Ako to funguje?

Metodika stanovenia Indexu Realitného Zdravia (IRZ)

Metodiku výskumu vypracovala renomovaná prieskumná agentúra AKO. Výskum prebieha podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom.

Respondenti odpovedajú na dve otázky rozdelené do desať stupňovej škály. Prvá otázka dotazníka zisťuje aktuálne ukončený mesiac (jeho náladu). Druhá otázka zisťuje odhadovaný výhľad (na základe skúsenosti a intenzity obchodovania) na nasledujúci mesiac. Výsledkom každého prieskumu sú teda vždy dve čísla – jedno popisuje aktuálny stav a druhé výhľad na najbližší mesiac.

Samotná infografika indexu pozostáva z čísla, ktoré vyjadruje práve ukončený mesiac a z šípky, ktorá je červená smerujúca dole (v prípade, ak výhľad na ďalší mesiac je horší ako práve ukončený mesiac) alebo zelená smerujúca hore (ak výhľad do budúcnosti je optimistickejší ako práve ukončené obdobie). Číslo je udávané v rozmedzí od 1 do 5, podľa školského známkovania. Presnosť výpočtu priemeru je na dve desatinné čísla.

Zber dát sa vykonáva prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka. S dotazníkom sme sa zacielili na skúsené realitné kancelárie, ktorých názor je podložený dlhodobejšou skúsenosťou s realitným trhom.

Comments are closed