IRZ apríl 2016

Aprílový Index realitného zdravia neovplyvnili turbulencie počasia. Ako sme predpokladali, pokoril doterajší rekord z minulého roka. Viac nás ale teší fakt, že vývoj Indexu ako aj jeho prognóz sa od začiatku tohto roka stabilne zlepšuje. O predpokladaných dôvodoch skoršieho a výraznejšieho oživenia trhu sme písali v minulom komentári. Optimizmus tvorcov IRZ (zoznam nájdete na www.realitnyindex.sk) naďalej trvá a my očakávame príjemné prekvapenia.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného IRZ máj 2016výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia v apríli 2016 dosiahol rekordnú hodnotu 2,38 (doteraz to bolo 2,39 zo septembra 2015) a zlepšil sa o celú desatinu oproti marcu tohto roka (2,48). V rámci histórie merania IRZ predstavuje zlepšenie o desatinu významný skok. Dôležité je zistenie, že hodnoty Indexu sa od februárových „dva mínus“ kontinuálne zlepšujú smerom k známke „dva“.

Výhľad Indexu realitného zdravia na máj 2016 je 2,22 a v histórii merania je to druhá najlepšia známka (2,13 v auguste 2013 bolo vtedy príliš optimistických). Vzhľadom na pomerne presné prognózy tvorcov Indexu v ostatnom polroku, radi vyslovíme názor, že rekordný apríl nemusí byť neprekonateľný.

Vývoj Indexu realitného zdravia od začiatku roka dáva priestor pre optimizmus v nazeraní na oživenie obchodovania na slovenskom realitnom trhu. Treba však priznať, že hodnotenie aktivity trhu známkou medzi dva a dva mínus neznamená „vesmírny“ úspech. A k dvojke je stále ešte ďaleko.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ marec 2016

Index realitného zdravia v marci tohto roka potvrdil prognózu tvorcov Indexu a tiež náš názor, že oživenie na realitnom trhu je realitou. Už preto, že zvýšenie aktivity na trhu s nehnuteľnosťami prišlo skôr ako v predchádzajúcich rokoch, a tiež preto, že mierne rastúce ceny bývania signalizujú zvýšený dopyt. V neposlednom rade je dôležitým faktom aj zlepšenie dostupnosti nového bývania vďaka lacnejším hypoúverom prípadne lepšou finančnou situáciou záujemcov. Povzbudivé je, že optimizmus realitných profesionálov pretrváva a prognóza vývoja Indexu na ďalší mesiac je pozitívna.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určenéhoIndex realitného zdravia marec 2016 výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Marcový Index realitného zdravia dosiahol hodnotu 2,48 a zlepšil sa o dve stotiny oproti mesiacu február tohto roka. Respondenti tak „oznámkovali“ aktivitu na trhu známkou lepšou ako 2 mínus, čo v porovnaní rokmi 2014 (2,64) a 2015 (2,61) predstavuje významné zlepšenie. Naznačuje aj možnosť atakovania rekordu (2,39 v septembri 2015) v hlavnej sezóne v predletnom a jesennom období. Posun do pozitívneho spektra hodnotiacej škály nás napĺňa optimizmom v očakávaní ďalšieho vývoja, keďže IRZ je tam už druhý mesiac po sebe, čo sa naposledy udialo v máji a júni 2014.

Prognóza Indexu realitného zdravia na apríl 2016 je 2,32 a oproti marcovej (2,35) je o 3 stotiny lepšia. Tieto prognózy v porovnaní s rokmi 2014 a 2015 výrazne nevybočujú z priemeru. Na druhej strane však im zodpovedajúce namerané reálne hodnoty v príslušných mesiacoch sú oveľa bližšie k odhadom. Teda vytúžené zlepšenie obchodovania s nehnuteľnosťami v období krátko po zime nie je tento rok len „zbožným prianím“ ako v minulosti, ale ako sa ukazuje reálnym faktom.

Ako je napísané v úvode, viacero priaznivých faktorov sa od konca roka 2015 stretlo v jednom bode a rozhýbalo trh s nehnuteľnosťami pozitívnym smerom. Napriek tomu si dovolíme tvrdiť, že k jeho hodnoteniu známkou oscilujúcou okolo „dvojky“ je ešte poriadne ďaleko. Nemyslíme si, že doterajšie signály avizujú nejaké „prehriatie motora“ či akékoľvek „bubliny“.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ február 2016

Napriek tomu, že jarné oživenie prírody sa blíži veľmi pomaly, oživenie na realitnom trhu vyzerá byť naozaj reálne. Naplnila sa januárová prognóza tvorcov Indexu realitného zdravia a jeho nameraná hodnota sa skokom zlepšila až k rekordným hodnotám. Povzbudivé je, že optimizmus realitných profesionálov pretrváva aj do marcových dní.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného Stav Indexu 2 2016výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia vo februári 2016 dosiahol hodnotu 2,50 a zlepšil sa oproti januáru (2,71) o pozoruhodných 21 stotín. Takéto priaznivé hodnoty IRZ zvyčajne dosahuje v predletnom období prvého vrcholu aktivity v roku. Za ostatné tri roky dosiahol najlepšiu hodnotu a veští priaznivé obdobie. Netreba však zabúdať, že hodnota Indexu 2,50 je vlastne školská známka 2-, a to je stále priemer.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2016 je 2,35, a v medziročnom porovnaní výrazne nevybočuje z priemeru za ostatné roky. Paradoxné je, že v minulosti sa prognózy na začiatkoch rokov 2014 a 2015 ukázali ako príliš optimistické, tento rok tomu tak nie je. Prognóza a realita Indexu na február boli veľmi blízke, teda skutočnosť tento raz naplnila očakávania.

Zdá sa, že trh vyslal znateľný pozitívny signál rastu aktivity v sektore nehnuteľností. Príčin môže byť viacero. Stále dostupnejšie hypotéky, postrehnuteľný rast cien, rastúci význam nehnuteľnosti ako investície, či predvolebné obdobie. Na analýzy bude čas, ak nasledujúci vývoj Indexu realitného zdravia potvrdí tento trend.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ Január 2016

Prázdniny a pár mrazivých januárových dní utlmili aktivity na našom realitnom trhu. Bohužiaľ, naše tvrdenie v minulomesačnom komentári k Indexu realitného zdravia, že očakávania respondentov sú príliš optimistické, sa naplnilo. Hodnota IRZ nevybočila z dlhoročného januárového priemeru. Teší nás, že napriek tomu prognóza na február zostáva pozitívna. V tomto meraní sme pridali malú analýzu porovnania názorov našich respondentov podľa lokalít ich pôsobenia.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia sa v januári 2016 zhoršil oproti minulému mesiacu(2,60) o 11 stotín na hodnotu 2,71. Táto známka je v rámci intervalu (2,7-2,8), v ktorom sa pohybujú januárové čísla Indexu, zatiaľ najlepšia v histórii merania. Znamená to však len fakt, že v januári si zjavne „nehnuteľnosti dávajú prázdniny“.

Prognóza Indexu realitného zdravia na február 2016 je 2,45, a v medziročnom porovnaní ostáva veľmi blízka ostatným januárovým prognózam. Z minulosti vieme aj to, že februárové očakávania IRZ nad 2,5, čo je školská známka 2 mínus, boli príliš optimistické.

Krátko sa pristavíme pri hodnotení trhu školskou známkou. Všimli sme si, že na serveroch, ktoré preberajú našu správu k vývoju Indexu realitného zdravia, sa v diskusiách občas prejavuje nepochopenie „známkovania“ trhu. Totiž, ak je vývoj trhu nadpriemerný, znamená to, že sa dostal do pozitívnej časti hodnotiacej škály. Teda ak sa napríklad blíži k 2,3, je nadpriemerný, ale stále ďaleko od známky 2. A ešte ďalej od „čistej jednotky“. Preto nie je dôvod na závistlivé a urážlivé výroky na adresu realitných profesionálov, ktorých práca naďalej zostáva dennodenným mravčím úsilím.

Pracujeme síce so štatistikou, ale vieme, že v skutočnosti sa niektorým realitkám a maklérom darí lepšie, iným horšie. My sa pýtame na pocit, ktorý majú po skončení jedného mesiaca a pred začiatkom druhého. Rozdiely v tomto pocite sme zaznamenali aj v prípade porovnania lokalít pôsobenia jednotlivých respondentov – tvorcov Indexu realitného zdravia. Skúsili sme posúdiť rozdiel v odpovediach bratislavských a mimobratislavských realitných profesionálov (sú v pomere 50/50,čo je kompatibilné aj s členskou základňou NARKS). Výsledkom s rozdielom až jednej desatiny je, že Bratislavčania lepšie hodnotili január, ale majú opatrnejšie očakávania na február, kým mimobratislavské subjekty úplne opačne. K porovnaniu sa vrátime v nasledujúcom období.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Index realitného zdravia Január 2016

IRZ December 2015

Ako na Nový rok, tak po celý rok! Tak znie naše novoročné želanie realitnému trhu. Výchádza zo zlepšujúcich sa výsledkov merania Indexu realitného zdravia, ktorý je za december 2015 lepší ako bola prognóza a januárový výhľad má stúpajúci trend. Máme za sebou dva ucelené roky merania IRZ a preto vieme zverejniť zaujímavé porovnania vývoja Indexu. Navyše v ostatnom meraní sme položili tvorcom IRZ aj otázku, aby zhodnotili celý uplynulý rok jedným číslom a to isté urobili pre prognózu na rok 2016.Tieto veličiny budeme nyzývať „ročný IRZ“ a „ročná prognóza IRZ“. V protiklade k tomu je matematicky presný „priemerný ročný IRZ“, vypočítaný ako priemer dvanástich hodnôt nameraných v príslušnom roku.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia sa v decembri 2015 ustálil na hodnote 2,60, čo je o 4 stotiny horšie ako v novembri avšak o 6 stotín lepšie ako bola decembrová prognóza (2,66). Medziročne ide, tak ako v predchádzajúcich mesiacoch kvartálu, tiež o nepatrné zlepšenie (2 stotiny oproti decembru 2014).

Prognóza Indexu realitného zdravia na január 2016 je 2,56 je v medziročnom porovnaní významne lepšia oproti výhľadom na január 2014 a 2015 (zhodne 2,71)a znamená, že tvorcovia Indexu očakávajú výborný štart do nového roka. Podľa vývoja v uplynlom období pokladáme túto prognózu za trošku optimistickú, bolo by veľkým prekvapením ak by reálny januárový Index dosiahol lepšie hodnoty ako 2,65. Ale veľmi príjemným prekvapením!

Vývoj Indexu realitného zdravia, ktorý meriame už 31 mesiacov, naznačuje veľmi mierny a pomalý rast realitného trhu. V predchádzajúcom komentári k novembrovému IRZ sme avizovali, že priemerný ročný IRZ za rok 2015 bude určite lepší ako v roku predošlom. Teraz už vieme,že dosiahol hodnotu 2,58 a bol o slušných 5 stotín lepší ako za rok 2014 (2,63). Dovolíme si tvrdiť, že trh sa z podpriemerného stavu obchodovania dostáva vyššie a podľa prognózy sa tam nezastaví. Ak sa na Slovensku a na slovenskom trhu nehnuteľností nestane niečo dramatické, veríme že na konci už budeme rok 2016 hodnotiť ako nadpriemerný.

Pre lepšie pochopenie našich komentárov pridávame aj avizované novinky „ročný IRZ“ a „ročná prognóza IRZ“. Tvorcovia Indexu odpovedali na rovnakú otázku ako každý mesiac s tým rozdielom, že obdobie hodnotenia nie je mesiac ale rok. Výsledky sú prekvapujúco optimistické a zrejme vychádzajú z pocitu výraznejšieho zlepšenia na trhu v poslednom kvartáli 2015 a s tým spojenými očakávaniami v roku 2016. Ako ináč si vysvetliť fakt, že ročný index 2015 je 2,42, čo je druhá najlepšia hodnota v histórii merania a ročná prognóza IRZ 2016 je 2,21 je lepšia o nevídané takmer 2 desatiny !

Keďže ide o kvalitatívne meranie – meranie pocitu, či emócie na základe dlhoročných skúseností respondentov – vieme konštatovať, že realitní profesionáli boli na konci roka spokojnejší ako sa ukazovalo v mesačných meraniach a vyzerá to tak, že očakávania rastu trhu v roku 2016 sú vysoko nadpriemerné. Každopádne boli počas zberu dát vo veľmi pozitívnej nálade!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ december 2015

IRZ november 2015

Tridsiate meranie Indexu realitného zdravia neprinieslo žiadne prekvapenia. Trh je podľa realitných profesionálov stabilný, v nepatrnom raste. Kvalita trhu, teda pocit, ako vnímajú jeho aktivitu respondenti sa aj v tomto roku pohybuje tesne pod priemerom.Potešiteľné je však priemerné číslo IRZ za rok 2015, ktoré bude o poznanie lepšie ako v predchádzajúcom roku. Aktivita trhu vrcholila v máji a v septembri rekordnými hodnotami Indexu. V ostatných mesiacoch sme namerali stabilitu a to isté očakávame aj v decembri tohto roka.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Novembrový Index realitného zdravia sa o stotinu zlepšil oproti októbru na úroveň 2,56. Myslíme si že
Index realitného zdravia za 11 2015
to je dôkaz istej stability trhu. V medziročnom porovnaní sú októbrové a novemrové hodnoty porovnateľné, nepatrne lepšie v prospech tohto roka.

Výhľad Indexu realitného zdravia na december 2015 je 2,66 a znamená, že tvorcovia Indexu očakávajú výraznejší pokles – o desatinu. V histórii merania IRZ ide o obvyklú „predvianočnú“ prognózu, ktorá nie je prekvapivá.

Tento komentár je v roku 2015 posledný a skúsime rok zhodnotiť. Nedočkali sme sa prevratných zlepšení trhu ani väčších prekvapení v podobe rozdielov medzi prognózami a realitou. Rok 2015 prinesol zlepšenie rekordnej hodnoty IRZ o 3 stotiny na 2,39 a zjavne naznačil dva vrcholy aktivít trhu – máj a september. Vývoj indexu v bežných mesiacoch osciloval okolo 2,55 a bol stabilnejší ako predchádzajúce dva roky. Z pohľadu tridsiatich meraní Indexu realitného zdravia možno hodnotiť rok 2015 ako najlepší, najstabilnejší a navyše s rekordom. Z pohľadu trhovej reality sú aktivity v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami dlhodobo podpriemerné a to aj napriek určitým mikroskopickým cenovým korekciám a hypotekárnej stimulácii. Možno by mohli tvorcovia Indexu posunúť latku „priemeru“ o trochu vyššie, optimistickejšie. Veríme, že už v budúcom roku sa dočkáme.

Ďakujeme tvorcom Indexu realitného zdravia za výbornú spoluprácu a želáme im, a celej „realitnej“ verejnosti veľa šťastia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ Október 2015

Vraví sa, že „po hodoch bolí brucho“ a platí to aj v sektore realít. Po rekordnom septembri padol októbrový Index realitného zdravia do priemeru. Hodnoty IRZ a taktiež prognózy na november sú takmer navlas zhodné s tými, ktoré boli namerané v októbri 2014 a 2013. Znamená to, že trh je relatívne stabilný už dlhší čas. Na druhej strane ročný priemerný Index je každý rok lepší a to je dôvod k miernemu, trvalejšiemu optimizmu. Októbrové meranie prvý raz zachytilo zaujímavý jav: krivka priebehu Indexu zvyčajne má dva vrcholy – na jar a na jeseň. V tomto roku však obidva vrcholy atakovali rekord a ten bol dosiahnutý nie na jar, ale v septembri.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Po septembrovom rekorde dosiahol októbrový Index realitného zdravia hodnotu 2,57 čo je o 18 stotín menej medzimesačne (2,39) a o 25 stotín horšie ako prognóza(2,32). Znamená to, že predpoklady veľkej časti tvorcov Indexu – realitných profesionálov z celého Slovenska – sa nenaplnili tak ako očakávali.

Prognózu Indexu realitného zdravia na november 2015 je 2,48 čo pokladáme za určité vytriezvenie v pohľade na vývoj obchodov s nehnuteľnosťami do konca tohto roka. Prognóza smeruje opäť do nadpriemernej časti stupnice – je lepšia ako dva mínus – a my veríme, že aj realita sa bude pohybovať okolo priemernej známky.

Ako sme písali už viackrát, trh je stabilný (treba ale podotknúť, že na úrovni priemeru) už dlhšie obdobie. Mierny pozitívny progres naznačujú zlepšujúce sa priemerné ročné Indexy realitného zdravia. Navyše každý rok zatiaľ priniesol rekord. Ako hovoria signály z trhu: nie je dôvod na prehnaný optimizmus, trh však znateľne ide nahor.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Index Realitného Zdravia 10 2015

IRZ September 2015

September priniesol rekord! Trochu prekvapivo, keďže prognózy tvorcov Indexu naznačovali od začiatku roka, že rekordný bude mesiac jún. Taktiež prognózy na september v uplynulých dvoch rokoch reálna hodnota IRZ zatiaľ nenaplnila a považovali sme ich za prehnaný optimizmus, vyvolaný „letným spánkom“ trhu. Na druhej strane evidujeme v tomto roku množstvo signálov, avizujúcich skutočnosť, že slovenský trh nehnuteľností „preradil na vyšší rýchlostný stupeň“. Ako sme uvádzali v predchádzajúcej analýze, medzi tieto signály možno zaradiť okrem stabilného až pozitívneho vývoja Indexu realitného zdravia aj mierny rast cien nehnuteľností a taktiež zvýšené aktivity v oblasti hypotekárneho úverovania realít a výrazného rozvoja nových a „odložených“ developerských projektov.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Rekordný Index realitného zdravia v septembri 2015 dosiahol hodnotu 2,39 a prvý raz v histórii merania pokoril hranicu 2,40. Znamená to, že realitné kancelárie zúročili svoje doterajšie nadpriemerné aktivity, ktorých zvýšenú intenzitu prognózovali prakticky od začiatku tohto roka. Iba štvrtý raz od júna 2013 Index klesol do pozitívnej časti hodnotiacej stupnice, teda pod 2 mínus a teda opäť dosiahol nadpriemernú úroveň obchodovania.

Prognóza Indexu realitného zdravia na október 2015 je 2,32 čo avizuje pokračujúci rast trhu. Tohtoročné predpoklady realitných kancelárií na vývoj obchodovania na nasledujúci mesiac taktiež môžeme pokladať za rekordné, pretože až na dva letné mesiace, boli veľmi blízke a lepšie ako 2,40.

Pozitívne prognózy vývoja realitného trhu, tak ako ich prezentujú „tvorcovia Indexu“ signalizujú, že rok 2015 vyzerá byť , po období istej stability na úrovni priemeru, posunom na vyšší level. To, že očakávania realitných kancelárií sú nadpriemerné je odrazom množstva dobre sa vyvíjajúcej práce každej z nich. Index realitného zdravia je kvalitatívny parameter, ktorý má za cieľ mapovať vývoj realitného trhu podľa vnímania majiteľov alebo riaditeľov najvýznamnejších realitných subjektov. Zdá sa že rok 2015 vnímajú znateľne lepšie ako roky predchádzajúce.

Držíme palce v dobre rozbehnutej druhej časti sezóny a očakávame ďalšie pozitívne signály!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ august 2015

Trendová čiara Indexu realitného zdravia za uplynulých 27 meraní je kontinuálne vzostupná a rozdiel medzi začiatkom v roku 2013 a dneškom je na úrovni jednej desatiny smerom k zlepšeniu. Povzbudzujúci fakt, ktorý preukazuje stabilitu trhu nehnuteľností a jeho mierny rast. Túto skutočnosť potvrdzuje ajmierny, ale zreteľný rast cien nehnuteľností za toto obdobie prakticky vo všetkých regiónoch. A taktiež viditeľné oživenie množstva developerských projektov, hlavne vo väčších mestách. Index realitného zdravia za uplynulý mesiac august bol takmer rovnaký ako za júl a ich hodnoty odrážali horúce, suché a utlmujúce počasie.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia za august 2015 vyhodnotili realitné kancelárie známkou 2,63. Ide o hodnotu prakticky zhodnú s júlovou (2,61) a len o tri stotiny horšiu, ako bol predpoklad (2,60). 2,60 je v tomto roku priemerná hodnota IRZ,  a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je zreteľne vyššia.

Prognóza Indexu realitného zdravia na september 2015 je 2,38, čo pokladáme azda za príliš optimistické očakávanie. Každoročne sa totiž v segmente vkladá do spásonosného septembra viac nádejí, ako sa potvrdí v realite. Je však zrejmé, že realitný trh sa preberá k aktivite po „uhorkovej sezóne“, a indikácia respondentovsmerom k zlepšeniu trhu je opodstatnená.

Tráva v parkoch, spálená augustovým rekordne horúcim slnkom, opäť zelenie vplyvom príjemných septembrových dní, ktoré priniesli aj osviežujúcu vlahu. Všetko nasvedčuje tomu, že slovenský trh nehnuteľností tiež chytá tento čerstvý jesenný dych. Všetkým záujemcom o realitné obchodovanie odporúčame zvýšiť pozornosť!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SlovenskaIRZ júl 2015

Minulý mesiac sme komentovali Index realitného zdravia ako schladenie optimizmu tvorcov Indexu a očakávali sme suchý a ospanlivý júl. Čo sa do bodky naplnilo aspoň v oblasti meteorológie. Segment obchodu s nehnuteľnosťami také dramatické sucho nepostihlo. Hodnota Indexu v júli dosiahla podobné čísla ako na jar tohto roka, vtedy nám indikovali útok na rekord. Najviac sa mu priblížil IRZ v máji, avšak rekord tento polrok vydržal. Dá sa povedať, že trend je stabilný v mierne podpriemerných hodnotách. Výhľad na august je už pozitívny, aj keď len zanedbateľne.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Júlový Index realitného zdravia 2,61 je o 7 stotín horší ako júnový 2,54. Oproti prognóze z minulého mesiaca (2,71) je však o celú desatinu lepší. Treba dodať, že priemer za prvých 7 mesiacov je 2,60, a to je dôkaz stability trhu, hoci na mierne podpriemernej úrovni z hľadiska hodnotenia celého trhu.

Prognóza Indexu realitného zdravia na august 2015 je 2,60 a vracia Index do jarných čísel. Napriek „zúriacemu“ horúcemu letu, pokles hodnôt IRZ a jeho prognóz nie je taký signifikantný ako v minulom roku. Dovolíme si tvrdiť, že realitní profesionáli ako tvorcovia indexu, signalizujú určitú -ich očami – zreteľnú stabilitu a mierny rast trhu. Tento jav sledujeme už druhý rok ako trvalý, vzhľadom na porovnanie vývoja Indexu v roku 2013 a 2014.

Sme uprostred leta, ktoré býva každoročne „uhorkovou sezónou“ obchodovania s nehnuteľnosťami. Môže nás potešiť fakt, že vývoj Indexu realitného zdravia už netrpí relatívne skokovými zmenami v slabších mesiacoch, ale zmeny sú miernejšie. Veríme, že augustový IRZ náš názor potvrdí a jeho vývoj bude ešte lepší, ako tomu prognóza nasvedčuje.

Príjemné letné zážitky!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska