realitnou mantrou a naozaj platí to, že v dobrej lokalite, v atraktívnej lokalite nemusíte mať ani luxusnú nehnuteľnosť a je to dobrá investícia, čiže toto je taký prvý a dôležitý aspekt. Ale podľa mňa sú aj iné typy nehnuteľností, ktoré sú dobrou realitnou investíciou, môžu to byť pozemky, môžu to byť byty, môžu to byť aj komerčné priestory ako obchody alebo prevádzky. Pozemky napríklad počas krízy si držali najstabilnejšiu svoju hodnotu, počas krízy najmenej klesli ceny pozemkov. Pozemok však má svoju nevýhodu v tom, že zisk zrealizujete až jednorazovým predajom, kdežto byty sú zasa iným typom nehnuteľností, do ktorých sa investuje, tie síce vám prinášajú pravidelne mesačne alebo ročne teda isté benefity, ale musíte investovať do ich správy, údržby, proste máte s tým prácu a náklady. A úplne špecifický druh investovania, špecifický druh nehnuteľností sú obchody, obchodné prevádzky, ktoré sú takým najlabilnejším miestom, ktoré nám najmenej odolávali kríze, lebo aj teda teraz keď idete po centrách miest, vidíte mnoho obchodných prevádzok, že je tam nápis – na prenájom, alebo na predaj, takže toto je situácia, ktorá celkom tej kríza neodolala, ale keď nájdete dobrý komerčný priestor, napríklad na nových sídliskách, alebo v nových kondomíniách, kde je nedostatok služieb a práve po týchto je daná lokalita hlavná, tak vtedy sa aj do tohto typu oplatí investovať.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ A je dobre, keď človek teda ešte pozná aj tú matematiku, aby si vedel dobre zvážiť.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Určite áno.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Dobre. Čo teda má investor urobiť, aby pri výbere tej správnej investície z týchto portfólií, alebo z tohto portfólia, ktoré ste spomínali, aby neurobil chybu žiadnu, neviem či sa to dá, ale aby aspoň to riziko bolo čo najmenšie.“

Adriana Litomerická, NARKS: „No musí si urobiť analýzu alebo hneď niekoľko analýz, alebo najskôr ešte kým k tým analýzam príde, musí si zvážiť aký je účel tej investície. Veľmi často sa stretávame u našich klientov s tým, že prídu a povedia, že chcú kúpiť napríklad byt do rodiny, aby keď teda vyrastú deti, tak tam mohli odísť deti z domu a zatiaľ ho budú prenajímať. Nemyslím, že je to celkom správne, alebo že uvažovanie týmto smerom je to najsprávnejšie. Ja vidím v tom prvom prípade, kedy by ten byt mal zostať v rodine, trošku to rozhodnutie zatienené emóciou, pretože vtedy pristupujeme k výberu nehnuteľnosti inak, skúmame či sa nám páči lokalita, či je byt dispozične riešený tak ako to chceme a tak ďalej, kdežto pri investovaní, keď ide o to, koľko nám má.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Myslíme pragmaticky viac.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Presne tak, koľko nám má tá nehnuteľnosť priniesť v istom časovom období, ktoré si my teda navrhneme, by sme tieto veci vôbec nemali brať do úvahy, čiže to je taký základný atribút, alebo prístup, no a potom treba to samozrejme zvážiť z hľadiska právneho, to znamená posúdiť, či na liste vlastníctva nie sú v časti ťarchy nejaké plomby, alebo proste nejaké obmedzenia, ktoré sú tam z nejakých bankových alebo iných inštitúcií, vyskúmať to, potom pri pozemku treba sa ísť informovať na stavebný úrad, či územno-plánovacia informácia k tomuto pozemku čo hovorí, čo tá daná obec plánuje v danej oblasti, či sa tam dá stavať, či dá sa stavať vôbec, alebo nie a tak ďalej. Po tejto právnej analýze prichádza na rad technická analýza, čiže ak je to stavba, musíte to vidieť a posúdiť či má dobré základy, statiku, či tam nezateká. A potom samozrejme ekonomická analýza, tá je asi najdôležitejšia, že či tie prostriedky, ktoré investujem, sa mi aj vrátia, alebo udržia a ešte aj zarobia na seba.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Tak skúsme teda vybrať ten príklad, že myslíme racionálne do budúcna, dá sa vypočítať teda efektívnosť tejto realitnej investície a ako?“

Adriana Litomerická, NARKS: „Áno, určite. Každá investícia, každá efektívnosť sa vyrátať dá, tu musíme brať do úvahy to, či chceme použiť zdroje, ktoré máme k dispozícii, alebo či si chceme na to požičať. Toto je jeden z naj absolútne základných, teda najzákladnejších parametrov, ktoré musíme posudzovať, pretože v prípade ak si požičiavame, musíme do toho zhodnotenia zohľadniť aj cenu peňazí, ktorá nás bude stáť. Čiže toto je všetko veľmi dôležité, ale pravdaže treba tam vždy sledovať parametre, ktoré ovplyvňujú tú cenu, čiže pri byte napríklad je to nielen obstarávacia cena, ale je to aj cena nákladov, ktoré máme spojené s mesačnou údržbou, alebo so správou, poistenie a tak ďalej, mnoho, mnoho aspektov. Tu by som povedala, že takým sedliackym rozumom, stačí si to zrátať s ceruzkou a papierom, že všetko to čo je lepšie ako to, čo nám poskytne termínovaný účet v banke, považujeme za dobrú investíciu.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Pani Litomerická, veľmi pekne ďakujem za užitočné informácie, verím, že sme divákov inšpirovali, teším sa nabudúce. Všetko dobré, dovidenia.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Dovidenia.“

[TA3, 15:00; Správy; 20/03/2014; ; Zaradenie: z domova]