IRZ február 2016

Napriek tomu, že jarné oživenie prírody sa blíži veľmi pomaly, oživenie na realitnom trhu vyzerá byť naozaj reálne. Naplnila sa januárová prognóza tvorcov Indexu realitného zdravia a jeho nameraná hodnota sa skokom zlepšila až k rekordným hodnotám. Povzbudivé je, že optimizmus realitných profesionálov pretrváva aj do marcových dní.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného Stav Indexu 2 2016výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia vo februári 2016 dosiahol hodnotu 2,50 a zlepšil sa oproti januáru (2,71) o pozoruhodných 21 stotín. Takéto priaznivé hodnoty IRZ zvyčajne dosahuje v predletnom období prvého vrcholu aktivity v roku. Za ostatné tri roky dosiahol najlepšiu hodnotu a veští priaznivé obdobie. Netreba však zabúdať, že hodnota Indexu 2,50 je vlastne školská známka 2-, a to je stále priemer.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2016 je 2,35, a v medziročnom porovnaní výrazne nevybočuje z priemeru za ostatné roky. Paradoxné je, že v minulosti sa prognózy na začiatkoch rokov 2014 a 2015 ukázali ako príliš optimistické, tento rok tomu tak nie je. Prognóza a realita Indexu na február boli veľmi blízke, teda skutočnosť tento raz naplnila očakávania.

Zdá sa, že trh vyslal znateľný pozitívny signál rastu aktivity v sektore nehnuteľností. Príčin môže byť viacero. Stále dostupnejšie hypotéky, postrehnuteľný rast cien, rastúci význam nehnuteľnosti ako investície, či predvolebné obdobie. Na analýzy bude čas, ak nasledujúci vývoj Indexu realitného zdravia potvrdí tento trend.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ December 2015

Ako na Nový rok, tak po celý rok! Tak znie naše novoročné želanie realitnému trhu. Výchádza zo zlepšujúcich sa výsledkov merania Indexu realitného zdravia, ktorý je za december 2015 lepší ako bola prognóza a januárový výhľad má stúpajúci trend. Máme za sebou dva ucelené roky merania IRZ a preto vieme zverejniť zaujímavé porovnania vývoja Indexu. Navyše v ostatnom meraní sme položili tvorcom IRZ aj otázku, aby zhodnotili celý uplynulý rok jedným číslom a to isté urobili pre prognózu na rok 2016.Tieto veličiny budeme nyzývať „ročný IRZ“ a „ročná prognóza IRZ“. V protiklade k tomu je matematicky presný „priemerný ročný IRZ“, vypočítaný ako priemer dvanástich hodnôt nameraných v príslušnom roku.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia sa v decembri 2015 ustálil na hodnote 2,60, čo je o 4 stotiny horšie ako v novembri avšak o 6 stotín lepšie ako bola decembrová prognóza (2,66). Medziročne ide, tak ako v predchádzajúcich mesiacoch kvartálu, tiež o nepatrné zlepšenie (2 stotiny oproti decembru 2014).

Prognóza Indexu realitného zdravia na január 2016 je 2,56 je v medziročnom porovnaní významne lepšia oproti výhľadom na január 2014 a 2015 (zhodne 2,71)a znamená, že tvorcovia Indexu očakávajú výborný štart do nového roka. Podľa vývoja v uplynlom období pokladáme túto prognózu za trošku optimistickú, bolo by veľkým prekvapením ak by reálny januárový Index dosiahol lepšie hodnoty ako 2,65. Ale veľmi príjemným prekvapením!

Vývoj Indexu realitného zdravia, ktorý meriame už 31 mesiacov, naznačuje veľmi mierny a pomalý rast realitného trhu. V predchádzajúcom komentári k novembrovému IRZ sme avizovali, že priemerný ročný IRZ za rok 2015 bude určite lepší ako v roku predošlom. Teraz už vieme,že dosiahol hodnotu 2,58 a bol o slušných 5 stotín lepší ako za rok 2014 (2,63). Dovolíme si tvrdiť, že trh sa z podpriemerného stavu obchodovania dostáva vyššie a podľa prognózy sa tam nezastaví. Ak sa na Slovensku a na slovenskom trhu nehnuteľností nestane niečo dramatické, veríme že na konci už budeme rok 2016 hodnotiť ako nadpriemerný.

Pre lepšie pochopenie našich komentárov pridávame aj avizované novinky „ročný IRZ“ a „ročná prognóza IRZ“. Tvorcovia Indexu odpovedali na rovnakú otázku ako každý mesiac s tým rozdielom, že obdobie hodnotenia nie je mesiac ale rok. Výsledky sú prekvapujúco optimistické a zrejme vychádzajú z pocitu výraznejšieho zlepšenia na trhu v poslednom kvartáli 2015 a s tým spojenými očakávaniami v roku 2016. Ako ináč si vysvetliť fakt, že ročný index 2015 je 2,42, čo je druhá najlepšia hodnota v histórii merania a ročná prognóza IRZ 2016 je 2,21 je lepšia o nevídané takmer 2 desatiny !

Keďže ide o kvalitatívne meranie – meranie pocitu, či emócie na základe dlhoročných skúseností respondentov – vieme konštatovať, že realitní profesionáli boli na konci roka spokojnejší ako sa ukazovalo v mesačných meraniach a vyzerá to tak, že očakávania rastu trhu v roku 2016 sú vysoko nadpriemerné. Každopádne boli počas zberu dát vo veľmi pozitívnej nálade!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ december 2015

IRZ november 2015

Tridsiate meranie Indexu realitného zdravia neprinieslo žiadne prekvapenia. Trh je podľa realitných profesionálov stabilný, v nepatrnom raste. Kvalita trhu, teda pocit, ako vnímajú jeho aktivitu respondenti sa aj v tomto roku pohybuje tesne pod priemerom.Potešiteľné je však priemerné číslo IRZ za rok 2015, ktoré bude o poznanie lepšie ako v predchádzajúcom roku. Aktivita trhu vrcholila v máji a v septembri rekordnými hodnotami Indexu. V ostatných mesiacoch sme namerali stabilitu a to isté očakávame aj v decembri tohto roka.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Novembrový Index realitného zdravia sa o stotinu zlepšil oproti októbru na úroveň 2,56. Myslíme si že
Index realitného zdravia za 11 2015
to je dôkaz istej stability trhu. V medziročnom porovnaní sú októbrové a novemrové hodnoty porovnateľné, nepatrne lepšie v prospech tohto roka.

Výhľad Indexu realitného zdravia na december 2015 je 2,66 a znamená, že tvorcovia Indexu očakávajú výraznejší pokles – o desatinu. V histórii merania IRZ ide o obvyklú „predvianočnú“ prognózu, ktorá nie je prekvapivá.

Tento komentár je v roku 2015 posledný a skúsime rok zhodnotiť. Nedočkali sme sa prevratných zlepšení trhu ani väčších prekvapení v podobe rozdielov medzi prognózami a realitou. Rok 2015 prinesol zlepšenie rekordnej hodnoty IRZ o 3 stotiny na 2,39 a zjavne naznačil dva vrcholy aktivít trhu – máj a september. Vývoj indexu v bežných mesiacoch osciloval okolo 2,55 a bol stabilnejší ako predchádzajúce dva roky. Z pohľadu tridsiatich meraní Indexu realitného zdravia možno hodnotiť rok 2015 ako najlepší, najstabilnejší a navyše s rekordom. Z pohľadu trhovej reality sú aktivity v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami dlhodobo podpriemerné a to aj napriek určitým mikroskopickým cenovým korekciám a hypotekárnej stimulácii. Možno by mohli tvorcovia Indexu posunúť latku „priemeru“ o trochu vyššie, optimistickejšie. Veríme, že už v budúcom roku sa dočkáme.

Ďakujeme tvorcom Indexu realitného zdravia za výbornú spoluprácu a želáme im, a celej „realitnej“ verejnosti veľa šťastia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ august 2015

Trendová čiara Indexu realitného zdravia za uplynulých 27 meraní je kontinuálne vzostupná a rozdiel medzi začiatkom v roku 2013 a dneškom je na úrovni jednej desatiny smerom k zlepšeniu. Povzbudzujúci fakt, ktorý preukazuje stabilitu trhu nehnuteľností a jeho mierny rast. Túto skutočnosť potvrdzuje ajmierny, ale zreteľný rast cien nehnuteľností za toto obdobie prakticky vo všetkých regiónoch. A taktiež viditeľné oživenie množstva developerských projektov, hlavne vo väčších mestách. Index realitného zdravia za uplynulý mesiac august bol takmer rovnaký ako za júl a ich hodnoty odrážali horúce, suché a utlmujúce počasie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia za august 2015 vyhodnotili realitné kancelárie známkou 2,63. Ide o hodnotu prakticky zhodnú s júlovou (2,61) a len o tri stotiny horšiu, ako bol predpoklad (2,60). 2,60 je v tomto roku priemerná hodnota IRZ,  a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je zreteľne vyššia.

Prognóza Indexu realitného zdravia na september 2015 je 2,38, čo pokladáme azda za príliš optimistické očakávanie. Každoročne sa totiž v segmente vkladá do spásonosného septembra viac nádejí, ako sa potvrdí v realite. Je však zrejmé, že realitný trh sa preberá k aktivite po „uhorkovej sezóne“, a indikácia respondentovsmerom k zlepšeniu trhu je opodstatnená.

Tráva v parkoch, spálená augustovým rekordne horúcim slnkom, opäť zelenie vplyvom príjemných septembrových dní, ktoré priniesli aj osviežujúcu vlahu. Všetko nasvedčuje tomu, že slovenský trh nehnuteľností tiež chytá tento čerstvý jesenný dych. Všetkým záujemcom o realitné obchodovanie odporúčame zvýšiť pozornosť!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SlovenskaIRZ júl 2015

Minulý mesiac sme komentovali Index realitného zdravia ako schladenie optimizmu tvorcov Indexu a očakávali sme suchý a ospanlivý júl. Čo sa do bodky naplnilo aspoň v oblasti meteorológie. Segment obchodu s nehnuteľnosťami také dramatické sucho nepostihlo. Hodnota Indexu v júli dosiahla podobné čísla ako na jar tohto roka, vtedy nám indikovali útok na rekord. Najviac sa mu priblížil IRZ v máji, avšak rekord tento polrok vydržal. Dá sa povedať, že trend je stabilný v mierne podpriemerných hodnotách. Výhľad na august je už pozitívny, aj keď len zanedbateľne.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Júlový Index realitného zdravia 2,61 je o 7 stotín horší ako júnový 2,54. Oproti prognóze z minulého mesiaca (2,71) je však o celú desatinu lepší. Treba dodať, že priemer za prvých 7 mesiacov je 2,60, a to je dôkaz stability trhu, hoci na mierne podpriemernej úrovni z hľadiska hodnotenia celého trhu.

Prognóza Indexu realitného zdravia na august 2015 je 2,60 a vracia Index do jarných čísel. Napriek „zúriacemu“ horúcemu letu, pokles hodnôt IRZ a jeho prognóz nie je taký signifikantný ako v minulom roku. Dovolíme si tvrdiť, že realitní profesionáli ako tvorcovia indexu, signalizujú určitú -ich očami – zreteľnú stabilitu a mierny rast trhu. Tento jav sledujeme už druhý rok ako trvalý, vzhľadom na porovnanie vývoja Indexu v roku 2013 a 2014.

Sme uprostred leta, ktoré býva každoročne „uhorkovou sezónou“ obchodovania s nehnuteľnosťami. Môže nás potešiť fakt, že vývoj Indexu realitného zdravia už netrpí relatívne skokovými zmenami v slabších mesiacoch, ale zmeny sú miernejšie. Veríme, že augustový IRZ náš názor potvrdí a jeho vývoj bude ešte lepší, ako tomu prognóza nasvedčuje.

Príjemné letné zážitky!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ jún 2015

Index realitného zdravia za mesiac jún 2015 trošku schladil optimizmus, prameniaci z májovej prognózy. Slovenský trh nehnuteľností si zrejme vzal dovolenku o mesiac skôr a letné teplo zjavne brzdí realitné aktivity. Očakávaný rekord sa nekonal a prognóza na júl je nepriaznivejšia ako pred rokom. Nejde však o dramatické zmeny vo vývoji IRZ, trh je stále hodnotený priemernou známkou dva mínus. Naše očakávania a prognóza tvorcov Indexu boli jednoducho príliš optimistické. Ak však porovnáme priemerný IRZ za prvých 6 mesiacov rokov 2014 (2,62) a 2015 (2,59), môžeme sa pokojne postaviť za tvrdenie z minulomesačnej správy: trh sa medziročne zlepšuje a rastie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Júnový Index realitného zdravia 2,54 je o 9 stotín horší ako májový 2,45. Prognóza na jún bola 2,32, a to dávalo predpoklad pre rekordnú hodnotu. Očakávania sa však nenaplnili, a hoci niekde realitné obchody kvitnú, celoplošne je situácia stále na priemernej úrovni. Najlepší doposiaľ nameraný Index realitného zdravia (2,42) tak naďalej drží mesiac jún 2014.

Prognóza Indexu realitného zdravia na júl 2015 je 2,71 a je totožná  s predpokladom realitných aktivít pre tohtoročný január. Očakávaná druhá depresia vývoja trhu je teda tu, neočakávali sme, že pokles začne už v júni.

Ako vidno, aj po dvoch rokoch merania Indexu realitného zdravia, pripravil nám realitný trh malé prekvapenie. Nevybočil však z dlhodobého trendu, ktorý zachytáva Index realitného zdravia. Dlhodobý trend od júna 2013 je veľmi mierny rast v celoslovenskom meradle, pričom reálne hodnoty sa pohybujú v intervale od asi 2,7 do asi 2,4. Je pravdepodobné, že sa v analýze Indexu už v najbližšom čase zameriame aj na posúdenie regionálnych rozdielov.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ máj 2015

Zlepšujúci sa stav realitného trhu potvrdila jeho aktuálna hodnota za mesiac máj 2015. Nielenže prelomila priemernú „známku“ 2 mínus, ale je aj druhou najlepšou nameranou vôbec. Vzhľadom na to, že Index realitného zdravia je meraný na stotiny, vieme sledovať jeho vývoj a porovnávať. Počas 24 mesiacov merania Indexu sa stalo len trikrát, že jeho hodnota bola lepšia ako 2,5. V máji a júni 2014 a teraz. Podľa prognózy by mal tohtoročný jún priniesť rekord. Vzhľadom na metodiku merania však môžeme konštatovať viac, ako len to že trh má v roku dva mesiace špičkovej aktivity. Vieme vysloviť aj kvalifikované tvrdenie, že presne podľa prognóz tvorcov Indexu realitného zdravia, trh sa medziročne zlepšuje a rastie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Májový Index realitného zdravia je 2,45, čo je zlepšenie oproti aprílovému 2,60 o celých 15 stotín. Po troch mesiacoch pomerne slušnej podpriemernej aktivity na trhu, oscilujúcej okolo hodnoty 2,60, prišlo výrazné zlepšenie. Treba povedať, že očakávané. Podľa vyjadrenia realitných profesionálov, ktoré zrkadlí Index realitného zdravia, trh sa opäť po roku dostal do pozitívnej časti stupnice a hodnotia ho „známkou“ lepšou ako 2 mínus. Medziročne je májový Index o 3 stotiny lepší ako pred rokom (2,48).

Prognóza Indexu realitného zdravia na jún 2015 je 2,32 a už štvrtý mesiac je pod hodnotou 2,40. Znovu treba pripomenúť, že s pribúdajúcimi mesiacmi sa prognózy tvorcov Indexu spresňujú a približujú realite a preto očakávame, že IRZ bude za jún 2015 rekordný. Neprekvapil by ani pád hraničnej hodnoty 2,40, ktorú sa doposiaľ (24 mesiacov) nepodarilo pokoriť.

Index realitného zdravia za 2 roky (ak berieme do úvahy aj pilotné meranie) svojej existencie mapoval priebeh reálneho a očakávaného obchodovania s nehnuteľnosťami tak, ako ho vnímajú a cítia skutoční a fungujúci realitní profesionáli. Za ten čas sa ukázali signifikantné vrcholy a taktiež depresie v aktivitách na tomto trhu. Avšak to, čo je najdôležitejším výsledkom existencie IRZ, je preukázanie trvalého, aj keď veľmi mierneho rastu.

Nie je dôležité, či Index realitného zdravia prekoná rekord alebo nie. Dôležité je aby sa našim realitným kanceláriám podarilo naplniť ich očakávania v preddovolenkovom finiši prvej časti sezóny. Držíme palce a želáme veľa síl!

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ apríl 2015

Aprílový Index realitného zdravia nenaplnil optimistické očakávania významnejšieho zlepšenia. Skôr sa dá povedať, že jeho vývoj v uplynulých troch mesiacoch sa stabilizoval a očakávané hodnoty na úrovni 2,5 neatakuje. Podľa našich predpokladov sa nožnice medzi prognózou a nameranou realitou pomaly zatvárajú, čo znamená, že „tvorcovia Indexu“ odhadujú vývoj bližšie k pravde. Každopádne, prognóza je pozitívna a my veríme, že májový a júnový IRZ to potvrdí.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Aprílový Index realitného zdravia je 2,60. Tri mesiace po sebe sa blíži k tejto hodnote (2,64 a 2,61) a po februárovom skokovom zlepšení oproti januáru, signalizuje stabilizáciu trhu na priemernej úrovni obchodovania. V medziročnom porovnaní s aprílom 2014 ide o zhoršenie o 4 stotiny, čo však nie je možné považovať za prejav zhoršenia trhu. Azda len pozvoľnejší rast ako minulý rok. Odpoveď dostaneme po zistení májového Indexu, ktorý bol pred rokom,spolu s júnovým, rekordný.

Prognóza Indexu realitného zdravia na máj 2015 je 2,39 – je o 5 stotín horšia ako aprílová a je  presne zhodná s minuloročnou prognózou na máj 2014. Pretrvávajúci optimizmus „tvorcov Indexu“ vyvoláva nádej na pokračujúce zlepšovanie úrovne IRZ a tým na aktívnejšie obchodovanie s nehnuteľnosťami v nasledujúcich mesiacoch.

Máj a jún 2014 boli rekordnými mesiacmi v histórii merania Indexu realitného zdravia. Hodnoty IRZ v oboch mesiacoch sme namerali v pozitívnej časti našej stupnice. Vyjadrené školskou známkou – realitní profesionáli hodnotili svoje aktivity známkou lepšou ako 2 mínus. Sme presvedčení, že sú dobre pripravení aj na tohtoročný prvý vrchol obchodovania na trhu a Index bude opäť lepší ako 2,5. Nasvedčuje tomu aj fakt, že priemerná hodnota IRZ za prvé štyri mesiace 2015 je až o 6 stotín lepšia ako pred rokom. Trh teda rastie, síce pomaly, ale predsa!

IRZ marec 2015

Ako sme predpokladali – prekvapenie sa nekoná. Prekvapivo dobrá februárová prognóza vývoja trhu na mesiac marec sa nepotvrdila, hoci je hodnota Indexu realitného zdravia nepatrne lepšia ako minulý mesiac. Potešiteľné zistenie je pretrvávajúci optimizmus tvorcov Indexu a jeho stabilný pozitívny vývoj. Potvrdzuje sa, že prognózy v úvode každého roka sú jemne nadsadené, pričom v závere roka sú naopak veľmi presné. Rozdiel medzi prognózou a reálnou hodnotou IRZ v prvých troch mesiacoch tohto a predchádzajúceho roka je takmer zhodne 3 desatiny.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Marcová hodnota Indexu realitného zdravia 2,61 čo je o viac ako 3 stotiny lepšie ako vo februári a o 11 stotín lepšie ako v januári tohto roka. Medziročne ide o zlepšenie taktiež o 3 stotiny. Silné mesiace nás ešte len čakajú a sme presvedčení o pokračovaní rastových trendov vývoja trhu.

Prognóza Indexu realitného zdravia na apríl 2015 je 2,36 – je o 6 stotín horšia ako prognóza na február, avšak stále patrí k rekordným, ktoré sú tie, čo atakujú hranicu 2,3. V medziročnom porovnaní je odchýlka nepatrná. V nasledujúcich mesiacoch očakávame rastúce prognózy, ktoré postupne, smerom k letnému útlmu, budú viac a viac blízke reálnej nameranej hodnote IRZ.

Apríl je mesiac, keď prší a o chvíľočku zas svieti slnko. Nevyspytateľný. Nepredvídateľný.

Nie ako Index realtného zdravia, ktorí tvoria realitní profesionáli. Keďže máme už za sebou 22 meraní, vieme s celkom slušnou presnosťou odhadnúť jeho prognózy aj reálny vývoj. A tak sa zdá, že IRZ sa bude, aj napriek nestálemu aprílu, nakoniec na realitný trh usmievať.

IRZ február 2015

Vo vzduchu cítiť jar a to je neklamný znak prebúdzania realitného trhu. Potvrdzuje to aj aktuálny Index realitného zdravia a jeho 21. tracking. Index sa zlepšuje už od decembra minulého roka, čo je prvá dobrá správa a druhá je, že zistené stavy a prognózy sú o poznanie lepšie ako pred rokom. Aj napriek tomu, že minulomesačný odhad na február „tvorcom“ Indexu príliš nevyšiel, môžeme byť spokojní aspoň s tým, že sme to predpokladali. Prognózu sme označili za príliš optimistickú, vychádzajúcu skôr zo želania ako z reality.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Februárová hodnota Indexu realitného zdravia 2,64 čo je o viac ako 2 desatiny horšia ako prognóza. Oproti januáru tohto roka ide však o zlepšenie o 8 stotín a medzi ročne o 16! V prvých dvoch mesiacoch 2014 trh stagnoval na úrovni 2,80 a teda možno konštatovať dve zásadné veci. Trh sa medziročne zlepšuje smerom k nepatrnénu, ale kontinuálnemu rastu. Druhá vec je skorší nástup zlepšenia (zmeny poklesu na rast), ktoré minulý rok prišlo až v marci.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2015 je 2,30 – táto hodnota je najlepšia v histórii merania Indexu a vyrovnala rekordný výhľad IRZ na október 2013. Čítame to však podobne, ako prognózu na tento mesiac, čiže s miernou opatrnosťou a malou dávkou skepse. Bude totiž veľkým prekvapením, ak Index zažije v marci priblíženie k priemeru 2,5.

Dobrú náladu nám teda nerobí len „zubaté“ jarné slniečko, ale aj vývoj Indexu realitného zdravia v prvých dvoch mesiacoch tohto roka. Potvrdzuje predpoklad, nesmelo vyslovený v minulom komentári, že rok 2015 má lepší štart ako minulý a ten dáva nádej pre významnejší rast celého realitného trhu.