12/2013 informácia k indexu

Index realitného zdravia v decembrovom trackingu opäť nepatrne klesol oproti novembru a dokumentuje podpriemernú aktivitu na realitnom trhu v tomto období. Výhľad obchodovania na mesiac január je po výhľade na december opäť negatívny a to druhýkrát od leta minulého roka a prvýkrát dva mesiace po sebe.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

Decembrový Index realitného zdravia je 2,71 čo je zhoršenie o 5 desatín oproti novembru minulého roka, nedosiahol však očakávaný prepad na 2,81. Vývoj Indexu od leta minulého roka naznačuje určitý pokles obchodovania v letných mesiacoch a počas sviatočného obdobia na prelome rokov. Vysvetlenie je logické, avšak v krátkej histórii merania IRZ má svoj štatistický význam. Nárast obchodných aktivít v segmente nehnuteľností sa preto dá očakávať v jarných a jesenných mesiacoch roka.

Očakávania na január 2014 sú na úrovni 2,73, čo je nepatrne negatívny výhľad. Po prvý krát v histórii merania je rozdiel medzi obchodovaním v aktuálnom mesiaci a jeho výhľadom na budúci mesiac iba dve stotiny , čo je prakticky zanedbateľné. Realitné kancelárie teda vnímajú december 2013 a január 2014 z hľadiska obchodovania za zhodne podpriemerné.

IRZ sa počas šesťmesačného merania pohyboval v intervale 2,78 – 2,59, teda k optimizmu je ďaleko. Očakávame, že rozumná cenová politika developerov a prístupnejšie úvery pomôžu rozhýbať trh bližšie k hodnote 2,00, ktorá je signálom oživenia tohto viac-menej stagnujúceho segmentu hospodárstva.

Nádejou do roku 2014 sú sľubne sa rozbiehajúce nové projekty rezidenčného bývania, z ktorých viaceré „spali“ dlhšiu dobu.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska 

Stav indexu November/December

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Pri bytoch a realitách sa ešte pozastavíme. Povieme si aká je aktuálna situácia na trhoch a tiež vám poradíme v otázka zatepľovania. V štúdiu je už Ján Palenčár, prezident Národnej asociácia realitných kancelárií Slovenska. Vitajte, pekný deň.“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Dobrý deň.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Pán Palenčár, aktuálna hodnota kondície na trhu realít je podľa informácií negatívna, rovnako negatívny je aj vývoj za tento posledný mesiac v tomto roku. Prečo je to tak?“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Súčasná hodnota indexu realitného zdravia za november je 2,66, to znamená vidíme tu mierne zhoršenie o 0,07 oproti októbru tohto roka a index realitného zdravia má negatívne vyhliadky na december tohto roka. Súčasná situácia je spôsobená tým, že realitní profesionáli predpokladali, že sa bude obchodovať viac, vo väčších objemoch a vyššej kvality v rámci mesiaca november a to sa nenaplnilo. Zároveň tá negatívna vyhliadka na mesiac október súvisí s ukončením sezóny realitnej a s tým, že prichádzajú vianočné sviatky a ten objem obchodov každoročne v tomto čase klesá.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Mesiac december ste mysleli, hej?“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Áno, myslel som mesiac december.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Čo znamená tento index, alebo táto kondícia pre spotrebiteľa? Máme tomu rozumieť tak, že je dobré alebo výhodnejšie teraz nakupovať, alebo práve naopak predávať?“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Pokiaľ by som mal hovoriť o priamej súvislosti hodnoty indexu realitného zdravia práve s kúpou či predajom, tak musím povedať, že hodnota indexu realitného zdravia nemá priamy súvis s vývojom cien realít. Pokiaľ by sme mali poradiť klientom, tak určite situácia je vhodná na kúpu nehnuteľností, a to z toho dôvodu, že situácia na realitnom trhu, aj vývoj cien sú stabilizované. V žiadnom prípade nepociťujeme tvorbu cenovej realitnej bubliny, to znamená klienti môžu byť spokojní s tým, ako momentálne môžu nakúpiť nehnuteľnosť.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Pozitívna informácia, tešíme sa. Keď hovoríme o tomto zimnom období a zimných mesiacoch, aktuálnou otázkou je aj zatepľovanie. Je to predsa investícia nie malá alebo nízka a realizuje sa tak možno raz alebo dvakrát za život v rámci nehnuteľností. Poraďte teraz divákom, je lepšie pri kúpe nehnuteľnosti, či bytu alebo domu, kupovať už zateplené priestory, alebo nie?“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Pokiaľ hovoríme o kúpe bytu v bytovom dome, tak samozrejme je vhodnejšie keď klient kupuje zrekonštruovaný bytový dom, ktorý už je zateplený. Tu chcem však upozorniť, že je dôležité, aby si klienti kupujúci preverili, ako je zaťažený fond opráv tohto domu, to znamená, či práve v súvislosti s tým, že dom je opravený a zateplený nie je tento bytový dom zaťažený úverom, to znamená klient by musel platiť zvýšenú splátku do fondu, čo by zaťažovalo jeho rozpočet.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „A keď ide o rodinný dom?“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Pokiaľ ide o rodinný dom, zasa je výhoda pokiaľ klient kupuje zateplený rodinný dom, to je výhoda, že ho má hneď zateplený, na druhej strane pokiaľ kupuje dom nezateplený a následne si organizuje práve otázku zateplenia, tak sám vie akými materiálmi a akými technologickými postupmi je tento dom zateplený.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Keď hovoríte, že sám vie, niekedy sa do toho človek púšťa kvôli šetreniu nákladov naozaj aj sám. Čo odporúčate vy, ísť do toho naozaj na vlastnú päsť a zohnať si lacnejší materiál a možno tie investície, ktoré ušetríme tým, že si sami zateplíme dom, investujeme do niečoho iného, alebo radšej sa spoľahnúť na nejakého profesionálneho dodávateľa?“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „V súčasnosti je veľký výber materiálov, ktoré sa dajú použiť na zateplenie a sú veľmi sofistikované aj samotné technologické postupy. Takže určite by so poradil klientom, aby si vybrali odbornú firmu, ktorá im podľa ich predstáv zrealizuje zateplenie domu.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Takže je lepšie sa spoľahnúť asi takto. Dobre. Na záver možno taká snáď optimistická otázka. Aký bude vývoj v budúcom roku? Máme tu teraz koniec roka, začiatok nového, čo môžeme čakať v oblasti vývoja cien realít?“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Tým, že v rámci realitných kancelárií stále pociťujeme vysoký dopyt po kúpe nehnuteľností, tak predpokladáme pozitívny vývoj na budúci rok, to znamená, že sa bude v zvýšenom objeme obchodovať nehnuteľnosti, čo je spôsobené práve veľkým dopytom, aj hlavne v prípade rezidenčného bývania, rezidenčných nehnuteľností.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Znie to opäť pozitívne. Pán Palenčár, veľmi pekne ďakujem za príjemnú tému. Prajem vám všetko dobré a vlastne aj šťastné a veselé Vianoce.“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcel zapriať všetkým divákom šťastné a veselé Vianoce.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Pekný deň, dovidenia.“

Ján Palenčár, prezident NAKRS: „Dovidenia.“

11/2013 prvá krátka analýza

Index realitného zdravia v novembrovom zisťovaní poukazuje na mierne zhoršenie obchodovania na trhu nehnuteľností, pričom po prvý raz od existencie Indexu bol zaznamenaný negatívny výhľad vývoja trhu na mesiac december.

Zber dát sa vykonáva prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.
Novembrový Index realitného zdravia je 2,66 čo je zhoršenie o 7 desatín oproti októbru tohto roka. Na základe výsledkov za 6 mesiacov sa dá konštatovať, že trh je reálne stabilizovaný tesne pod úrovňou dva mínus, keď sa pohyboval v intervale od najhorších 2,78 pred letom po 2,59.

Očakávania na mesiac december sú po prvý raz v krátkej histórii merania IRZ negatívne. Nameraná hodnota 2,81 je najhoršia za posledný polrok a zdá sa, že realitný trh sa chystá na každoročnú Vianočnú prestávku. Realitní profesionáli sa pozerajú na budúcnosť bez prehnaného optimizmu a predpokladáme, že ich odhad na december bude korešpondovať s reálnou hodnotou IRZ.

Predpoklad pozitívneho vývoja trhu z októbra sa nenaplnil, očakávame mierne zlepšenie obchodovania s nehnuteľnosťami až po zimnej prestávke, teda od februára 2014.

Želáme všetkým ľuďom v realitách šťastný a úspešný Nový rok 2014.

Podrobnejšia analýza stavu a vývoja Indexu realitného zdravia je k dispozícii na www.realitnyindex.sk.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Stav Indexu Október/November

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Aj tento mesiac vám prinášame tému Index realitného zdravia. Mojím hosťom je opäť Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, vitajte.“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Dobrý deň.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Dobrý deň. Pán Palenčár, Mnohí diváci, ktorí nás pravidelne sledujú už vedia, že index realitného zdravia je o vývoji v tomto segmente. Povedzme si teda keď sa bavíme o dá sa povedať kondícii, tak aká je kondícia realít za posledné obdobie?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Keď môžeme hodnotiť kondíciu realitného trhu za obdobie októbra tohto roku, môžeme hovoriť o dobrej kondícii. V októbri sa nám obchodovalo ako realitným kanceláriám veľmi dobre a čo je veľmi dôležité, že stúpol dopyt, to znamená záujem o kúpu nehnuteľností.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „V septembri dosiahol index známku 2,67 a tento mesiac je tá známka o niečo lepšia 2,59. Vieme presne vysvetliť čo to znamená, polepšili sme si teda?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Možno by som sa vrátil k tomu ešte raz, čo je to index realitného zdravia, že je to konkrétne číslo na stupnici od 1 do 5, keď číslo 1 je najlepšie hodnotenie a číslo 5 je najhoršie hodnotenie. To znamená, že práve číslo 2,59 je mierne zlepšenie vývoja realitného trhu oproti septembru a to je práve spôsobené tým, čo som spomínal, že sa nám zvýšil dopyt a zväčšil sa objem obchodovania nehnuteľnosti.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Niekedy však počúvame, že ceny realít dá sa povedať, že kolíšu, vieme si definovať čo má toto kolísanie za následok, čo to spôsobuje?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Výrazné kolísanie cien nepociťujeme, ak aj náhodou niekde v médiách zaznie niečo podobné, tak to môže byť spôsobené individuálnou cenou danej nehnuteľnosti. My v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska veľmi presne sledujeme niekoľko rokov dozadu vývoj cien a môžeme povedať, že za posledné obdobie sú ceny stabilizované s vývojom do budúcnosti s miernym navýšením cien.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Vieme si teraz povedať konkrétne z praxe či ľudia teraz viac predávajú, alebo naopak nakupujú?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Dopyt a ponuka v súčasnosti sú približne vyrovnané. To čo môžeme povedať, že tie najviac zaujímavé nehnuteľnosti, ktoré sú najviac obchodovateľné a je najväčší dopyt po nich, tých je dokonca nedostatok. Pokiaľ by sme hovorili konkrétne o bratislavskom trhu, tak môžeme hovoriť o dvoj a trojizbových bytoch v cenách od 90 tisíc euro do 150 tisíc euro a práve takýchto bytov medzi novostavbami je nedostatok.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Vieme si povedať aj napríklad pre mladých ľudí, ktorí majú záujem kúpiť byt, poprípade predať, ak už majú na trhu nejakú hypotéku, kedy je ten najlepší a najsprávnejší čas tak urobiť, buď predať alebo kúpiť byt alebo nehnuteľnosť?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Obchodovanie s nehnuteľnosťami je dobré v období keď je ten trh stabilizovaný, to znamená keď vhodný dopyt a dobrý dopyt po kúpe nehnuteľností a je zároveň aj vyrovnaná ponuka. Práve túto situáciu opisuje náš index realitného zdravia, čiže odporúčam divákom práve aby sledovali vývoj tohto indexu realitného zdravia.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Keď sa pozrieme na to, čo sa viac oplatí kúpiť alebo predať, skúsme to aj tak rozmeniť na drobné, viac byt, alebo pozemok, alebo rodinný dom, dá sa vôbec takto definovať a poprípade poradiť divákom, ktorí sa rozhodujú práve teraz, že čo, akú nehnuteľnosť?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Pokiaľ sa týka rezidenčných nehnuteľností, to znamená byt, dom, tak tu je to naozaj o osobných preferenciách, o čo má klient záujem. Druhá vec je samozrejme aké sú finančné možnosti klienta a často sa nám dostávajú klienti do takého rozhodovacieho procesu, že kúpim si byt v meste, alebo rodinný dom na vidieku. A tu si treba veľmi dobre zvážiť možnosti, či to už je logistika, infraštruktúra, možnosti cestovania s deťmi a tak ďalej.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „A čo v prípade investície? Mám peniaze, ktoré chcem investovať napríklad do nehnuteľností, ako poradiť divákom, ako premýšľať, aby tá investícia mala nejakú návratnosť?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „V prípade, že sa klient rozhodne, že chce mať priebežný výnos zo svojej investície, tak je potrebné kúpiť nehnuteľnosť, ktorú viem prenajať, to znamená byt, alebo rodinný dom. Tu sa mi generujú peniaze z priebežného nájmu a v prípade, že mám záujem len o časové zhodnotenie svojich financií, tak sa oplatí kúpiť pozemok, ktorý aj zo štatistík vychádza, že má medziročne najvyššiu cenu, navýšenie ceny.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Vieme si možno ešte tak povedať pre doplnenie, že aký je záujem naozaj mladých ľudí o nehnuteľnosti, pretože hovorí sa, že mladí ľudia predsa väčšinou ešte zostávajú bývať u rodičov, taký takzvaný mamahotel, tam majú nižšie náklady na životný štýl, na ten štandard, vieme si povedať približne aký je záujem mladých ľudí?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „V posledných 2 rokoch sa nám veľmi zvýšil záujem mladých ľudí, keď hovorím mladých ľudí, znamená ľudia po vysokej škole, čiže od tých 23, 24 rokov. Veľmi tomuto napomohla aj nová ponuka bývania, ktoré sú zaujímavejšie finančne a zároveň aj veľmi dobre nastavené hypotekárne podmienky v slovenských bankách.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „A ešte posledná otázka. Teraz je ten vývoj dá sa povedať stabilný, alebo mierne optimistický, môžeme byť v podobnej nálade aj na najbližší mesiac, november?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Predpokladáme tento vývoj, že bude pokračovať, to znamená ten november že bude mierny nárast, alebo zlepšenie tej situácie oproti októbru.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „Pán Palenčár, ďakujem veľmi pekne za príjemnú a dá sa povedať pozitívnu tému. Všetko dobré, dovidenia.“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Ďakujem pekne, dovidenia.“

10/2013 prvá krátka analýza

Index realitného zdravia v októbrovom zisťovaní poukazuje na mierne zlepšenie na trhu nehnuteľností. Skupina respondentov – tvorcov Indexu – sa pomaly stabilizuje v intervale 170 – 180. Zber dát sa vykonáva prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

Októbrový Index realitného zdravia je 2,59 a ak vezmeme do úvahy aj testovaciu fázu, signalizuje prakticky kontinuálne, hoci veľmi mierne, zlepšovanie obchodovania na trhu nehnuteľností. Na základe výsledkov za päť mesiacov sa dá opatrne konštatovať, že trh sa po lete pohybuje a má  pozitívne smerovanie.

Očakávanie na mesiac november sú pozitívne – výhľad IRZ je 2,46, čo je menej ako predošlý mesiac , ale zato viac bližšie k realite. Znamená to, že realitní profesionáli sa pozerajú na budúcnosť bez prehnaného optimizmu a predpokladáme, že ich odhad na november sa bude ešte viac približovať reálnej novembrovej hodnote Indexu. Toto je z hľadiska vývoja IRZ veľmi dobrá správa, nakoľko odhad vývoja trhu v budúcom mesiaci a teda očakávania trhovej aktivity sa stávajú relevantným signálom pre všetkých záujemcov o trh s nehnuteľnosťami na Slovensku.

Predpokladáme aj ďalší pozitívny vývoj trhu – v novembri  sa IRZ môže dostať do nadpriemeru – teda medzi hodnoty 2,5 až 2,4. To by potvrdilo jeho zvyšujúcu sa aktivitu smerom ku koncu roka.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

graf IRZ 10/2013

Stav Indexu September/Október 2013

Index realitného zdravia a jeho aktuálny stav bol prezentovaný v televízií TA3 17.10.2013. Prinášame Vám obrazový záznam ako aj kompletný prepis rozhovoru. Hosťom v štúdiu bol prezident NARKS Ján Palenčár.

Marek Mašura, moderátor TA3: „A pri cenách nehnuteľností ešte ostávame. Prednedávnom sme vás informovali o novom indexe realitného zdravia, ktorý ukazuje, kedy je najvhodnejší čas na kúpu či predaj nehnuteľnosti. Po mesiaci opäť vítam v štúdiu Jána Palenčára, prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, ktorý nám povie o aktuálnej situácii na trhu s nehnuteľnosťami trošku viac. Pán Palenčár, vitajte u nás, prajem príjemný dobrý deň.“

Ján Palenčár, prezident NARKS: “ Dobrý deň.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Pán Palenčár, tak v krátkosti si pripomeňme čo je to ten index realitného zdravia a čo vlastne meria.“

Ján Palenčár, prezident NARKS: “ Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska je spolutvorcom realitných máp. Práve cenové mapy sú podkladom pre kvartálnu správu Národnej banky Slovenska o vývoji na tomto trhu, avšak vývoj cien neodráža kvalitatívnu situáciu na realitnom trhu tak ako ju cítia realitní odborníci. A práve za týmto účelom tu máme index realitného zdravia, ktorý nám odráža kvalitatívnu úroveň a vývoj na realitnom trhu. Index realitného zdravia je konkrétne číslo na stupnici od jedna do päť, keď číslo jedna je najlepšie hodnotenie, číslo päť je najhoršie hodnotenie.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Aká je teda hodnota tohto indexu realitného zdravia a čo to teda znamená?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Septembrový index realitného zdravia má hodnotu 2,67, v porovnaní s augustovou hodnotou indexu realitného zdravia je to približne rovnaké, keď bola hodnota 2,63. Znamená to, že trh je stabilizovaný a má mierne optimistický vývoj na október.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Vy ste pred mesiacom hovorili o pozitívnejšom výhľade na september, ak sa nemýlim hovorili ste, že ten index dosiahne niečo cez 2 % alebo cez 2 body. Čo to znamená, že sa vám tieto očakávania nevyplnili?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Očakávania realitných profesionálov v auguste súviseli s prichádzajúcou realitnou sezónou. Tak ako vo viacerých oblastiach hospodárstva práve letné mesiace, časy dovoleniek sú tie menej výkonné a realitní profesionáli predpokladali, že v septembri príde rýchlejší nástup realitného obchodu. Takže tam vidíme ten diferent. To čo nám prináša ale index realitného zdravia je, že ten nástup prichádza ale pozvoľnejšie.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Čo bude divákov asi najviac zaujímať je otázka, čo by ste odporučili, kupovať alebo predávať nehnuteľnosť?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Tak ako nám súčasný index realitného zdravia ukazuje tou známkou 2,67, tá situácia je stabilizovaná, to znamená, že sa obchoduje, to znamená je vhodná ponuka aj dobrý dopyt, takže predpokladám, že predávajúci vedia dnes predať svoju nehnuteľnosť, ale musia sa pri podmienkach predaja prispôsobiť súčasnému trhu.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Viete možno aj povedať ako sa ten index bude vyvíjať v budúcnosti, aké sú odhady?“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Máme vývoj z merania, vývoj na október optimistický, čiže je predpoklad, že bude sa viac rozbiehať ten realitný biznis v týchto najbližších mesiacoch.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Pán Palenčár, tak to už bola moja posledná otázka. Ďakujem za vaše informácie, aj za váš názor.“

Ján Palenčár, prezident NARKS: „Dovidenia.“

9/2013 – prvá krátka analýza

Septembrový Index realitného zdravia 2,67 je v zásade zhodný s augustovou hodnotou 2,63 a dokladá ustálenosť obchodovania s nehnuteľnosťami. Hodnota Indexu sa pohybuje tesne pod 2 mínus, čiže v oblasti priemernej spokojnosti realitných profesionálov. Napriek tomu sú očakávania na mesiac október naďalej optimistické, aj keď nie tak výrazne ako po letnej „uhorkovej sezóne“. Výhľad indexu na október je 2,30 čo znamená že trh na jeseň mierne ožíva. Z prieskumu vidieť, že letný optimizmus bol prehnaný (očakávaný stav v auguste na september bol 2,13 – čo sa nenaplnilo – archív IRZ), ale stav trhu v septembri naďalej dáva dobré vyhliadky na október. Trh sa zjavne po lete rozbieha o čosi pomalšie, ale predsa.

Aj v septembrovom trackingu Indexu realitného zdravia môžeme konštatovať slušnú účasť respondentov, ktorá potešiteľne rastie. Zber dát sa vykonáva prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

Mgr. Martin Lazík
generálny sekretár NARKS

IRZ_92013

Stav indexu August/September 2013

Index realitného zdravia bol prvý krát predstavený širokej verejnosti v televízií TA3, ktorá si novinku na realitnom trhu všimla  a zaradila do spravodajstva.

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Tak poďme si teda na začiatok povedať čo vlastne tento index realitného zdravia meria a ako funguje.“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Index realitného zdravia je jedinečná informácia opisujúca náladu na realitnom trhu. Táto informácia má garantovanú validitu, je tvorená z názorov 300 profesionálnych realitných kancelárií na Slovensku a je vyjadrená číslovkou na stupnici od 1 do 5, keď číslo 1 je najlepšie hodnotenie a 5 je najhoršie hodnotenie.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Pre koho je tento index určený, pre realitných maklérov, alebo pre bežných ľudí?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Index realitného zdravia je určený tak ako pre širokú verejnosť, aj pre profesionálov realitných. Ide o to, že tento nástroj pomáha zorientovať sa v danej situácii na realitnom trhu.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Poďme teda ďalej, prečo ste sa vlastne rozhodli vytvoriť tento index?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska je spolutvorcom cenových máp a v rámci cenových máp máme dnes informácie o vývoji cien. Tieto však neodrážajú nálady na realitnom trhu a preto bolo potrebné práve vytvoriť index realitného zdravia, ktorý opisuje nálady na realitnom trhu, to znamená hovorí o tom, aký je dopyt po nehnuteľnostiach, aká je ponuka a prípadne v akom objeme sa nehnuteľnosti obchodujú.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Ako často budete o týchto náladách na realitnom trhu informovať?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Raz mesačne aj prostredníctvom vašej televízie.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Poďme ďalej, poďme sa teraz možno pozrieť viac na tie jednotlivé hodnotenia. Čo znamená keď je známka na tomto indexe najhoršia, čiže 5 a čo znamená keď je najlepšia, čo to znamená v praxi?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Tento názor vytváraný práve prostredníctvom realitných kancelárií hovorí o tom, že buď je ten realitný trh v dobrej kondícii, to znamená obchoduje sa, je dobrá ponuka nehnuteľností, je dostatočný dopyt po nehnuteľnostiach.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ To je potom jednotka.“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „To je v tom prípade jednotka. Pokiaľ máme zlé hodnotenie, to znamená, že sa neobchoduje, to znamená trh stojí, to znamená neexistuje dopyt, alebo je slabý dopyt a slabá ponuka.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Aká je v súčasnosti aktuálna hodnota tohto indexu a čo vlastne znamená?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „V súčasnosti máme hodnotu za august 2,63 s výhľadom optimistickým na september. Táto situácia znamená, že trh je stabilizovaný, to znamená dopyt a ponuka sú vyrovnané, obchoduje sa v dostatočnom množstve, zároveň prichádza nám jesenná realitná sezóna, kde je predpoklad zvýšeného objemu obchodov a preto máme pozitívny výhľad na september.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Pán Palenčár, poďme si viacej ešte povedať k metodike, podľa akého kľúča stanovujete tieto jednotlivé hodnoty, o ktorých sme tu hovorili?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Hodnoty sa vytvárajú sociologickým prieskumom práve pri týchto 300 spomínaných realitných kancelárií, ktoré hodnotia tú situáciu práve podľa toho akým spôsobom sa im obchoduje, ako pracujú, ako cítia dopyt, ako cítia ponuku na nehnuteľnosť.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Aké máte očakávania do budúcnosti čo sa týka indexu realitného zdravia?“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Predpokladám, že index realitného zdravia sa stane bežným nástrojom nielen širokej verejnosti, ale práve realitných profesionálov pri zorientovaní sa na zložitom realitnom trhu, to znamená budú sa pravidelne každý mesiac oboznamovať s vývojom realitného indexu.“

Marek Mašura, moderátor TA3: “ Pán Palenčár, tak to už bola moja posledná otázka. Ďakujem, že ste si našli čas pre našich divákov.“

Ján Palenčár, Národná asociácia realitných kancelárií: „Ďakujem pekne.“

8/2013 – prvá krátka analýza

Index realitného zdravia je konkrétne číslo na stupnici od najlepšieho k najhoršiemu – školské známkovanie teda hodnota 1 je najlepší stav trhu 5 je najhorší stav realitného trhu – bude slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní tak pre realitných profesionálov, ako aj pre verejnosť so záujmom o reality, či o ekonomiku SR ako takú.

Predstavenie indexu v TA3 a ďalšie informácie tu.

Máme za sebou 3 kolá letného testovania Indexu realitného zdravia. Môžeme konštatovať slušnú účasť respondentov, ktorá sa pohybovala okolo 200 realitných kancelárií. Zber dát sa vykonáva prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

„Letný“ pohľad realitných profesionálov na vývoj trhu s nehnuteľnosťami je ustálený v prakticky neutrálnej polohe a jeho stav je hodnotený známkou 2 mínus. Očakávania najbližšej budúcnosti sú však kontinuálne pozitívne a blížia sa k známke 2, čo je veľmi potešiteľné pre budúcnosť. Tento letný optimizmus súvisí s očakávaným príchodom jesennej realitnej sezóny, ktorá zvyčajne prináša zvýšenú aktivitu obchodovania na realitnom trhu. Preto odporúčame venovať dianiu na realitnom trhu v blízkej budúcnosti zvýšenú pozornosť.

Mgr. Martin Lazík
generálny sekretár NARKS

Stav realitného indexu k 8/2013

Stav realitného indexu k 8/2013

Uvádzacia kampaň

Pred spustením zverejňovania Indexu realitného zdravia sme pripravili krátku ale intenzívnu kampaň. Zámerom je uviesť realitný index do povedomia realitnej obce. Televízne spoty boli spustené v televízií TA3, taktiež boli umiestnené bannery na reality.sk a články v časopise RealitySK.
Po uvádzacej kampani bude index predstavovaný pravidelne každý mesiac v rovnakých médiach prostredníctvom TV spotov a bannerov. Aktuálny spot si môžete pozrieť aj na tejto stránke nižšie: