Index realitného zdravia v lete stagnoval, makléri sú však optimistickejší

V druhej polovici leta sa index realitného zdravia zlepšil len o 3 desatiny a dosiahol hodnotu 2,63. Podľa prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO® sa však v septembri naďalej bude zlepšovať.

Index realitného zdravia IRZ na stupnici 1 – 5, kde je 1 najlepšie a 5 najhoršie, sa na Slovensku v posledných štyroch rokoch pohyboval okolo 2,5. V auguste tohto roku bol na hodnote 2,63, čo je oproti júlu zlepšením, aj keď pôvodné očakávanie bola o niečo lepšie, teda 2,6. IRZ predstavuje náladu na realitnom trhu podľa pravidelne zbieraných údajov z realitných kancelárií v mesačných intervaloch a ich prognóz. V Bratislavskom kraji dosiahol hodnotu 2,69, pre zvyšok SR výbornú známku 2,48. Na september predpovedajú podľa údajov analytici AKO ďalšie zlepšenie na 2,53.

Zdroj: AKO

Mesiac august na realitnom trhu hodnotilo pozitívne takmer 56 % opýtaných realitných kancelárií, čo je oproti júlu o 5 % viac. Neutrálne ho vnímalo 22,8 %, zle, alebo skôr zle sa darilo 21 % respondentov. Vo vyhliadkach na september sú RK opatrnejšie, zlepšenie očakáva 55 % opýtaných, no negatívny vývoj očakáva len 17,7 %. Najväčší podiel na realizovaných transakciách má hneď po stabilnom Bratislavskom kraji (58,5 %) Trnavský (12,6 %) a Žilinský kraj (12 %). 

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej  je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Index realitného zdravia sa po koronavíruse vracia do normálu – IRZ máj 2020

V marci dosiahla hodnota Indexu realitného zdravia IRZ 3,7 na Slovensku najhorší výsledok od roku 2013. V máji sa však postupne priblížila k normálu, aktuálne IRZ je 2,91 s výhľadom na budúci mesiac 2,67. Ak sa trend potvrdí, v júni by sa index mohol ustáliť na dlhodobom priemere. Vyplýva to z prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO®.

Index realitného zdravia predstavuje náladu na realitnom trhu na základe pravidelne a  kontinuálne zbieraných údajov z realitných kancelárií, ktoré v mesačných intervaloch hodnotia situáciu na realitnom trhu podľa situácie vo vlastnej RK v daný mesiac, a zároveň prognózujú situáciu na nasledujúci mesiac. V máji 2020 sa po krízovej situácii hodnotou 2,91 priblížila k priemeru, ktorý niekoľko rokov osciluje okolo hodnoty 2,5. Mierne pesimistickejší sú pritom respondenti z Bratislavského kraja (2,94), mimo BA index dosiahol index 2,8 s výhľadom na 2,56.

Zdroj: AKO

Mesiac máj hodnotila takmer štvrtina opýtaných RK neutrálne, k pozitívnemu hodnoteniu sa prikláňalo 43 % respondentov, k negatívnemu 34 %. Vyhliadky na jún hodnotia RK optimistickejšie, zlepšenie očakáva 54 % opýtaných, kým negatívny vývoj očakáva 27 %. Najviac transakcií sa tradične realizuje v Bratislavskom kraji (61 %), nasleduje Trnavský (14 %) a Košický kraj (12,6 %).

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Zdroj foto: AKO, Dreamstime

IRZ október 2018

Po septembrovom optimizme sa v Index realitného zdravia mierne zhoršil.

Napriek  po prázdninovému zlepšeniu nálady v septembrovom meraní  sa čísla opäť zhoršili na hodnotu 2,64, pričom nositeľom zlej trhovej nálady boli hlavne respondenti podnikajúci na trhu v Bratislavskom kraji. Ich index dosiahol až 2,77, pričom zvyšok Slovenska zostáva naďalej optimistický /2,44/.

Predpoveď na mesiac november je však naďalej optimistický a to na úrovni 2,47.

IRZ september 2018

Situácia sa konečne zmenila a prázdninovú letargiu nahradil optimizmus.  Index sa skokovo zlepšil z minulo mesačných 2,83 na aktuálnych 2,55. Čo je z dlhodobého pohľadu jeden z najvýraznejších pozitívnych posunov.  Výhľad na ďalší mesiac je ešte lepší – na úrovni 2,45.

Tak ako po minule mesiace je mimobratislavský trh optimistickejší (2,42) ako bratislavský (2,61). Oba sa ale zlepšili oproti septembru.

IRZ august 2018

Index už druhý mesiac po sebe vykazuje zhoršenie nálady, aktuálne číslo je 2,83, aj keď tradične prevláda optimizmus nasledovný mesiac – na september (2,4).

Takto zlý august sme ešte v histórii merania nemali.

Hlbšia analýza ukazuje na zhoršenie nálady hlavne v BA kraji, až 2,95.  Zvyšok Slovenska je mierne optimistickejší 2,64.

IRZ júl 2018

Prvý „letný“ index sa výrazne zhoršil  v porovnaní s mesiacom jún. Kým pred mesiacom bol index 2,4, aktuálna hodnota je až 2,79 s výhľadom na 2,63 v auguste.

Pesimizmus pociťuje rovnako trh v BA (2,87)  ako aj v zvyšných krajoch SR (2,6).

Výraznejší letný negatívny trend potvrdzuje situáciu z rokov 2017 (2,72) a 2016 (2,66).

IRZ jún 2018

Po mesiaci sa respondentom opäť podarilo odhadnúť vývoj. Pre mesiacom predpokladali, že stav bude 2,4 a to sa aj potvrdilo. Predpoklad na ďalší mesiac je opäť zlepšenie na 2,34.

BA versus zvyšok SR majú rovnaký stav ako globálny výsledok, teda aktuálne IRZ 2,4, predpoklad 2,34.  V prípade respondentov pôsobiacich v BA kraji je to zlepšenie oproti minulému mesiacu, zvyšok SR mal takýto dobrý stav už pred mesiacom, takže tam je to bez zmeny.

IRZ máj 2018

Tentoraz sa takmer presne potvrdil odhad trhu, pred mesiacom bol index 2,6 a  hodnotitelia očakávali stav 2,48. Index tento mesiac dosiahol 2,49 a očakávanie na mesiac jún je 2,4.

Mierne lepší stav trhu deklarujú hodnotitelia pôsobiaci v krajoch mimo BA (2,4)  – v samotnom BA kraji je stav 2,54.

IRZ apríl 2018

Index sa veľmi jemne zlepšil z minulomesačných 2,61 na aktuálnych 2,6, výhľad stále zostava 2,48. Zaujímavé na tomto prieskume bolo, že názor maklérov z BA aj z mimo BA je totožný, teda 2,6 a 2,48. To sa ešte v histórií ešte nestalo.

IRZ marec 2018

S príchodom pekného počasia sa asi zlepšila aj nálada na trhu, IRZ spravil miernu korekciu na hodnotu 2,61.  Posun je len o 0,01, ale opakuje sa už druhý mesiac po sebe. Výhľad na apríl je 2,40, minulé dva mesiace bol výhľad rovnaký na úrovni 2,42.

Bratislavský kraj je oproti zvyšku SR mierne optimistickejší, 2,55 vs 2,6, hlavne však vykazuje väčší optimizmus v predpoklade na apríl, 2,26 vs. 2,48.10