Index realitného zdravia v lete stagnoval, makléri sú však optimistickejší

V druhej polovici leta sa index realitného zdravia zlepšil len o 3 desatiny a dosiahol hodnotu 2,63. Podľa prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO® sa však v septembri naďalej bude zlepšovať.

Index realitného zdravia IRZ na stupnici 1 – 5, kde je 1 najlepšie a 5 najhoršie, sa na Slovensku v posledných štyroch rokoch pohyboval okolo 2,5. V auguste tohto roku bol na hodnote 2,63, čo je oproti júlu zlepšením, aj keď pôvodné očakávanie bola o niečo lepšie, teda 2,6. IRZ predstavuje náladu na realitnom trhu podľa pravidelne zbieraných údajov z realitných kancelárií v mesačných intervaloch a ich prognóz. V Bratislavskom kraji dosiahol hodnotu 2,69, pre zvyšok SR výbornú známku 2,48. Na september predpovedajú podľa údajov analytici AKO ďalšie zlepšenie na 2,53.

Zdroj: AKO

Mesiac august na realitnom trhu hodnotilo pozitívne takmer 56 % opýtaných realitných kancelárií, čo je oproti júlu o 5 % viac. Neutrálne ho vnímalo 22,8 %, zle, alebo skôr zle sa darilo 21 % respondentov. Vo vyhliadkach na september sú RK opatrnejšie, zlepšenie očakáva 55 % opýtaných, no negatívny vývoj očakáva len 17,7 %. Najväčší podiel na realizovaných transakciách má hneď po stabilnom Bratislavskom kraji (58,5 %) Trnavský (12,6 %) a Žilinský kraj (12 %). 

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej  je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Index realitného zdravia sa zlepšuje aj počas dovoleniek – IRZ Júl 2020

V júli prekonal index realitného zdravia prognózy a dosiahol hodnotu 2,66. Podľa prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO® sa bude aj v auguste zlepšovať a klesne na 2,6.

Index realitného zdravia predstavuje náladu na realitnom trhu na základe pravidelne a kontinuálne zbieraných údajov z realitných kancelárií v mesačných intervaloch a ich prognóz. Na stupnici 1 – 5, kde je 1 najlepšie a 5 najhoršie, dosiahol IRZ v júli tohto roku známku 2,66, pričom pre Bratislavský kraj je hodnota 2,55 a pre zvyšok SR ešte lepšia: 2,5. Predpoklad vývoja na august je 2,6.

V júli sa zvýšil počet neutrálnych hodnotení opýtaných RK na 26 %, k pozitívnemu hodnoteniu sa prikláňa viac ako polovica respondentov, k negatívnemu len 24 %. Vyhliadky na august hodnotia RK ešte optimistickejšie, zlepšenie očakáva 51,3 % opýtaných, kým negatívny vývoj očakáva 21 %. Napriek tomu, že najväčší podiel na realizovaných transakciách má stále Bratislavský kraj (61 %), pohli sa už aj takmer všetky ostatné. Najväčšie oživenie zaznamenal Žilinský kraj (12,4 %), nasleduje Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj (zhodne po 11,8 %).

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej  je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Zdroj foto: AKO, Dreamstime

I

Index realitného zdravia sa po koronavíruse vracia do normálu – IRZ máj 2020

V marci dosiahla hodnota Indexu realitného zdravia IRZ 3,7 na Slovensku najhorší výsledok od roku 2013. V máji sa však postupne priblížila k normálu, aktuálne IRZ je 2,91 s výhľadom na budúci mesiac 2,67. Ak sa trend potvrdí, v júni by sa index mohol ustáliť na dlhodobom priemere. Vyplýva to z prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO®.

Index realitného zdravia predstavuje náladu na realitnom trhu na základe pravidelne a  kontinuálne zbieraných údajov z realitných kancelárií, ktoré v mesačných intervaloch hodnotia situáciu na realitnom trhu podľa situácie vo vlastnej RK v daný mesiac, a zároveň prognózujú situáciu na nasledujúci mesiac. V máji 2020 sa po krízovej situácii hodnotou 2,91 priblížila k priemeru, ktorý niekoľko rokov osciluje okolo hodnoty 2,5. Mierne pesimistickejší sú pritom respondenti z Bratislavského kraja (2,94), mimo BA index dosiahol index 2,8 s výhľadom na 2,56.

Zdroj: AKO

Mesiac máj hodnotila takmer štvrtina opýtaných RK neutrálne, k pozitívnemu hodnoteniu sa prikláňalo 43 % respondentov, k negatívnemu 34 %. Vyhliadky na jún hodnotia RK optimistickejšie, zlepšenie očakáva 54 % opýtaných, kým negatívny vývoj očakáva 27 %. Najviac transakcií sa tradične realizuje v Bratislavskom kraji (61 %), nasleduje Trnavský (14 %) a Košický kraj (12,6 %).

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Zdroj foto: AKO, Dreamstime

IRZ apríl 2017

V apríli sa Index realitného zdravia nezlepšil, naopak nepatrne zhoršil. Mohli by sme označiť tento jav, trvajúci už od januára, ako stabilný vývoj trhu. Ako sme uz naznačili v predchádzajúcom komentári, ochranné opatrenia, ktoré od začiatku marca vplývajú na obchodovanie s nehnuteľnosťami, priniesli svoj efekt. V porovnaní s rovnakým obdobím rekordného roka 2016 sledujeme pomerne výrazný pokles hodnotenia trhu realitnými profesionálmi. Hodnoty Indexu sú na úrovni roka 2015.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia v apríli 2017 je 2,60. Je o štyri stotiny horší ako marcový a to je paradox. Zvyčajne IRZ od januára rastie do jarných rekordných hodnôt, tento rok je vývoj – i keď nepatrne – opačný. Aprílová hodnota 2017 je totožná s meraním v apríli 2015, avšak v tom čase sa IRZ od januára zlepšoval. V apríli 2016 dosiahol index prvý z dvoch minuloročných rekordov hodnotou 2,38! V tomto roku je vývoj viacmenej stabilný, bez zásadného trendu vývoja do plus alebo mínus úrovne. Taktiež priemer za ostatné štyri mesiace je už horší ako bol v minulom roku. Pravdepodobne sa v odpovediach realitných subjektov zrkadlí fakt, ktorý potvrdzujú aj komentáre k vývoju cien nehnuteľností. Že už zjavne siahajú na svoj strop.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia stabilne očakávajú začiatkom roka zlepšovanie IRZ. Na máj je prognóza Indexu 2,35 a respondenti tým prejavujú pozitívnu náladu do ďalšieho obdobia. Ak však berieme do úvahy vývoj reálneho IRZ za ostatné štyri mesiace, musíme pokladať túto prognózu skôr za zbožné želanie. Na druhej strane prichádzajú dva dlhodobo najvýkonnejšie mesiace roka a je na mieste veriť v zlepšenie situácie.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v apríli vyrovnal a dosiahol dokonca 2 stotiny v prospech „mimobratislavských“ realitných subjektov.  „Mimobratislavské“ subjekty zlepšili svoje aprílové hodnotenie o celú desatinu (z 2,69 na 2,59), naopak „bratislavské“ o celú desatinu hodnotenie zhoršili (z 2,51 na 2,61). Je to pozoruhodný jav, ktorý pravdepodobne súvisí rozvojom priemyselných investícií mimo hlavného mesta. Znižovanie rozdielu sme predpokladali, ale taký výrazný posun je významnejší ako sme čakali. Pre porovnanie, naposledy bol zanedbateľný regionálny rozdiel v decembri minulého roka, konkrétne dve stotiny v prospech „bratislavských“ subjektov (2,45 vs 2,47). Ako vidno, absolútna hodnota bola o dosť lepšia. Prognóza na máj je v oboch prípadoch veľmi optimistická, prakticky zhodná s celoslovenskou.

Podľa aktuálneho vývoja Indexu realitného zdravia sa nedá nevidieť, že na trhu nehnuteľností sa niečo deje. Môže ísť o reakciu na sprísnenie pravidiel financovania bývania, prípadne na priveľmi dynamický rast jeho cien. Vyzerá to tak, že rekordy IRZ sú minulosťou a nastupuje skôr opatrná stabilita trhovej nálady.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ marec 2017

Index realitného zdravia za mesiac marec je prakticky zhodný s hodnotou nameranou za február. Iba nepatrné zlepšenie oproti predchádzajúcim mesiacom tohto roka svedčí o istej stabilite trhu, prípadne sa dá čítať ako opatrnosť v očakávaní reakcie spotrebiteľov na zmenenú situáciu vo financovaní bývania. Ak by sme mali hodnotiť prvý štvrťrok 2017, vychádza známka 2 mínus.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Marcový Index realitného zdravia je 2,56 a je o zanedbateľnú stotinu lepší ako februárový. Napriek tomu, že IRZ v druhom a treťom mesiaci minulého roka bol lepší, priemer za 1. kvartál 2017 je najlepší za 4 roky merania. O chlp, teda stotinu. Taktiež vidíme ako podstatný ten fakt, že Index je za ostatného pol roka stabilný s rozdielom +/- pár stotín a neprechádza skokovými zmenami.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia očakávajú aj v apríli jeho zlepšenie na 2,43 a tým potvrdzujú pozitívnu náladu do ďalšieho obdobia. Dalo by sa teda konštatovať, že nepociťujú obavy z prípadného zbrzdenia trhu, ktoré by mohla spôsobiť spomínaná regulácia.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v marci zväčšil z 18 stotín na 24 v prospech „bratislavských“ realitných subjektov. Znamená to, že rozbeh obchodovania v „mimobratislavských“ regiónoch je pomalší. No máme ešte v živej pamäti, že tento rozdiel bol v decembri minulého roka úplne zanedbateľný. K znižovaniu rozdielu môže prísť už v najbližších mesiacoch, prognóza je v oboch prípadoch optimistická.1

Podľa aktuálneho vývoja Indexu realitného zdravia to vyzerá tak, že sa trh pripravuje na hlavnú sezónu roka. Tá nastáva pravidelne v jarných mesiacoch. Stabilita Indexu v ostatných šiestich mesiacoch zase napovedá, že obchodovanie s nehnuteľnosťami prechádza priaznivým obdobím s optimistickým výhľadom do budúcna.

IRZ február 2017

Februárový Index realitného zdravia naznačuje, že po zime prichádza pomalšie oživenie realitného trhu, ako udávala prognóza tvorcov Indexu v januári. Toto tvrdenie ale, z regionálneho hľadiska, nie je až také jednoznačné. V Bratislavskom regióne prichádza „jar“ zjavne skôr. V tomto komentári sme sa pozreli aj na to, ako vnímajú realitní profesionáli súčasnú situáciu na trhu v porovnaní s obdobím realitného boomu okolo roku 2008. Výsledky sú zaujímavé.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia vo februári 2017 je najhorší od augusta minulého roka. Hodnoty v ostatných šiestich mesiacoch sú nepatrné a rátame ich v stotinách, oscilujú okolo hodnotenia 2 mínus. Index sa vo februári ustálil na 2,57 – o štyri stotiny horšie,ako v januári. V štvorročnej histórii meraní je aj tak v tomto mesiaci druhý najlepší.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2017 je 2,41 a odráža pretrvávajúci optimizmus tvorcov Indexu. Tí trochu korigovali jemne nadhodnotené očakávania z minulého mesiaca smerujúce k rekordnému výsledku. A treba povedať, že potvrdili náš komentár, ktorý ju označil za príliš smelú.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa vo februári oproti januárovému v podstate nezmenil. Stále sa pohybuje okolo dvoch desatín – 2,51 a 2,69 – v prospech bratislavského regiónu. Výraznejší pokles spokojnosti s vývojom vlastného obchodovania však zaznamenali mimobratislavské subjekty – až o 11 stotín (v BA o 3 stotiny). Ľahko teda vieme identifikovať, že celoplošný pokles IRZ oproti januáru súvisí s nimi. V oboch prípadoch je prognóza na marec pozitívna, v bratislavskom regióne dokonca patrí k rekordným (2,26).

Graf dokumentuje regionálne zastúpenie respondentov v prieskume. Kopíruje reálnu koncentráciu realitného biznisu v regiónoch SR (Otázka: V ktorých krajoch na Slovensku realizujete väčšinu svojho realitného obchodu? – možnosť označiť viac krajov)

kraje 2 2017

Ako sme avizovali v úvode, v tomto kole prieskumu sme položili tvorcom Indexu doplňujúcu otázku. Cieľom bolo posúdiť, či hrozí podobná situácia ako vtedy a aký je dôvod pocitu pomalšieho rastu trhu (hodnoteného dlhodobo na úrovni 2 mínus) než ako to naznačujú medializované informácie z jeho kvantitatívnej oblasti (ceny,objem obchodov).

Ako vníma Vaša realitná kancelária aktuálnu situáciu na realitnom trhu v porovnaní s obdobím pred rokom 2008, keď bol realitný boom? Darí sa Vám teraz rovnako, alebo horšie, alebo lepšie ako vtedy?

porovnanie 2008 2017

Ako vidno z grafu, výsledkom prieskumu sú tri zásadné správy. Prvá: Len zhruba polovica – 52,29% realitných kancelárii (ich lokalizácia je v prvom grafe) hodnotí svoju aktuálnu situáciu ako rovnako dobrú alebo lepšiu ako v časoch realitného boomu, ktorý predchádzal vzniku realitnej bubliny. Druhá: Takmer 37% dopytovaných považuje svoje obchodovanie za horšie ako vtedy. Tretia: Na realitný trh vstúpilo od roku 2008 len asi 11% nových subjektov, čo svedčí o istej opatrnosti a konzervativizme v nazeraní na tento biznis. Dovolíme si teda konštatovať, že situácia na trhu nie je nijako alarmujúca. Kupujúcim však odporúčame riadiť sa zdravým rozumom.

Už najbližších mesiacoch uvidíme, či a ako bude IRZ reagovať na zmeny v úverovaní bývania (platné od 1.3.2017) v kontraste s rastúcou ponukou na primárnom trhu (nových) nehnuteľností.

IRZ január 2017

Dovoľte aby sme Vám naservírovali čerstvý, ešte teplý Index realitného zdravia za mesiac január spolu s prognózou na február tohto roka. Veľmi nevybočuje z menu, ktoré nastavil predchádzajúci rok 2016. Ten sa z hľadiska merania IRZ ukázal ako rekordný a veríme, že bol aj pre Vás – realitných profesionálov – veľmi úspešný. Trend rastu trhu sa javí aj teraz na začiatku roka 2017 a optimizmus tvorcov Indexu pretrváva.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Napriek tomu, že Index realitného zdravia sa v januári oproti prechádzajúcemu mesiacu zhoršil o 6 stotín na úroveň 2,53 , vytvoril rekord. Je najlepší za ostatné 4 roky a to s náskokom až dvoch desatín. Nás teší hlavne fakt, že IRZ už od samého začiatku roka atakuje rozdielovú hranicu 2 mínus, čo z minulosti nepoznáme.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v januári zvýšil v prospech „bratislavských“ subjektov a rozdiel dosiahol celú desatinu (predchádzajúci mesiac bol rozdiel zanedbateľné 2 stotiny). Rýchlejší štart projektov v regióne hlavného mesta je pravdepodobne spôsobený ich rozpracovanosťou a miernejšou zimou v tejto časti krajiny.“Mimobratislavské“ subjekty hodnotili svoju spokojnosť s januárovými aktivitami známkou 2,58,čo samo osebe je slušné číslo, blízke hranici 2 mínus. V ďalšom období očakávame v tomto parametri rovnaký vývoj.

Prognóza Indexu realitného zdravia na mesiac február je celoplošne veľmi pozitívna a dosiahla známku 2,33. Ak budú tvorcovia Indexu rovnako úspešní, ako pri odhade na január, máme sa načo tešiť. Totiž odhad a reálna nameraná hodnota IRZ sa za predošlý mesiac líšili o púhu stotinu! Obvykle sa výhľad Indexu na úrovni okolo 2,30 vyskytuje o mesiac neskôr a veští rekordné hodnoty v jarných mesiacoch. Táto prognóza na február je taktiež najlepšia v histórii merania Indexu realitného zdravia.

Po dlhodobom sledovaní indexu a jeho porovnávania s vývojom cien nehnuteľností môžeme potvrdiť koreláciu medzi dlhodobým pozitívnym vývojom IRZ a rastom cien nehnuteľností. Rast cien nehnuteľností je prirodzeným aj keď čiastočne negatívnym dopadom pozitívneho vývoja na trhu. Na druhej strane už vidíme negatívne reakcie kupujúcich na zvyšovanie cien nehnuteľností. Samé rekordy a super pozitívne trendy, jeden by si povedal: Kam sa tento trh rúti? Na túto otázku odpovie nasledujúci graf, ktorý v reálnej mierke popisuje viacročný vývoj Indexu. Pričom zdôrazňujeme, že IRZ je kvalitatívny parameter a pohyb cien nehnuteľností na trhu ho neovplyvňuje.(Kvôli výpovednosti grafu je hodnota IRZ za február 2016 iba jeho prognózou)

IRZ 1 2017

Ako vidno, Index realitného zdravia,ktorý je vyjadrením spokojnosti viac ako 150 realitných kancelárii zo všetkých kútov Slovenska so svojím biznisom, dlhodobo osciluje okolo 2 mínus. Dôvodov môže byť viac. Jednotlivým tvorcom IRZ sa darí rôzne, teda neprevládla celoplošná eufória. Je aj faktom, že taký boom ako pred rokom 2008 asi už tak skoro nepríde a preto niektorí naši respondenti hodnotia aktuálnu spokojnosť v porovnaní s týmto obdobím. Sme odhodlaní sa týmto javom venovať.

A hlavne: odporúčame veľmi opatrne narábať s termínom „realitná bublina“. Nič podobné Index realitného zdravia nanaznačuje.

IRZ september 2016

Index realitného zdravia v septembri pomerne prudko vyštartoval k svojmu jesennému vrcholu a už piaty raz v tomto roku prekročil hranicu 2 mínus smerom k pozitívnym hodnotám stupnice. Potvrdilo sa aj naše tvrdenie, že augustová prognóza tvorcov trhu je, ako obvykle mierne nadsadená – v tomto prípade o jednu desatinu. Ak berieme do úvahy prognózu na október, vyššie uvedené naznačuje, že rok 2016 je skutočne najlepší v histórii merania IRZ a nevylučujeme ďalšie príjemné prekvapenia.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia za september je 2,44, čo je medzimesačné zlepšenie o 17 stotín (2,61 v auguste). V histórii merania Indexu mu patrí piata priečka, aj napriek poklesu v porovnaní s mesiacom september 2015. Priemerný Index za uplynulých 9 mesiacov je 2,52 a prognóza naznačuje, že tento rok by mohol prelomiť hranicu 2 mínus, čo by bol veľmi pozitívny signál pre investorov a všetkých aktívnych účastníkov realitného trhu.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia medzi „bratislavským“ a „mimobratislavským“ realitným trhom, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste, sa za september opäť zvýšil na 27 stotín. Tento fakt naznačuje, že po letnom útlme trh rozbehol hlavne bratislavský kraj (2,32). V ďalšom období očakávame výraznejšie priblíženie „mimobratislavského realitného biznisu“ k hranici 2 mínus hlavne v lokalitách Nitra a Košice.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na október 2016 je 2,39, je optimistická, ale v porovnaní s uplynulými štyrmi rokmi nie je nijako výnimočná. Na základe tohtoročného vývoja IRZ si však dovolíme odhadnúť ďalší rast Indexu aj v nasledujúcom mesiaci október. Bolo by to prvý raz za ostatné 4 roky a taktiež dôstojným vyvrcholením jesennej sezóny tohto rekordného roku 2016.

Ako sme uviedli, Index realitného zdravia v tomto roku päťkrát prelomil hranicu 2 mínus a veríme, že aj celková priemerná hodnota za rok sa dostane do pozitívnej časti stupnice. Znamenalo by to, že realitný trh sa po rokoch bude môcť hodnotiť ako celoslovensky nadpriemerný. O tom však rozhodne výsledok za mesiac október a my už netrpezlivo čakáme, ako sa budú „realiťáci“ snažiť. Držíme palce!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ august 2016

Podľa nášho očakávania je augustový Index realitného zdravia v negatívnej časti stupnice a v zásade kopíruje letný „útlm“ trhu, pozorovaný v ostatných troch rokoch. Potvrdila sa aj prognóza tvorcov Indexu na august, ktorá bola mierne horšia ako 2 mínus. Ako vidno v priložených grafoch, nič to nemení na tvrdení, že rok 2016 sa ukazuje ako najlepší vo vnímaní dynamiky realitného trhu od začiatku merania IRZ. Očakávania na september sú pozitívne, je namieste optimistická nálada.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Augustový Index realitného zdravia sa medzimesačne zlepšil o 5 stotín a dosiahol hodnotu 2,61. V histórii merania je tesne najlepší v tomto mesiaci. Tohtoročný vývoj IRZ je podobný ako v uplynulých rokoch ale, ako dokumentujú grafy, jeho hodnota stabilne, hoci veľmi pomaly, rastie.
Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia medzi „bratislavským“ a „mimobratislavským“ realitným trhom, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste, bol v auguste oveľa menší ako v júli. Podľa respondentov sa znížil na 6 stotín (2,59 vs. 2,65), čo je oproti júlovým trom desatinám pomerne zanedbateľné. V auguste, zdá sa, dovolenkuje každý…

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na september 2016 je 2,34, čo považujeme za príliš optimistické očakávanie. Treba pripomenúť, že za ostatné 3 roky je vždy augustová prognóza na september v oblasti rekordných hodnôt Indexu a skôr dokumentuje „predštartovú horúčku“ respondentov pred začiatkom druhého vrcholu sezóny trhu nehnuteľností. Ukazuje sa, trošku nadsadene povedané, že trh je pripravený „to roztočiť“ a ako sme spomínali, napĺňa nás to pozitívnou náladou.

Hodnotenie uplynulého trojmesačného obdobia tohto roka medziročne sa dá jedným slovom posúdiť ako stabilné. Index realitného zdravia signalizoval, že realitný trh sa choval štandardne a nevybočil z dlhodobého vývoja. V letnom období sa jeho dynamika spomalí a rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú minimálne. Ak však porovnávame obdobie od januára do augusta, musíme konštatovať, že priemerný IRZ v roku 2016 je o viac ako desatinu lepší v porovnaní s rokom 2014. Pohybuje sa tesne v okolí priemeru a predpokladáme, že celoročný priemer prelomí túto hranicu a po prvý raz sa dostane do pozitívnej časti stupnice.
Ak doposiaľ hodnotíme rok 2016 ako rekordný, odporúčame veľmi pozorne sledovať dianie na trhu a pripraviť sa aj na príjemné prekvapenia.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ júl 2016

Už sme v minulosti v komentári písali, že letné sú mesiace leňošenia a oddychu aj na realitnom trhu. Po júnovom precitnutí z rekordne sa ukazujúceho roka ani júl nepriniesol prekvapenie a Index realitného zdravia poklesol v súlade s dlhodobým sledovaním a prognózou jeho tvorcov. Dokonca o „chlp“ viac ako minulý rok. Odhliadnuc od toho, polročný priemer IRZ je najlepší za ostatné tri roky. Na prelome júla a augusta sme spracovali aj rozdiel vo vnímaní dynamiky realitného trhu medzi realitnými kanceláriami pôsobiacimi v teritóriu Bratislavy a zvyšku Slovenska.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

IRZ mesačný stav indexuIndex realitného zdravia v júli tohto roka poklesol oproti júnovej hodnote (2,58) o 8 stotín na 2,66 čo je celkom očakávané a ničím nevybočuje z radu júlových čísel. Prognóza na august taktiež nepredpokladá prekvapenie a vyzerá to tak, že vývoj Indexu v tomto roku bude podobný ako ostatné tri roky. Realitný trh sa pravdepodobne rozbehne po prázdninách a uvidíme, či opäť v rekordných obrátkach.

Ako sme spomínali v úvode, štatisticky sme porovnali vnímanie aktivít na realitnom trhu v Bratislave a okolí versus „mimobratislavský“ trh. Očakávali sme rozdiel v prospech Bratislavy, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste. „Skóre“ 2,51 ku 2,81 v prospech Bratislavy signalizuje fakt, že „schodok“ medzi regiónmi sa nedarí znižovať a zrejme tak skoro ani nepodarí. Možno povedať, že dynamika realitného trhu v hlavnom meste a okolí pravdepodobne predbieha zvyšok Slovenska o 3-4 roky, kedže aj v letnom útlme zisťujeme rozdiel v Indexe realitného zdravia o celé 3 desatiny. Treba pripomenúť, že hodnota Indexu 2,51 je stále iba dva mínus, čiže priemerná známka na stupnici od 1 do 5.IRZ

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na august 2016 je 2,52, je o 5 stotín lepšia ako minulý mesiac a prakticky len potvrdzuje dlhodobý zaznamenávaný letný útlm trhu. Je dobrá správa, že prognóza IRZ opäť smeruje do nadpriemernej polovice hodnotiacej stupnice. Podľa skúseností s meraním Indexu od leta 2013 očakávame v auguste rovnaké alebo mierne lepšie číslo s výrazne pozitívnou prognózou na september.
Realitní profesionáli z celého Slovenska, ktorí odpovedajú v zisťovaní ich vnímania aktivít na trhu, nám zatiaľ nesignalizujú žiadne dramatické zmeny v dynamike trhu. Treba však prihliadať aj na iné správy ako napríklad mierne zrýchlenie rastu cien nehnuteľností a otváranie nových developerských projektov v tomto roku. Odporúčame veľmi pozorne sledovať dianie na trhu a pripraviť sa na jesenný druhý vrchol sezóny.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska