IRZ december 2017

Situácia sa na prelome rokov vylepšila, IRZ sa posunul z 2,46 na 2,40 s výhľadom na mierne zhoršenie späť na 2,47.

Nálada bola podobná v BA kraji aj vo zvyšku SR. V BA však respondenti očakávajú väčšie zhoršenie ako mimo BA.

Na decemeber, kedy sa trh ukladá na zimný vianočný spánok je 2,40 veľmi pekný výsledok a svedčí o pozitívnom závere roka 2017.

IRZ november 2017

Index si zachoval rovnakú hodnotu ako minulý mesiac 2,46. Trh ostáva teda vo svojej miernej ale pozitívnej nálade.

Výhľad na december predpovedá mierne zhoršenie na úroveň 2,53.

Bratislavský kraj tentoraz dosiahol index 2,28, čo je výrazné zlepšenie oproti minulému mesiacu. Index za zvyšok SR je zhoršený na 2,58. Ťahúňom optimizmu je tak jednoznačne BA kraj.

IRZ október 2017

Index sa výrazne zlepšil z minulomesačných 2,67 na 2,46, čo je mimochodom presný výsledok ako pred mesiacom respondenti očakávali.

Hodnota 2,46 je lepšia aj v porovnaní s rokom 2016 (2,54). Trh sa teda dostal po prázdninách do dobrej kondície.

Výhľad na november predpokladá mierne zlepšenia na hodnotu 2,42.

Bratislavský kraj tentoraz dosiahol index 2,42, zvyšok SR 2,47 –  najmenej optimistický kraj je KE.

IRZ september 2017

Celkový index za september sa veľmi jemne zlepšil z 2,68 na 2,67. Výhľad už však nie je tak optimistický, ako minulý mesiac, aj keď trh stále predpokladá zlepšenie ( na 2,46). Skresanie optimizmu súvisí pravdepodobne s prehnanými očakávaniami z augusta, ktoré sa nepotvrdili.

Optimizmus v BA kraj sa oproti minulému mesiac mierne zhoršil na 2,65, zvyšok SR naopak vníma trh pozitívnejšie.

IRZ august 2017

Na trhu nastalo veľmi jemné zlepšenie optimizmu, z júlovych 2,72 sa index zlepšil na 2,68. Veľké poprázdninové očakavania majú respondenti na september, kde predpokladajú zlepšenie až na 2,32.

Celkový výsledok je oproti minulým rokom horší, podobný výsledku z roku 2014. V iných rokoch bol stav indexu vždy optimistickejší. Po porovnaní očakávania a výsledkov za september v minulých rokoch, môžeme predpokladať, že index sa zlepší na cca 2,52.

Výsledky bratislavského kraja a zvyšku SR sa príliš nelíšia (2,7 vs. 2,64). Očakávania na budúci mesiac sú ale u respondentov obchodujúcich v BA lepšie.

IRZ júl 2017

Aktuálny index je 2.72, s výhľadom na budúci mesiac 2.56.

V porovnaní s minulým mesiacom(2.59) ide o významné zhoršenie nálady trhu. Historicky je za júl vždy horší výsledok, ale takto negatívne to bolo len v roku 2014 (2,76).

Pri rozdelení na BA a zvyšok SR sa ukázalo, že negatívna nálada je produkovaná trhom v BA, kde index dosiahol 2,73 (minulý mesiac 2.45), pričom zvyšok Slovenska sa drží na 2,65, čo je takmer minulomesačný výsledok(2.66).  Pozn. : celkový index nie je priemerom týchto dvoch hodnôt, keďže niektorí respondenti môžu posobiť naraz aj v BA aj mimo BA a ich výsledok sa premieta do oboch podindexov, zatiaľ čo časť respondentov je čisto v jednom kraji. Taktiež početné rozloženie respondendov nie je rovnaké.

Výhľad v BA aj v zvyšku SR na August je takmer totožný, 2.53, resp 2.55.

IRZ jún 2017

Index sa z minulomesačnej hodnoty 2,61 zlepšil na 2,59, ide však o „mikroskopicke“ zlepšenie. Výhľad na ďalší mesiac je 2,56. Trh teda nepredpokladá výraznejšie zlepšenie.

Porovnanie odpovedí subjektov podnikajúcich v BA kraji a zvyšku SR ukázalo, že kým BA kraj je na tom výrazne optimistickejšie = 2,45 a predpokladá udržanie tohto stavu aj budúci mesiac (2,47), zvyšok SR posudzuje situáciu výrazne pesimistickejšie = 2,66 a predpokladá mierne zlepšenie do budúceho mesiaca na hodnotu 2,57.

IRZ máj 2017

Májový Index realitného zdravia sa nepatrne zhoršil oproti aprílu, čo potvrdzuje prekvapivý vývoj na trhu nehnuteľností v tomto roku. Respondenti od januára každý mesiac indikujú podpriemernú spokojnosť so svojimi výsledkami a tento trend v mesiaci máj 2017 vyústil do rekordu. Negatívneho.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia sa v máji oproti aprílu zhoršil o stotinu na hodnotu 2,61. Je to najhorší výsledok v tomto mesiaci v histórii merania IRZ (prieskum prebieha od júna 2013). Medziročne sa zhoršil o celé 3 desatiny (máj 2016 – hodnota 2,31 – zatiaľ absolútny rekord). V decembri a januári boli dosiahnuté najlepšie hodnoty pre tieto mesiace od začiatku merania IRZ, pravdepodobne zotrvačnosťou výnimočne dobrého roka 2016. Od januára sa Index zhoršuje a to po prvý raz za ostatné tri roky. Krivka vývoja IRZ zvyčajne od podpriemerných zimných hodnôt smeruje k jarným rekordom, v tomto roku naopak.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia zatiaľ nestrácajú optimizmus v prognózach vývoja. Avšak ak by sa júnový odhad, ktorý je 2,34 reálne naplnil, mali by sme tu nevídaný medzi mesačný skok do „zelených“ čísel. Zlepšenie o takmer 3 desatiny a dosiahnutie pozitívnej časti hodnotiacej stupnice z mesiaca na mesiac je veľmi nepravdepodobné. Očakávania sa v tomto roku dosť výrazne odlišujú od reality, čo už v máji býva neobvyklé. To znamená, že tento rok je v segmente obchodovania s rezidenčnými nehnuteľnosťami iný ako predošlé.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia je už druhý mesiac blízky nule . V máji je iba stotina (2,61 vs 2,6) v prospech „mimobratislavských“ realitných subjektov. Hoci je obchodovanie v regióne Bratislavy dlhodobo „živšie“ ako v ostatných regiónoch, tento výsledok avizuje, že zhoršenie trhu (z hľadiska tvorcov Indexu) je celoplošné. Prognózy v oboch porovnávaných celkoch sú naďalej pozitívne.

V aprílovom komentári k Indexu realitného zdravia sme naznačovali, že časy trvalého zlepšovania sú už možno minulosťou a májové čísla nám dávajú za pravdu. Nečakali sme však, že trend zhoršovania Indexu bude pokračovať aj v mesiaci, ktorý v uplynulých rokoch lámal rekordy. Napriek stálej prevahe dopytu nad ponukou, vyvoj IRZ indikuje zmenu správania trhu. Regulácie vo financovaní bývania, dosahovanie cenového stropu rezidenčných nehnuteľností, či možná saturácia trhu. To sú pravdepodobné dôvody k spomaleniu možno príliš dynamického vývoja v uplynulom období.

IRZ apríl 2017

V apríli sa Index realitného zdravia nezlepšil, naopak nepatrne zhoršil. Mohli by sme označiť tento jav, trvajúci už od januára, ako stabilný vývoj trhu. Ako sme uz naznačili v predchádzajúcom komentári, ochranné opatrenia, ktoré od začiatku marca vplývajú na obchodovanie s nehnuteľnosťami, priniesli svoj efekt. V porovnaní s rovnakým obdobím rekordného roka 2016 sledujeme pomerne výrazný pokles hodnotenia trhu realitnými profesionálmi. Hodnoty Indexu sú na úrovni roka 2015.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia v apríli 2017 je 2,60. Je o štyri stotiny horší ako marcový a to je paradox. Zvyčajne IRZ od januára rastie do jarných rekordných hodnôt, tento rok je vývoj – i keď nepatrne – opačný. Aprílová hodnota 2017 je totožná s meraním v apríli 2015, avšak v tom čase sa IRZ od januára zlepšoval. V apríli 2016 dosiahol index prvý z dvoch minuloročných rekordov hodnotou 2,38! V tomto roku je vývoj viacmenej stabilný, bez zásadného trendu vývoja do plus alebo mínus úrovne. Taktiež priemer za ostatné štyri mesiace je už horší ako bol v minulom roku. Pravdepodobne sa v odpovediach realitných subjektov zrkadlí fakt, ktorý potvrdzujú aj komentáre k vývoju cien nehnuteľností. Že už zjavne siahajú na svoj strop.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia stabilne očakávajú začiatkom roka zlepšovanie IRZ. Na máj je prognóza Indexu 2,35 a respondenti tým prejavujú pozitívnu náladu do ďalšieho obdobia. Ak však berieme do úvahy vývoj reálneho IRZ za ostatné štyri mesiace, musíme pokladať túto prognózu skôr za zbožné želanie. Na druhej strane prichádzajú dva dlhodobo najvýkonnejšie mesiace roka a je na mieste veriť v zlepšenie situácie.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v apríli vyrovnal a dosiahol dokonca 2 stotiny v prospech „mimobratislavských“ realitných subjektov.  „Mimobratislavské“ subjekty zlepšili svoje aprílové hodnotenie o celú desatinu (z 2,69 na 2,59), naopak „bratislavské“ o celú desatinu hodnotenie zhoršili (z 2,51 na 2,61). Je to pozoruhodný jav, ktorý pravdepodobne súvisí rozvojom priemyselných investícií mimo hlavného mesta. Znižovanie rozdielu sme predpokladali, ale taký výrazný posun je významnejší ako sme čakali. Pre porovnanie, naposledy bol zanedbateľný regionálny rozdiel v decembri minulého roka, konkrétne dve stotiny v prospech „bratislavských“ subjektov (2,45 vs 2,47). Ako vidno, absolútna hodnota bola o dosť lepšia. Prognóza na máj je v oboch prípadoch veľmi optimistická, prakticky zhodná s celoslovenskou.

Podľa aktuálneho vývoja Indexu realitného zdravia sa nedá nevidieť, že na trhu nehnuteľností sa niečo deje. Môže ísť o reakciu na sprísnenie pravidiel financovania bývania, prípadne na priveľmi dynamický rast jeho cien. Vyzerá to tak, že rekordy IRZ sú minulosťou a nastupuje skôr opatrná stabilita trhovej nálady.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ marec 2017

Index realitného zdravia za mesiac marec je prakticky zhodný s hodnotou nameranou za február. Iba nepatrné zlepšenie oproti predchádzajúcim mesiacom tohto roka svedčí o istej stabilite trhu, prípadne sa dá čítať ako opatrnosť v očakávaní reakcie spotrebiteľov na zmenenú situáciu vo financovaní bývania. Ak by sme mali hodnotiť prvý štvrťrok 2017, vychádza známka 2 mínus.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Marcový Index realitného zdravia je 2,56 a je o zanedbateľnú stotinu lepší ako februárový. Napriek tomu, že IRZ v druhom a treťom mesiaci minulého roka bol lepší, priemer za 1. kvartál 2017 je najlepší za 4 roky merania. O chlp, teda stotinu. Taktiež vidíme ako podstatný ten fakt, že Index je za ostatného pol roka stabilný s rozdielom +/- pár stotín a neprechádza skokovými zmenami.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia očakávajú aj v apríli jeho zlepšenie na 2,43 a tým potvrdzujú pozitívnu náladu do ďalšieho obdobia. Dalo by sa teda konštatovať, že nepociťujú obavy z prípadného zbrzdenia trhu, ktoré by mohla spôsobiť spomínaná regulácia.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v marci zväčšil z 18 stotín na 24 v prospech „bratislavských“ realitných subjektov. Znamená to, že rozbeh obchodovania v „mimobratislavských“ regiónoch je pomalší. No máme ešte v živej pamäti, že tento rozdiel bol v decembri minulého roka úplne zanedbateľný. K znižovaniu rozdielu môže prísť už v najbližších mesiacoch, prognóza je v oboch prípadoch optimistická.1

Podľa aktuálneho vývoja Indexu realitného zdravia to vyzerá tak, že sa trh pripravuje na hlavnú sezónu roka. Tá nastáva pravidelne v jarných mesiacoch. Stabilita Indexu v ostatných šiestich mesiacoch zase napovedá, že obchodovanie s nehnuteľnosťami prechádza priaznivým obdobím s optimistickým výhľadom do budúcna.