IRZ August 2014

September, mesiac všeobecne charakterizovaný ako „späť do školy!“, má na realitnom trhu očakávaný ekvivalent „späť do práce!“. Presne podľa našich predpokladov, po letnom útlme, trh nehnuteľností prognózuje rast. Opatrnejší ako pred rokom, kedy bol optimizmus tvorcov Indexu realitného zdravia (IRZ) trochu prehnaný, ale aj tak významný. Rozdiel medzi nameranou hodnotou za august 2014 a prognózou na september je 37 stotín, čo pravdepodobne signalizuje aj postupnú stabilizáciu odhadov respondentov – najvýznamnejších realitných subjektov na Slovensku.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Augustový Index realitného zdravia 2,69 je o 8 stotín lepší ako v predchádzajúcom mesiaci a je o 11 stotín horší ako júlová prognóza, ktorá bola nameraná na hodnote 2,58. V medziročnom porovnaní letných mesiacov 2013 a 2014 sa namerala opačná situácia, kedy augustový index bol horší ako júlový. Predpokladáme, že tento stav sa bude v budúcnosti opakovať a dáva verejnosti najavo, že obchodovanie na realitnom trhu zažíva nepatrné oživenie už v auguste. Obvyklý „podovolenkový„ optimizmus realitných profesionálov, pretavený v prognóze na úrovni rekordných reálne nameraných hodnôt zase dáva tušiť, že realitných trh v septembri bude atakovať hodnoty v pozitívnej časti stupnice, teda pod 2-.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na september je 2,32 a je tretia najlepšia v 13-mesačnej histórii merania vôbec. Mesiac september nám dá odpoveď nakoľko reálne boli očakávania v smere oživenia realitného trhu. A tiež, či realita bude pokračovať v rekordnom trende z jarných mesiacov a júna tohto roka. Aktuálny Index realitného zdravia a jeho prognóza relevantnej verejnosti signalizuje zbystriť pozornosť, zodpovedne sledovať dianie na realitnom trhu a „neprespať„ gradujúci pohyb, ktorého vrchol očakávame v októbri.

Vyzerá to tak, že trh nehnuteľností na Slovensku mierne stúpa a otrasie sa z letnej „depresie“ skôr ako minulý rok. Z dlhodobého pohľadu je možné očakávať medziročné zlepšenie práve v jesenných mesiacoch 2014, výrazné posuny k známke 2 by však bola veľmi odvážna prognóza.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska 

IRZ Júl 2014

Index realitného zdravia je konkrétne číslo na stupnici od najlepšieho k najhoršiemu – školské známkovanie teda hodnota 1 je najlepší stav trhu 5 je najhorší stav realitného trhu – bude slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní tak pre realitných profesionálov, ako aj pre verejnosť so záujmom o reality, či o ekonomiku SR ako takú.

Leto vrcholí a s ním aj dovolenková sezóna. Toto vláčne a lenivé ročné obdobie sa, podľa očakávania, prejavilo aj útlmom na trhu nehnuteľností. Druhý letný a prvý prázdninový mesiac júl nám priniesol výrazné zhoršenie Indexu realitného zdravia. Nameraná hodnota 2,76 je v tomto roku najhoršia po januárovej a februárovej, ktorá sa držala na úrovni 2,8. Napriek tomu je prognóza na mesiac august pozitívna, čo znamená, že tvorcovia indexu očakávajú zlepšenie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 170 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Júlový Index realitného zdravia 2,76 sa o 34 stotín prepadol oproti predchádzajúcemu mesiacu a je horší ako júnová prognóza, ktorá bola nameraná na hodnote 2,64. Teda očakávaný pokles obchodovania na realitnom trhu sa potvrdil a zdá sa, že IRZ kreslí svoju krivku sezónnosti trhu v súlade s logikou. V medziročnom porovnaní je IRZ pre júl 2014 dokonca ešte horší ako v júli 2013, kedy bola nameraná hodnota 2,60. Táto hodnota však bola nameraná ešte v pilotnej fáze prieskumu Index realitného zdravia.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na august je 2,58 a je podobná ako v roku 2013. V minulom roku sa pozitívne očakávania nenaplnili, reálna nameraná hodnota bola o 11 stotín nižšia ako prognóza na august 2013.

Zdá sa, že realitný trh je v letnom období v útlme, čo nie je prekvapujúce. Očakávame aj augustový Index realitného zdravia niekde medzi 2,6 a 2,7. Avšak po rekordných optimistických nameraných hodnotách Indexu v jarných mesiacoch a v júni, je namieste predpokladať trend spomalenia realitného trhu aj na mesiac august s očakávaním návratu zelených čísiel až na začiatku jesene.

irz banner 82014

IRZ jún 2014

Index realitného zdravia je konkrétne číslo na stupnici od najlepšieho k najhoršiemu – školské známkovanie teda hodnota 1 je najlepší stav trhu 5 je najhorší stav realitného trhu – bude slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní tak pre realitných profesionálov, ako aj pre verejnosť so záujmom o reality, či o ekonomiku SR ako takú.

Júnový Index realitného zdravia je 2,42 a je o 6 stotín lepší ako májový, ktorý bol doterajším maximom. Už tretí mesiac za sebou posúvame rekordnú nameranú hodnotu a už druhý mesiac sa Index drží pod hranicou 2,5. Validitu merania podporuje aj fakt, že v máji odhadovaný IRZ na jún(2,38) sa len nepatrne líši od skutočnej júnovej hodnoty Indexu. Zdravie slovenského trhu sa podľa vývoja IRZ významne zlepšilo od februára tohto roka (2,80), pričom odhady sa začali zlepšovať už od novembra 2013.

Očakávaný Index realitného zdravia na júl je 2,64 a po polroku – od decembra 2013 – prináša negatívny výhľad na ďalši mesiac. Znamená to, že tvorcovia Indexu – realitné kancelárie – signalzujú obavy zo spomalenia obchodovania na trhu, ktoré by malo byť spôsobené dovolenkovou sezónou. V tomto období spravidla spomaľuje výkon celej našej ekonomiky a my veríme, že stúpajúci trend zlepšovania „zdravia“ slovenského trhu s nehnuteľnosťami bude pokračovať po prázdninách.

irz banner reality middle box

 

IRZ máj 2014

Tak, ako sme avizovali v predchádzajúcej správe k Indexu realitného zdravia, naplnili sa očakávania tvorcov IRZ – realitných profesionálov z celého Slovenska. Májová hodnota Indexu prvýkrát v histórii jeho zisťovania klesla pod hodnotu 2,5 a dostala sa do pozitívnej polovice stupnice od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 170 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Májový Index realitného zdravia je 2,48 a je o 8 stotín lepIRZ maj 2014ší ako aprílový, ktorý bol doterajším maximom. Ako sme predpokladali, IRZ klesol pod psychologickú hranicu 2,5 alebo v „školskom hodnotení“ 2 mínus, čo znamená jednak historický rekord za 12 mesiacov merania, jednak veľmi dobrú správu pre realitný trh. Hodnota 2,50 znamená, že trh je rovnako zdravý ako chorý a jej prekročenie smerom k hodnote 2 ho posúva do pozitívnej polovice stupnice. To, že slovenský trh nehnuteľností významne ožíva je dôležitým signálom rastu pre celé hospodárstvo našej krajiny.

Očakávaný Index realitného zdravia na jún je 2,38 a už štvrtý mesiac sa pohybuje pod hodnotou 2,4. Pozitívne očakávania tvorcov indexu od januára tohto roka napovedajú, že aktivity smerujúce k príprave a uzatváraniu realitných obchodov sú v evidentne vyššej frekvencii a kvalite, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Výhľad na mesiac jún zároveň nereflektuje blížiacu sa dovolenkovú sezónu, signalizuje skôr pokračovanie nastúpeného trendu rastu trhu.

Radi konštatujeme nesporné oživenie realitného trhu v našej krajine. Veríme, že trend rastu bude pokračovať a nebude príliš spomalený letnými mesiacmi dovoleniek. Naopak, nech čas oddychu slúži na posúdenie pozitívnych signálov a prípravu na jesenné „tornádo“ realitných obchodov.

IRZ 4/2014

Viacero skutočností, nielen Index realitného zdravia, ale aj kvartálna správa NBS a komentáre bankových analytikov a realitných žurnalistov, naznačujú znateľné oživenie slovenského trhu s nehnuteľnosťami. To čo tvorcovia IRZ – realitní profesionáli z celého Slovenska – neochvejne naznačovali vo svojich očakávaniach už od januára tohto roka sa pomaly napĺňa. Aprílová hodnota Indexu dosiahla najlepšiu úroveň od júna 2013 a priblížila sa na 6 stotín k magickej úrovni 2 mínus. Hodnota 2,50 znamená, že trh je rovnako zdravý ako chorý a jej prekročenie smerom k hodnote 2 ho posúva do pozitívnej polovice stupnice. Veľmi dobrá správa je, že očakávania vývoja obchodovania na trhu nehnuteľností sú už štyri mesiace pozitívne a oscilujú okolo 2,40.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 170 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Aprílový Index realitného zdravia je 2,56 a je o 3 stotiny lepší ako maximum z októbra 2013, keď dosiahol hodnotu 2,59. Oproti úrovni 2,8, nameranej v januári a februári tohto roka sa Index zlepšil o 21 stotín a jeho stúpajúci trend potvrdil pozitívnu prognózu tvorcov IRZ. Predpokladáme, že v najbližšom mesiaci bude Index realitného zdravia ešte viac dosahovať, ba možno klesne pod hodnotu 2,5.

Predchádzajúce tvrdenie podporuje aj fakt, že nožnice medzi očakávaným IRZ a realitou sa zatvárajú a obe hodnoty sa približujú k sebe. Očakávaný Index realitného zdravia na máj je 2,39 a (plus mínus pár stotín) je už tretí mesiac rovnaký. Považujeme to za signál stabilnejšieho oživenia trhu a taktiež náznak prvého vrcholu sezónnosti trhu s nehnuteľnosťami, keď výraznejšia konjunktúra nastáva v jarnom a predprázdninovom období. Výhľad na mesiac jún môže byť mierne zhoršený vzhľadom na blížiacu sa dovolenkovú sezónu.

Ako bolo spomenuté, viacero signálov indikuje oživenie slovenského realitného trhu. V minulomesačnej analýze sme odhadovali aprílový IRZ trochu opatrnejšie s očakávaním výraznejšieho zlepšenia v máji. Trend potvrdzuje, že ozaj môžeme čakať „horúci“ máj. Nech nám teda tento „mesiac lásky“ prinesie viac „lásky“ k nehnuteľnostiam.

Index realitného zdravia marec 2014

Po dvoch mesiacoch nenaplneného optimizmu sa marcový Index realitného zdravia konečne výraznejšie zlepšil, v súlade s februárovým odhadom, a blíži sa k známke 2 mínus. Obchodovanie s nehnuteľnosťami sa teda o poznanie zaktivizovalo – a aktuálne hodnotenie je takmer totožné s jesennými mesiacmi minulého roka. Odhadovaný objem obchodov a celkovej kondície trhu na mesiac apríl je stále nepatrne lepší ako predchádzajúci mesiac. Realitné kancelárie neopúšťa optimizmus, čo je pre realitný trh prísľub oživenia.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 170 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Marcový Index realitného zdravia je 2,64 a je o 14 stotín lepší ako v dvoch predchádzajúcich mesiacoch (2,80). Po zhruba trojmesačnej stagnácii trhu sa hodnotenie aktivít konečne zdvihlo do lepšej úrovne, aj keď nie príliš výrazne. Každopádne marcová hodnota IRZ je zhodná s jesenným hodnotením kondície trhu a pomaly nám dáva predstavu o sezónnosti v rámci roka.

Očakávaný Index realitného zdravia na apríl je 2,36 a je pokračovaním optimizmu, ktorý trvá od januára tohto roka. Od januára sa odhady na ďalší mesiac líšia len nepatrne a hlavne majú stúpajúcu tendenciu. Pre analytika je dôležité zistenie, že odhady budúcich mesiacov nie sú dramaticky odlišné medzi sebou a aj rozdiel medzi odhadom a realitou sa zmenšuje. Svedčí to o zabehnutí respondetov v systéme dopytovania a taktiež o ich zvyšujúcej sa kvalifikovanosti v odhade budúcnosti.

Možno nebude odvážne tvrdenie, že teplý koniec zimy a skorý príchod jari naštartoval a rozohrial motory realitného trhu. Aj keď kvitnúce čerešne v apríli zatiaľ nepriniesli prílišný rozkvet v obchodovaní, je celkom možné, že bozky budú padať v máji napríklad pod novou strechou.

Index realitného zdravia 2/2014 a Investovanie

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „No a teraz na inú tému. Kondícia realitného trhu v mesiaci február nedosiahla tak optimistické výsledky ako sa predpokladalo. Najnovšie prognózy však pesimistické nie sú. O tom, či sa dnes oplatí investovať do nehnuteľností a aké sú aktuálne trendy si povieme v dnešnom vydaní indexu realitného zdravia. Dnes je mojím hosťom Adriana Litomerická z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Vitajte, dobrý deň.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Dobrý deň.“


Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Pani Litomerická, ako sme mali možnosť počuť, tá prognóza bola údajne troška optimistickejšia ako ukazujú reálne čísla, takže aké sú, povedzme si.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Index realitného zdravia za mesiac február 2014 dosiahol hodnotu 2,8, čo je rovnaká hodnota ako v januári 2014, čo nie je veľmi vysoké číslo a nesplnili sa tak optimistické očakávania nás, realitných profesionálov. Čo je však veľmi pozitívne je, že pokles obchodovanosti v našom realitnom trhu, na našom realitnom trhu, ktorý sme zaznamenávali od mesiaca november 2013, sa zastavil a tak stabilizoval.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ To znamená, že môžeme predpokladať, že za mesiac marec budú stabilné čísla, alebo možno opäť troška optimizmu?“

Adriana Litomerická, NARKS: „Takže opäť, realitní profesionáli udelili známku 2,39, respektíve štatisticky bola vyhodnotená táto známka z ich údajov na marec 2014, čo je naozaj optimistický výhľad a môžem ho potvrdiť aj z vlastných skúseností, pracujem na realitnom trhu už 20 rokov a skutočne, neviem či je to slniečkom alebo niečím iným, v mesiacoch marec, apríl, máj prichádzajú do realitných kancelárií, prichádza viac ľudí ako v iné obdobia roka, aby si splnili svoje realitné túžby, alebo zrealizovali realitné zákazky, kúpili či predali nehnuteľnosť.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Odborníci sa z hodujú na tom, že čo sa týka cien nehnuteľností, tak dosiahli svoj vrchol v roku 2008, kedy teda najviac profitovali tí investori, ktorí predávali. Odvtedy sa tá cena údajne teda stabilizuje a nejakým spôsobom klesá. Máme to vnímať ako trend aj do budúcna, alebo je to skôr vyslovene len záležitosťou obdobia 2008 – 2009?“

Adriana Litomerická, NARKS: „Áno, môžem potvrdiť to čo hovoríte, aj keď treba uvažovať v takých iných kondíciách, alebo pozerať sa na to z rôzneho uhla pohľadu. Keď predávate, vždy je dôležité pozrieť sa na to, kedy ste kúpili. Ten investor, ktorý kúpil v 2007.-om a predal v 2008.-om, mal zisk primeraný tomu obdobiu. Kdežto keď niekto kúpil za výrazne lepších podmienok v rokoch predtým a zrealizoval svoj obchod v roku 2008, skutočne zarobil najviac. A potvrdzujem aj to, že naozaj dnes máme trh stabilizovaný a vyrovnaný, poklesy cien, ku ktorým dochádzalo po kríze sú už za nami, takže dnes pracujeme v takých podstatne vyrovnanejších podmienkach.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Keď hovoríme o podmienkach, mnoho odborníkov hovorí, že investovať do nehnuteľnosti je stále veľkým trendom a stále je to veľmi zaujímavé pre investorov. Je to pravda, ak áno, do čoho najmä?“

Adriana Litomerická, NARKS: „Áno, myslím si, že investovanie do realít je stále dobrou záležitosťou a myslím si, že je to preto, lebo nám veľmi dobre akoby chráni hodnotu peňazí, myslím si, že to je taký najlepší výraz pre tento typ investície, aj keď isto na finančných trhoch by sme našli mnohé iné nástroje, ktoré oveľa lepšie zhodnocujú finančné prostriedky. Nehnuteľnosť však myslím si, že má taký aj iný aspekt oproti iným finančným nástrojom, alebo proste iným veciam, pretože je hmatateľná, dá sa uchopiť, dá sa vidieť, čo napríklad akcie alebo komodity nám samozrejme neumožňujú.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Opäť som sa dočítala o tom, že svoju rekordnú úroveň si údajne držia ceny takých nadštandardných nehnuteľností ako sú vily, alebo nejaké veľkoplošné byty alebo domy, do ktorých ale investujú teda tí solventnejší investori. Poďme sa pozrieť do čoho teda môžeme investovať my možno aj s nižším obnosom peňazí, ale aby sa nám to oplatilo a neľutovali sme potom.“

Adriana Litomerická, NARKS: „O tom by sa dalo polemizovať, že či práve luxusné nehnuteľnosti sú tie, ktoré si tú svoju hodnotu držia napriek kríze. Ja myslím, že tu viac ako inde platí také to základné zlaté realitné pravidlo – lokalita, lokalita, lokalita, ktoré je takou našou realitnou mantrou a naozaj platí to, že v dobrej lokalite, v atraktívnej lokalite nemusíte mať ani luxusnú nehnuteľnosť a je to dobrá investícia, čiže toto je taký prvý a dôležitý aspekt. Ale podľa mňa sú aj iné typy nehnuteľností, ktoré sú dobrou realitnou investíciou, môžu to byť pozemky, môžu to byť byty, môžu to byť aj komerčné priestory ako obchody alebo prevádzky. Pozemky napríklad počas krízy si držali najstabilnejšiu svoju hodnotu, počas krízy najmenej klesli ceny pozemkov. Pozemok však má svoju nevýhodu v tom, že zisk zrealizujete až jednorazovým predajom, kdežto byty sú zasa iným typom nehnuteľností, do ktorých sa investuje, tie síce vám prinášajú pravidelne mesačne alebo ročne teda isté benefity, ale musíte investovať do ich správy, údržby, proste máte s tým prácu a náklady. A úplne špecifický druh investovania, špecifický druh nehnuteľností sú obchody, obchodné prevádzky, ktoré sú takým najlabilnejším miestom, ktoré nám najmenej odolávali kríze, lebo aj teda teraz keď idete po centrách miest, vidíte mnoho obchodných prevádzok, že je tam nápis – na prenájom, alebo na predaj, takže toto je situácia, ktorá celkom tej kríza neodolala, ale keď nájdete dobrý komerčný priestor, napríklad na nových sídliskách, alebo v nových kondomíniách, kde je nedostatok služieb a práve po týchto je daná lokalita hlavná, tak vtedy sa aj do tohto typu oplatí investovať.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ A je dobre, keď človek teda ešte pozná aj tú matematiku, aby si vedel dobre zvážiť.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Určite áno.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Dobre. Čo teda má investor urobiť, aby pri výbere tej správnej investície z týchto portfólií, alebo z tohto portfólia, ktoré ste spomínali, aby neurobil chybu žiadnu, neviem či sa to dá, ale aby aspoň to riziko bolo čo najmenšie.“

Adriana Litomerická, NARKS: „No musí si urobiť analýzu alebo hneď niekoľko analýz, alebo najskôr ešte kým k tým analýzam príde, musí si zvážiť aký je účel tej investície. Veľmi často sa stretávame u našich klientov s tým, že prídu a povedia, že chcú kúpiť napríklad byt do rodiny, aby keď teda vyrastú deti, tak tam mohli odísť deti z domu a zatiaľ ho budú prenajímať. Nemyslím, že je to celkom správne, alebo že uvažovanie týmto smerom je to najsprávnejšie. Ja vidím v tom prvom prípade, kedy by ten byt mal zostať v rodine, trošku to rozhodnutie zatienené emóciou, pretože vtedy pristupujeme k výberu nehnuteľnosti inak, skúmame či sa nám páči lokalita, či je byt dispozične riešený tak ako to chceme a tak ďalej, kdežto pri investovaní, keď ide o to, koľko nám má.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Myslíme pragmaticky viac.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Presne tak, koľko nám má tá nehnuteľnosť priniesť v istom časovom období, ktoré si my teda navrhneme, by sme tieto veci vôbec nemali brať do úvahy, čiže to je taký základný atribút, alebo prístup, no a potom treba to samozrejme zvážiť z hľadiska právneho, to znamená posúdiť, či na liste vlastníctva nie sú v časti ťarchy nejaké plomby, alebo proste nejaké obmedzenia, ktoré sú tam z nejakých bankových alebo iných inštitúcií, vyskúmať to, potom pri pozemku treba sa ísť informovať na stavebný úrad, či územno-plánovacia informácia k tomuto pozemku čo hovorí, čo tá daná obec plánuje v danej oblasti, či sa tam dá stavať, či dá sa stavať vôbec, alebo nie a tak ďalej. Po tejto právnej analýze prichádza na rad technická analýza, čiže ak je to stavba, musíte to vidieť a posúdiť či má dobré základy, statiku, či tam nezateká. A potom samozrejme ekonomická analýza, tá je asi najdôležitejšia, že či tie prostriedky, ktoré investujem, sa mi aj vrátia, alebo udržia a ešte aj zarobia na seba.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Tak skúsme teda vybrať ten príklad, že myslíme racionálne do budúcna, dá sa vypočítať teda efektívnosť tejto realitnej investície a ako?“

Adriana Litomerická, NARKS: „Áno, určite. Každá investícia, každá efektívnosť sa vyrátať dá, tu musíme brať do úvahy to, či chceme použiť zdroje, ktoré máme k dispozícii, alebo či si chceme na to požičať. Toto je jeden z naj absolútne základných, teda najzákladnejších parametrov, ktoré musíme posudzovať, pretože v prípade ak si požičiavame, musíme do toho zhodnotenia zohľadniť aj cenu peňazí, ktorá nás bude stáť. Čiže toto je všetko veľmi dôležité, ale pravdaže treba tam vždy sledovať parametre, ktoré ovplyvňujú tú cenu, čiže pri byte napríklad je to nielen obstarávacia cena, ale je to aj cena nákladov, ktoré máme spojené s mesačnou údržbou, alebo so správou, poistenie a tak ďalej, mnoho, mnoho aspektov. Tu by som povedala, že takým sedliackym rozumom, stačí si to zrátať s ceruzkou a papierom, že všetko to čo je lepšie ako to, čo nám poskytne termínovaný účet v banke, považujeme za dobrú investíciu.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Pani Litomerická, veľmi pekne ďakujem za užitočné informácie, verím, že sme divákov inšpirovali, teším sa nabudúce. Všetko dobré, dovidenia.“

Adriana Litomerická, NARKS: „Dovidenia.“

[TA3, 15:00; Správy; 20/03/2014; ; Zaradenie: z domova]

Index realitného zdravia február 2014

Index realitného zdravia za druhý mesiac tohto roka nenaplnil optimistické očakávania realitných kancelárií. Hodnota je rovnaká ako v januári a je blízka známke 3. Pre celý trh je ale veľmi dobrou správou to, že pokračujú a mierne rastú pozitívne očakávania jeho vývoja v blízkej budúcnosti. Pokles obchodovania, ktorý bol zaznamenaný od novembra minulého roka nepokračuje a marcový predpoklad vývoja nadväzuje na februárový svojím ďalším zlepšením.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického index realitného zdravia 2-3 2014dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

Februárový Index realitného zdravia je 2,80 čo je hodnota totožná s januárovou. Dá sa konštatovať, že pokles obchodovania sa zastavil a v súlade s predošlou analýzou a naďalej trvá optimizmus pri odhade vývoja v ďalšom mesiaci.

Očakávaný Index realitného zdravia na marec tohto roka je 2,39, čo je po odhade na september 2013 najoptimistickejšie hodnotenie. Zároveň je priaznivejšie ako výhľad, ktorý odhadovali realitné kancelárie na predchádzajúci mesiac, teda dva mesiace po sebe vládne na trhu mierne rastúci optimizmus. Zdá sa, že príchod jari rozprúdi krv v žilách nielen ľuďom, ale aj trhu s nehnuteľnosťami.

Uvidíme, či želanie zlepšenia realitného trhu na marec bolo otcom myšlienky, ktorá sa pretaví aj do skutočnosti a marec už konečne porazí zimné ochladenie trhu.

Realitný index a stav trhu január 2014

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: „V relácii Ekonomika sa budeme od dnes pravidelnejšie rozprávať aj na tému nehnuteľností a o praktických témach z oblasti realít. Ak sa chcete dozvedieť viac sledujte Index realitného zdravia, alebo aktuálnu tému, ktorú vám vždy prinesieme spolu s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska. Dnes si povieme o aktuálnej situácii na realitných trhoch a pridáme aj tip, či sa vám viac oplatí kúpa novostavby alebo staršej nehnuteľnosti. A viac už o tom povie Martin Holec, z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Vitajte.“

Martin Holec, NARKS: „Dobrý deň prajem.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Dobrý deň prajem. Aká je aktuálna situácia na trhu s nehnuteľnosťami, taká veľmi stručná otázka na začiatok.“

Martin Holec, NARKS: „No čo sa týka samotného trhu s nehnuteľnosťami, tak ten by sa dal charakterizovať veľmi jednoducho slovami stabilizovaný. Za posledné obdobie nebadáme ani výrazné prepady, ani výrazné nárasty cien nehnuteľností, to znamená, že obdobie môžeme charakterizovať ako pokojné.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ To znie veľmi pozitívne dá sa povedať. Čo to znamená v praxi pre tých, ktorí by chceli kúpiť alebo predať, čo sa viacej oplatí?“

Martin Holec, NARKS: „Ako som už spomenul, tým, že máme vyrovnané obdobie bez nejakých veľkých výkyvov smerom hore alebo dole, tak nie je možné jednoznačne povedať, že áno, teraz treba predávať, alebo áno, teraz treba kupovať. Ja si myslím, že ten kto predá, alebo ten kto kúpi v tomto období, tak nespraví zle, nie je možné ovšem počítať s tým, že keď dnes kúpim nehnuteľnosť, tak ju s veľkým ziskom v budúcnosti predám, alebo naopak.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Keď hovoríte o tej budúcnosti, vieme si povedať možno trošku nejakú prognózu do budúcich mesiacov, ako bude vyzerať?“

Martin Holec, NARKS: „No tak ono je to vždy také trošku filozofovanie o niečom, o čom nikto presne nevie. Na základe tých údajov, ktoré máme a o ktorých nám vlastne rozpráva index realitného zdravia, tak možno konštatovať, že do budúcnosti realitné kancelárie na Slovensku pristupujú s miernym optimizmom. Ten index realitného zdravia, ktorý bol nameraný vlastne v januári tohto roku, bol druhý najnižší od začiatku merania, ktoré vlastne beží od polovičky roku 2013 a čo sa týka toho očakávania na február, tak je zase druhé najlepšie, 2,47, pričom tá stupnica je od 1 do 5, pričom jednotka je najlepšie a päťka je najhoršie očakávanie. To znamená, že realitné kancelárie alebo odborníci, ktorí pôsobia vlastne na trhu s nehnuteľnosťami očakávajú po tom útlme, ktorý nastal vplyvom sviatkov, vplyvom úplne iných starostí než kúpa alebo predaj nehnuteľnosti a takisto aj po tom posviatočnom doznievaní januárových lyžovačiek a podobne, tak v tom februári očakávajú prudší nárast záujmu o nehnuteľnosti a viac-menej o tom svedčia aj exaktné čísla, ktoré sú namerané, návštevnosť na realitných portáloch, ktorá na niektorých portáloch dosiahla dokonca najlepšie číslo za posledných 5 rokov. Takže ten optimizmus je asi namieste.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Takže uvidíme či budeme optimistickí keď sa stretneme o pár týždňov neskôr. Skúsme teraz prejsť k tomu tipu, ktorý som sľúbila, že budeme divákom poskytovať niekoľkokrát v rámci mesiaca. Tí, ktorí chcú, alebo chcú sa sťahovať, väčšinou teda mladí ľudia, tak stoja často pred dilemou, či ísť do novostavby, alebo do starších bytov. Čo je podľa vás tým lepším riešením?“

Martin Holec, NARKS: „Opäť budem veľmi taký diplomatický a poviem, že záleží od prípadu k prípadu. Túto otázku dostávame veľmi často ako ľudia, ktorí pracujeme vlastne na trhu s nehnuteľnosťami a treba vždy individuálne zvážiť tie jednotlivé pre a proti. Ale ak by som to mal trošku globalizovať, tak skôr by som odporúčal tú nehnuteľnosť novú, pretože ak si zoberieme cenu starej nehnuteľnosti, tak tá po rekonštrukcii, ktorou by sme vnútrajšok, interiér vrátane povedzme okien a tak ďalej dostali na úroveň tej novej nehnuteľnosti, dostávame sa prakticky na identické ceny, pričom zvyčajne tie spoločné priestory v tom dome sú v nejakom pôvodnom stave, rozvody v dome sú v nejakom pôvodnom stave, strechu čaká oprava a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu by som skôr odporúčal nehnuteľnosť novú.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Skúsme si to rozobrať tak viac na drobné. Predsa len možno niekedy sú ľudia v obavách, či tie novostavby budú naozaj spĺňať očakávania, či radšej nejsť do toho staršieho, kde už možno niektoré chyby sú skôr očakávateľné, nakoľko už sa to dá nejakým spôsobom troška v rámci nejakých informácií vopred zistiť. Skúsme si to viacej rozobrať na drobné.“

Martin Holec, NARKS: „Veľmi dobrá otázka, ktorú ste položila, veľmi dobrý postreh. Ja si myslím, že skutočne domy, ktoré už nejaký rok, dva, tri, päť, desať, dvadsať bežia, tak skutočne vychytajú tie detské choroby. Každá novostavba má nejaké problémy, každá jedna, alebo bude mať, pretože ono ten dom je komplikovanejšie postaviť ako postaviť povedzme osobné auto, alebo niečo podobné. Takže tie drobné problémy sa dajú vždy očakávať, ale pokiaľ nie sú nejakým spôsobom dominantné, pokiaľ tá projekčná a takisto aj realizačná časť tej výstavby bola v poriadku, tak myslím si, že dnes už tie problémy, ktoré sa vychytávajú, sú skôr menšie ako väčšie. Takže napriek tomu hovorím stále by som ja inklinoval k tým novostavbám, než k tým starším domom. Je to možno spôsobené tým, že keď si zoberiete tú štruktúru zloženia tých vlastníkov v tom staršom dome, tak tí ľudia nemajú až tak bytostný vzťah k tej nehnuteľnosti možno práve preto, že nemuseli za ňu zaplatiť veľmi veľké peniaze, tak ako v skutočnosti. V minulosti k nej došli povedzme či už ja neviem odpredajom štátneho, alebo mestského bytu, alebo družstevného bytu prevodom na seba, čo neboli relatívne veľké peniaze. Ale dnes keď si mladí ľudia povedzme, ktorí väčšinou stoja pred tou otázkou nového bývania, idú zriadiť alebo teda obstarať novú nehnuteľnosť, tak ten problém čo sa týka financií je obrovský a zvyčajne sa jedná o zadlženie sa na celý život.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Priorita číslo jeden, to je pravda.“

Martin Holec, NARKS: „Tá štruktúra tých ľudí je potom trošičku iná a trošičku inak sa správajú k tej nehnuteľnosti.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Skúsme poradiť ešte na záver možno mladým ľuďom, alebo všeobecne tým, ktorí sa snažia rozhodnúť správne, kde sa poradiť, kde nájsť také tie najpodstatnejšie informácie, lebo dobre, ústna reklama je jedna vec, kamarát povie jedno, rodičia zase druhé, kde sa tak najviac nejako kredibilnejšie informovať o tom, aby sme neľutovali.“

Martin Holec, NARKS: „Tak ako by som povedal, v každej oblasti existujú ľudia, ktorí sa tomu venujú profesionálne. Takisto sa profesionálne venujú vlastne v tejto oblasti realitné kancelárie, takže odporúčal by som obrátiť sa na realitnú kanceláriu. Neodporúčal by som obrátiť sa len tak, vyberiem si nejakú z telefónneho zoznamu alebo z internetu, ale skúsiť sa opýtať vlastných známych, priateľov, kamarátov, rodinných príslušníkov, či majú nejaké skúsenosti s realitnou kanceláriou a na základe týchto referencií si vybrať tú realitku, alebo možnosť druhá je potom ísť skutočne podľa referencií, ktoré sa dajú získať aj povedzme z tlače, z informácií a tak ďalej.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Ďakujem pekne pán Holec za inšpiratívnu tému a prajem všetko dobré aj vám a verím, že sme troška poradili a pomohli. Všetko dobré.“

Martin Holec, NARKS: „Dúfam aj ja. Majte sa, dovidenia.“

Daniela Piršelová, moderátorka TA3: “ Dovidenia.“

Index realitného zdravia január 2014

Index realitného zdravia, zdá sa, v januárovom meraní dosiahol svoje dno, keď oproti decembru opäť o poznanie klesol. Hodnota je blízka známke 3 a je v doterajšom meraní najhoršia. Vývoj obchodovania, ktorý plynulo klesá od novembra naznačuje utlmenie aktivity v tomto období. Reálne obchodovateľných ponúk teda v tomto období ubudlo, čo logicky súvisí s pred a po sviatočnou spotrebiteľskou náladou. Naproti tomu je výhľad aktivít v realitnom sektore na február povzbudzujúci až optimistický, keďže očakávania realitných kancelárií sú tesne nadpriemerné. Optimizmus podporil aj zvýšený záujem o reality na portáli Reality.sk.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

Januárový Index realitného zdravia je 2,80 čo je zhoršenie o 7 stotín oproti decembru minulého roka a je blízky decembrovému odhadu na január. Predpokladáme, že pokles obchodovania sa zastaví s príchodom teplejších mesiacov roka a rozbehom pracovnej produktivity v celom hospodárstve SR.

Tomu nasvedčuje aj odhad obchodných aktivít realitných kancelárií na február 2014, ktorý sa hodnotou 2,47 mikroskopicky posunul do nadpriemeru. Po dvoch mesiacoch negatívnych výhľadov teda prichádza optimizmus, založený na reálnych dohodnutých obchodoch či zvyšujúcom sa množstve obhliadok v tomto mesiaci. Očakávaný zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach má súvis s miernym medziročným poklesom cien a taktiež historicky najpriaznivejšou úrovňou úrokových sadzieb v ponuke hypotekárnych úverov.

Tento optimizmus podporujú namerané čísla návštevnosti portálu Reality.sk, kde január 2014 dosiahol najvyššiu návštevnosť za ostatných 5 rokov v počte reálnych užívateľov (viac ako 170.000 – podľa AIMmonitoru).

Analýza stavu a vývoja Indexu realitného zdravia je k dispozícii aj na www.realitnyindex.sk.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska