Archív

Prehľad hodnôt Indexu realitného zdravia v jednotlivých mesiacoch a súvisiace články k údajom.

Pilotná prevádzka
Pilotná prevádzka
Pilotná prevádzka
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum
Bežný prieskum

jún 2013 – 2,78               výhľad júl 2013 – 2,72
júl 2013 – 2,60                výhľad august 2013 – 2,52
august 2013 – 2,63          výhľad sept. 2013 – 2,13
september 2013 – 2,67   výhľad okt. 2013 – 2,30
október 2013 – 2,59        výhľad nov. 2013 – 2,46
november 2013 – 2,66    výhľad dec. 2013 – 2,81
december 2013 – 2,71     výhľad január 2014 – 2,73
január 2014 – 2,80           výhľad február 2014 – 2,47
február 2014 – 2,80         výhľad marec 2014 – 2,39
marec 2014 – 2,64           výhľad apríl 2014 – 2,36
apríl 2014 – 2,56             výhľad máj 2014 – 2,39
máj 2014 – 2,48              výhľad jún 2014 – 2,38
jún 2014 – 2,42               výhľad júl 2014 – 2,64
júl 2014 – 2,76                výhľad august 2014 – 2,58
august 2014 – 2,69        výhľad september 2014 – 2,32
september 2014 – 2,57  výhľad október 2014 – 2,41
október 2014 – 2,59       výhľad november 2014 – 2,50
november 2014 – 2,57  výhľad december 2014 – 2,61
december 2014 – 2,62   výhľad január 2015 – 2,71
január 2015 – 2,72         výhľad február 2015 – 2,43
február 2015 – 2,64       výhľad marec 2015 – 2,30
marec 2015 – 2,61         výhľad apríl 2015 – 2,36
apríl 2015 – 2,60           výhľad máj 2015 – 2,39
máj 2015 – 2,45            výhľad jún 2015 – 2,32
jún 2015 – 2,54              výhľad júl 2015 – 2,71
júl 2015 – 2,61               výhľad august 2015 – 2,60
august 2015 – 2,63         výhľad september 2015 – 2,38
september 2015 – 2,39  výhľad október 2015 – 2,32
október 2015 – 2,57       výhľad november 2015 – 2,48
november 2015 – 2,56   výhľad december 2015 – 2,66
december 2015 – 2,60   výhľad január 2016 – 2,56
január 2016 – 2,71         výhľad február 2016 – 2,45
február 2016 – 2,50       výhľad marec 2016 – 2,35
marec 2016 – 2,48         výhľad apríl 2016 – 2,32
apríl 2016 – 2,38            výhľad máj 2016 – 2,22
máj 2016 – 2,31             výhľad jún 2016 – 2,28
jún 2016 – 2,58              výhľad júl 2016 – 2,57
júl 2016 – 2,66               výhľad august 2016 – 2,52
august 2016 – 2,61         výhľad september 2016 – 2,34
september 2016 – 2,44   výhľad október 2016 – 2,39
október 2016 – 2,54       výhľad november 2016 – 2,44
november 2016 – 2,54   výhľad december 2016 – 2,62
december 2016 – 2,47    výhľad január 2017 – 2,54
január 2017 – 2,53          výhľad február 2017 – 2,33
február 2017 – 2,57         výhľad marec 2017 – 2,41
marec 2017 – 2,56            výhľad apríl 2017 – 2,43
apríl 2017 – 2,60              výhľad máj 2017 – 2,35
máj 2017 – 2,61                výhľad jún 2017 – 2,34
jún 2017 – 2,59                výhľad júl 2017 – 2,56
júl 2017 – 2,72                  výhľad august 2017 – 2,59
august 2017 – 2,68          výhľad september 2017 – 2,32
september 2017 – 2,67   výhľad október 2017 – 2,46
október 2017 – 2,46        výhľad november 2017 – 2,42
november 2017 – 2,46    výhľad december 2017 – 2,53
december 2017 – 2,40    výhľad január 2018 – 2,47
január 2018 – 2,63         výhľad február 2018 – 2,42
február 2018 – 2,62        výhľad marec 2018 – 2,42
marec 2018 – 2,61           výhľad apríl 2018 – 2,40
apríl 2018 – 2,60             výhľad máj 2018 – 2,48
máj 2018 – 2,49               výhľad jún 2018 – 2,40
jún 2018 – 2,40               výhľad júl 2018 – 2,34
júl 2018 – 2,79                 výhľad august 2018 – 2,63
august 2018 – 2,83          výhľad september 2018 – 2,40
september 2018 – 2,55    výhľad október 2018 – 2,45
október 2018 – 2,64          výhľad november 2018 – 2,47

Graf dlhodobého vývoja Indexu Realitného Zdravia.

graf vývoja IRZ

 

 

dlhodobý graf vývoja IRZ

Comments are closed