IRZ jún 2015

Index realitného zdravia za mesiac jún 2015 trošku schladil optimizmus, prameniaci z májovej prognózy. Slovenský trh nehnuteľností si zrejme vzal dovolenku o mesiac skôr a letné teplo zjavne brzdí realitné aktivity. Očakávaný rekord sa nekonal a prognóza na júl je nepriaznivejšia ako pred rokom. Nejde však o dramatické zmeny vo vývoji IRZ, trh je stále hodnotený priemernou známkou dva mínus. Naše očakávania a prognóza tvorcov Indexu boli jednoducho príliš optimistické. Ak však porovnáme priemerný IRZ za prvých 6 mesiacov rokov 2014 (2,62) a 2015 (2,59), môžeme sa pokojne postaviť za tvrdenie z minulomesačnej správy: trh sa medziročne zlepšuje a rastie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Júnový Index realitného zdravia 2,54 je o 9 stotín horší ako májový 2,45. Prognóza na jún bola 2,32, a to dávalo predpoklad pre rekordnú hodnotu. Očakávania sa však nenaplnili, a hoci niekde realitné obchody kvitnú, celoplošne je situácia stále na priemernej úrovni. Najlepší doposiaľ nameraný Index realitného zdravia (2,42) tak naďalej drží mesiac jún 2014.

Prognóza Indexu realitného zdravia na júl 2015 je 2,71 a je totožná  s predpokladom realitných aktivít pre tohtoročný január. Očakávaná druhá depresia vývoja trhu je teda tu, neočakávali sme, že pokles začne už v júni.

Ako vidno, aj po dvoch rokoch merania Indexu realitného zdravia, pripravil nám realitný trh malé prekvapenie. Nevybočil však z dlhodobého trendu, ktorý zachytáva Index realitného zdravia. Dlhodobý trend od júna 2013 je veľmi mierny rast v celoslovenskom meradle, pričom reálne hodnoty sa pohybujú v intervale od asi 2,7 do asi 2,4. Je pravdepodobné, že sa v analýze Indexu už v najbližšom čase zameriame aj na posúdenie regionálnych rozdielov.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ máj 2015

Zlepšujúci sa stav realitného trhu potvrdila jeho aktuálna hodnota za mesiac máj 2015. Nielenže prelomila priemernú „známku“ 2 mínus, ale je aj druhou najlepšou nameranou vôbec. Vzhľadom na to, že Index realitného zdravia je meraný na stotiny, vieme sledovať jeho vývoj a porovnávať. Počas 24 mesiacov merania Indexu sa stalo len trikrát, že jeho hodnota bola lepšia ako 2,5. V máji a júni 2014 a teraz. Podľa prognózy by mal tohtoročný jún priniesť rekord. Vzhľadom na metodiku merania však môžeme konštatovať viac, ako len to že trh má v roku dva mesiace špičkovej aktivity. Vieme vysloviť aj kvalifikované tvrdenie, že presne podľa prognóz tvorcov Indexu realitného zdravia, trh sa medziročne zlepšuje a rastie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Májový Index realitného zdravia je 2,45, čo je zlepšenie oproti aprílovému 2,60 o celých 15 stotín. Po troch mesiacoch pomerne slušnej podpriemernej aktivity na trhu, oscilujúcej okolo hodnoty 2,60, prišlo výrazné zlepšenie. Treba povedať, že očakávané. Podľa vyjadrenia realitných profesionálov, ktoré zrkadlí Index realitného zdravia, trh sa opäť po roku dostal do pozitívnej časti stupnice a hodnotia ho „známkou“ lepšou ako 2 mínus. Medziročne je májový Index o 3 stotiny lepší ako pred rokom (2,48).

Prognóza Indexu realitného zdravia na jún 2015 je 2,32 a už štvrtý mesiac je pod hodnotou 2,40. Znovu treba pripomenúť, že s pribúdajúcimi mesiacmi sa prognózy tvorcov Indexu spresňujú a približujú realite a preto očakávame, že IRZ bude za jún 2015 rekordný. Neprekvapil by ani pád hraničnej hodnoty 2,40, ktorú sa doposiaľ (24 mesiacov) nepodarilo pokoriť.

Index realitného zdravia za 2 roky (ak berieme do úvahy aj pilotné meranie) svojej existencie mapoval priebeh reálneho a očakávaného obchodovania s nehnuteľnosťami tak, ako ho vnímajú a cítia skutoční a fungujúci realitní profesionáli. Za ten čas sa ukázali signifikantné vrcholy a taktiež depresie v aktivitách na tomto trhu. Avšak to, čo je najdôležitejším výsledkom existencie IRZ, je preukázanie trvalého, aj keď veľmi mierneho rastu.

Nie je dôležité, či Index realitného zdravia prekoná rekord alebo nie. Dôležité je aby sa našim realitným kanceláriám podarilo naplniť ich očakávania v preddovolenkovom finiši prvej časti sezóny. Držíme palce a želáme veľa síl!

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ apríl 2015

Aprílový Index realitného zdravia nenaplnil optimistické očakávania významnejšieho zlepšenia. Skôr sa dá povedať, že jeho vývoj v uplynulých troch mesiacoch sa stabilizoval a očakávané hodnoty na úrovni 2,5 neatakuje. Podľa našich predpokladov sa nožnice medzi prognózou a nameranou realitou pomaly zatvárajú, čo znamená, že „tvorcovia Indexu“ odhadujú vývoj bližšie k pravde. Každopádne, prognóza je pozitívna a my veríme, že májový a júnový IRZ to potvrdí.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Aprílový Index realitného zdravia je 2,60. Tri mesiace po sebe sa blíži k tejto hodnote (2,64 a 2,61) a po februárovom skokovom zlepšení oproti januáru, signalizuje stabilizáciu trhu na priemernej úrovni obchodovania. V medziročnom porovnaní s aprílom 2014 ide o zhoršenie o 4 stotiny, čo však nie je možné považovať za prejav zhoršenia trhu. Azda len pozvoľnejší rast ako minulý rok. Odpoveď dostaneme po zistení májového Indexu, ktorý bol pred rokom,spolu s júnovým, rekordný.

Prognóza Indexu realitného zdravia na máj 2015 je 2,39 – je o 5 stotín horšia ako aprílová a je  presne zhodná s minuloročnou prognózou na máj 2014. Pretrvávajúci optimizmus „tvorcov Indexu“ vyvoláva nádej na pokračujúce zlepšovanie úrovne IRZ a tým na aktívnejšie obchodovanie s nehnuteľnosťami v nasledujúcich mesiacoch.

Máj a jún 2014 boli rekordnými mesiacmi v histórii merania Indexu realitného zdravia. Hodnoty IRZ v oboch mesiacoch sme namerali v pozitívnej časti našej stupnice. Vyjadrené školskou známkou – realitní profesionáli hodnotili svoje aktivity známkou lepšou ako 2 mínus. Sme presvedčení, že sú dobre pripravení aj na tohtoročný prvý vrchol obchodovania na trhu a Index bude opäť lepší ako 2,5. Nasvedčuje tomu aj fakt, že priemerná hodnota IRZ za prvé štyri mesiace 2015 je až o 6 stotín lepšia ako pred rokom. Trh teda rastie, síce pomaly, ale predsa!

IRZ marec 2015

Ako sme predpokladali – prekvapenie sa nekoná. Prekvapivo dobrá februárová prognóza vývoja trhu na mesiac marec sa nepotvrdila, hoci je hodnota Indexu realitného zdravia nepatrne lepšia ako minulý mesiac. Potešiteľné zistenie je pretrvávajúci optimizmus tvorcov Indexu a jeho stabilný pozitívny vývoj. Potvrdzuje sa, že prognózy v úvode každého roka sú jemne nadsadené, pričom v závere roka sú naopak veľmi presné. Rozdiel medzi prognózou a reálnou hodnotou IRZ v prvých troch mesiacoch tohto a predchádzajúceho roka je takmer zhodne 3 desatiny.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Marcová hodnota Indexu realitného zdravia 2,61 čo je o viac ako 3 stotiny lepšie ako vo februári a o 11 stotín lepšie ako v januári tohto roka. Medziročne ide o zlepšenie taktiež o 3 stotiny. Silné mesiace nás ešte len čakajú a sme presvedčení o pokračovaní rastových trendov vývoja trhu.

Prognóza Indexu realitného zdravia na apríl 2015 je 2,36 – je o 6 stotín horšia ako prognóza na február, avšak stále patrí k rekordným, ktoré sú tie, čo atakujú hranicu 2,3. V medziročnom porovnaní je odchýlka nepatrná. V nasledujúcich mesiacoch očakávame rastúce prognózy, ktoré postupne, smerom k letnému útlmu, budú viac a viac blízke reálnej nameranej hodnote IRZ.

Apríl je mesiac, keď prší a o chvíľočku zas svieti slnko. Nevyspytateľný. Nepredvídateľný.

Nie ako Index realtného zdravia, ktorí tvoria realitní profesionáli. Keďže máme už za sebou 22 meraní, vieme s celkom slušnou presnosťou odhadnúť jeho prognózy aj reálny vývoj. A tak sa zdá, že IRZ sa bude, aj napriek nestálemu aprílu, nakoniec na realitný trh usmievať.

IRZ február 2015

Vo vzduchu cítiť jar a to je neklamný znak prebúdzania realitného trhu. Potvrdzuje to aj aktuálny Index realitného zdravia a jeho 21. tracking. Index sa zlepšuje už od decembra minulého roka, čo je prvá dobrá správa a druhá je, že zistené stavy a prognózy sú o poznanie lepšie ako pred rokom. Aj napriek tomu, že minulomesačný odhad na február „tvorcom“ Indexu príliš nevyšiel, môžeme byť spokojní aspoň s tým, že sme to predpokladali. Prognózu sme označili za príliš optimistickú, vychádzajúcu skôr zo želania ako z reality.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Februárová hodnota Indexu realitného zdravia 2,64 čo je o viac ako 2 desatiny horšia ako prognóza. Oproti januáru tohto roka ide však o zlepšenie o 8 stotín a medzi ročne o 16! V prvých dvoch mesiacoch 2014 trh stagnoval na úrovni 2,80 a teda možno konštatovať dve zásadné veci. Trh sa medziročne zlepšuje smerom k nepatrnénu, ale kontinuálnemu rastu. Druhá vec je skorší nástup zlepšenia (zmeny poklesu na rast), ktoré minulý rok prišlo až v marci.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2015 je 2,30 – táto hodnota je najlepšia v histórii merania Indexu a vyrovnala rekordný výhľad IRZ na október 2013. Čítame to však podobne, ako prognózu na tento mesiac, čiže s miernou opatrnosťou a malou dávkou skepse. Bude totiž veľkým prekvapením, ak Index zažije v marci priblíženie k priemeru 2,5.

Dobrú náladu nám teda nerobí len „zubaté“ jarné slniečko, ale aj vývoj Indexu realitného zdravia v prvých dvoch mesiacoch tohto roka. Potvrdzuje predpoklad, nesmelo vyslovený v minulom komentári, že rok 2015 má lepší štart ako minulý a ten dáva nádej pre významnejší rast celého realitného trhu.

IRZ Január 2015

Index realitného zdravia sa v januári tohto roka zhoršil presne podľa prognózy realitných profesionálov z mesiaca minulého. „Tvorcom IRZ“, teda naším respondentom v prieskume, sa opäť podarilo priblížiť predpoveď k realite na púhu 1 stotinu. Zdá sa, že odhad vývoja obchodovania na realitnom trhu je čím ďalej presnejší a minimálne na mesiac dopredu dáva veľmi reálny obraz o vývoji na slovenskom trhu nehnuteľností.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

V januári 2015 bola nameraná hodnota Indexu realitného zdravia 2,72. Prognóza januárového Indexu, nameraná v decembri minulého roka bola 2,71, čo je zanedbateľný rozdiel jednej stotiny. Zhoršenie IRZ o celú jednu desatinu oproti decembru bolo očakávané a odráža realitu slovenského trhu v tomto období, kedy sa vďaka sviatkom hospodárstvo len pomaly rozbieha. Významným faktom je porovnanie rokov 2014 a 2015, keď sa Index medziročne v januári zlepšil z 2,80 na 2,72.

Prognóza Indexu realitného zdravia na február 2015 je 2,43 a ak tento odhad bude rovnako presný ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, čaká nás výrazné oživenie obchodovania s nehnuteľnosťami. Naproti tomu medziročné porovnanie vývoja Indexu a jeho prognóz skôr nabáda k opatrnosti a signalizuje prevahu prehnaného optimizmu a túžby po zmene nad realitou. Tá najdôležitejšia správa je, že prognóza po dvoch mesiacoch poklesu, opäť stúpa a naznačuje rastový trend trhu.

Záver minulého roka a úvod tohto, zdá sa, zatiaľ potvrdzuje stabilitu trhu a dokonca veľmi mierny rast. Bolo by predčasné predpovedať vývoj na celý rok, ale podľa porovnania z predchádzajúcim obdobím od júla 2013 môžme odvážne tvrdiť, že tento rok vyzerá, už na štarte, lepšie ako rok 2014.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska 

IRZ December 2014

Projekt Index realitného zdravia sa posunul do tretieho roka svojej existencie a my želáme Indexu a všetkým realitným profesionálom úspešný a stabilný rok 2015. Zvlášť chceme poďakovať za priazeň a ochotu všetkým „tvorcom IRZ“, teda naším respondentom v prieskume.

Tentoraz aj za to, že v ostatnom trackingu sa podarilo prvýkrát v histórii merania priblížiť predpoveď k realite na jedinú stotinu. To najdôležitejšie – odhad vývoja obchodovania na realitnom trhu – tak získava významnú validitu v zmysle orientácie  spotrebiteľov na slovenskom trhu nehnuteľností.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne majiteľom alebo riaditeľom realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

V decembri minulého roka bola nameraná hodnota Indexu realitného zdravia 2,62. To je o päť stotín horšie ako v novembri, a o 3 stotiny horšie ako v októbri 2014. Pozoruhodná je spomínaná zhoda decembrového IRZ s jeho prognózou z novembra, ktorá bola 2,61. Napriek očakávanému sezónnemu zhoršeniu Indexu môžeme optimisticky konštatovať pomerne stabilný vývoj v poslednom kvartáli 2014 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013. Decembrový IRZ je až o 11 stotín lepší ako pred rokom, a priemer za posledný kvartál 2014 je 2,59, čo je o 7 stotín lepšie ako priemerný Index za štvrtý kvartál 2013, ktorý bol 2,66. Medziročný vývoj potvrdzuje oprávnenosť mierneho optimizmu do roka 2015.

Prognóza Indexu realitného zdravia na január 2015 je 2,71, a presne podľa nášho očakávania signalizuje etapu „realitných prázdnin“ . Predpokladáme však, že vzhľadom na vývoj IRZ v posledných troch mesiacoch 2014 jeho hodnota bude lepšia ako historické minimá na úrovni 2,80 z januára a februára 2014.

Sme presvedčení, že vývoj obchodovania na realitnom trhu potvrdí svoj mierny, ale stabilný rast aj v začínajúcom sa roku 2015. A odporúčame všetkým , ktorí sa o nehnuteľnosti zaujímajú, aby pozorne sledovali vývoj Indexu realitného zdravia. Trúfalo totiž veríme, že v najexponovanejších mesiacoch máj a jún môžu „padať rekordy“.

IRZ November 2014

Trvajúcu stabilitu obchodných aktivít na realitnom trhu potvrdil aj novembrový Index realitného zdravia. Naplnil tak naše predpoklady z minulého mesiaca, ktoré napriek blížiacemu sa koncu roka, prognózovali stabilný vývoj. Dobrá správa je, že v medziročnom porovnaní je IRZ dosť výrazne lepší a to sa týka aj výhľadu na december.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Novembrový Index realitného zdravia 2,57 je dokonca o 2 stotiny lepší ako v októbrii. Štatisticky je odchýlka takmer zanedbateľná, prakticky ale dokumentuje zlepšujúci sa stav realitného trhu. Ten sa v medziročnom porovnaní IRZ zlepšil až o desatinu. Považujeme to za významný indikátor mierneho, ale trvalého rastu nášho trhu nehnuteľností, ak vezmeme do úvahy, že pohyby v kvantitatívnych parametroch trhu – teda cenách – sa počítajú v stotinách.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na november je 2,61 a prvý raz od júna tohto roka je negatívna. Vzhľadom na to, že novembrová nameraná hodnota Indexu je len o 4 stotiny nižšia ako jeho decembrový výhľad, je možné konštatovať, že hoci jarné rekordy IRZ nepadnú, vývoj je nečakane stabilný. Teda nezaznamenali sme zmeny IRZ v rastovej alebo klesajúcej krivke, naopak vývoj je lineárny na úrovni okolo 2,58 už tri mesiace.

Trojmesačná stabilita obchodovania na realitnom trhu v porovnaní s rovnakým obdobím 2013 a lepšie hodnoty Indexu v jednotlivých mesiacoch nás posilňujú v miernom optimizme do budúcnosti. Veríme, že nadchádzajúci rok 2015 bude pokračovať v tomto trende mierneho, ale trvalého zlepšovania. Znamená to, že stagnujúce ceny už trh dobehol a dokáže v ich prostredí realizovať väčšie množstvo úspešných obchodov.

veľmi pekne poďakovať všetkým tvorcom Indexu za ich účasť na tomto ojedinelom projekte. Priemerne 200 aktívnych realitných kancelárií každomesačne, prostredníctvom majiteľa alebo konateľa, vypĺňalo náš dotazník a za to im patrí naša vďaka.

Do Nového roka želáme nielen im, ale aj všetkým realitným profesionálom, veľa osobných a pracovných úspechov.

IRZ Október 2014

Na otázku akým smerom sa uberal realitný trh v októbri tohto roka a ako bude vyzerať v novembri, môžeme jednoducho odpovedať: stabilne. Októbrový Index realitného zdravia je takmer rovnaký ako v predchádzajúcom mesiaci a jeho prognóza na november naďalej zostáva opatrne pozitívna. Odpovede takmer 200 najvýznamnejších realitných subjektov, operujúcich na našom trhu, signalizujú, že 9. a 10. mesiac roka je druhým obchodným vrcholom trhu nehnuteľností. IRZ a jeho prognóza sa teraz pohybuje okolo priemernej známky 2- a je aktuálne len o pár stotín horší ako v rekordných jarných mesiacoch.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Októbrový Index realitného zdravia 2,59 je o zanedbateľné 2 stotiny horší ako v septembri. V medziročnom porovnaní týchto mesiacov 2013 a 2014 je hodnota Indexu na stotinu rovnaká. Keďže už druhý mesiac IRZ atakuje priemernú hodnotu 2 mínus, môžeme konštatovať, že „poprázdninový“ zvýšený pohyb na trhu a jeho rastový trend sa stabilizoval. Obchodovanie je hodnotené ako priemerné a takisto vyzerá aj prognóza na ďalší mesiac.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na november je 2,50 a je 9 stotín horšia ako nameraný výhľad na predchádzajúci mesiac. V medziročnom porovnaní mesiacov je len malá odchýlka. Dá sa to čítať aj tak, že respondenti neočakávajú v závere roka významné zlepšenie obchodovania na trhu nehnuteľností. Tento vývoj nám potvrdil minulomesačný predpoklad, že jesenný vrchol aktivity realitného trhu nedosiahne jeho jarnú úroveň.

Najlepšie hodnoty Indexu realitného zdravia sa, počas celej doby jeho merania, pohybujú okolo priemernej známky 2 mínus. Ak prihliadneme na nepatrné kolísanie cien nehnuteľností za ostatné dva roky, môžeme konštatovať, že tento trh je stabilný a nie je namieste očakávať akékoľvek strmé alebo skokové zmeny v jeho najbližšom vývoji.

V tomto ročnom období je vhodné finalizovať svoje realitné obchody či investičné zámery pred očakávaným zimným útlmom obchodovania na realitnom trhu.

IRZ September 2014

Augustová prognóza respondentov – najvýznamnejších realitných subjektov na Slovensku – sa naplnila. Výsledok merania septembrového Indexu realitného zdravia potvrdil očakávané zlepšenie obchodovania na realitnom trhu. Aj keď sa naplno neprejavil optimistický výhľad z minulého mesiaca, môžeme konštatovať plynulé zlepšovanie IRZ od júla tohto roka, ktorý predstavuje druhé ročné dno krivky vývoja Indexu. Ďalším potvrdeným znakom vývoja trhu je trošku prehnaný optimizmus, ktorý „postihuje“ realitných profesionálov už druhý rok vždy v auguste pri predpovedi vývoja na september.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Septembrový Index realitného zdravia dosiahol úroveň 2,57 je o 12 stotín lepší ako v predchádzajúcom mesiaci august. V medziročnom porovnaní mesiacov 2013 a 2014 bol tento september o 10 stotín lepší ako pred rokom. Taktiež vývoj resp. zlepšovanie Indexu je plynulejšie, so stúpajúcou tendenciou. Ako sme prognózovali, blížime sa k jarným hodnotám IRZ a veríme, že ďalšie meranie potvrdí vývoj, smerujúci do pozitívnej časti stupnice, teda lepšie ako 2 mínus.

Prognóza, alebo očakávanie Indexu realitného zdravia na október je 2,41 a je horšia ako nameraný výhľad na predchádzajúci mesiac. Prezrádza to určitú stabilizáciu a validitu prognózovania, keď nepotvrdzuje optimizmus podovolenkových očakávaní, na druhej strane je významne pravdepodobnejšia ako pred rokom. Podľa našich očakávaní, podložených 1,5 ročným meraním Indexu realitného zdravia, októbrový IRZ sa môže zlepšiť tesne pod hranicu 2,5. Neočakávame však útok na predletné rekordy na úrovni 2,4.

V tomto období avizuje Index realitného zdravia stabilizáciu rastu realitného trhu. Obchodovanie ožíva už od júla a predpokladáme, že v najbližších dvoch mesiacoch sa tento trend nezmení. Nebývalý nárast ponuky na internetových realitných portáloch a nové developerské projekty na trhu to len potvrdzujú. V tejto dobe odporúčame verejnosti nečakať na „zimný spánok“ a neodkladať svoje nákupno – predajné rozhodnutia.