Index realitného zdravia sa zlepšuje aj počas dovoleniek – IRZ Júl 2020

V júli prekonal index realitného zdravia prognózy a dosiahol hodnotu 2,66. Podľa prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO® sa bude aj v auguste zlepšovať a klesne na 2,6.

Index realitného zdravia predstavuje náladu na realitnom trhu na základe pravidelne a kontinuálne zbieraných údajov z realitných kancelárií v mesačných intervaloch a ich prognóz. Na stupnici 1 – 5, kde je 1 najlepšie a 5 najhoršie, dosiahol IRZ v júli tohto roku známku 2,66, pričom pre Bratislavský kraj je hodnota 2,55 a pre zvyšok SR ešte lepšia: 2,5. Predpoklad vývoja na august je 2,6.

V júli sa zvýšil počet neutrálnych hodnotení opýtaných RK na 26 %, k pozitívnemu hodnoteniu sa prikláňa viac ako polovica respondentov, k negatívnemu len 24 %. Vyhliadky na august hodnotia RK ešte optimistickejšie, zlepšenie očakáva 51,3 % opýtaných, kým negatívny vývoj očakáva 21 %. Napriek tomu, že najväčší podiel na realizovaných transakciách má stále Bratislavský kraj (61 %), pohli sa už aj takmer všetky ostatné. Najväčšie oživenie zaznamenal Žilinský kraj (12,4 %), nasleduje Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj (zhodne po 11,8 %).

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej  je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Zdroj foto: AKO, Dreamstime

I