8/2013 – prvá krátka analýza

Index realitného zdravia je konkrétne číslo na stupnici od najlepšieho k najhoršiemu – školské známkovanie teda hodnota 1 je najlepší stav trhu 5 je najhorší stav realitného trhu – bude slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní tak pre realitných profesionálov, ako aj pre verejnosť so záujmom o reality, či o ekonomiku SR ako takú.

Predstavenie indexu v TA3 a ďalšie informácie tu.

Máme za sebou 3 kolá letného testovania Indexu realitného zdravia. Môžeme konštatovať slušnú účasť respondentov, ktorá sa pohybovala okolo 200 realitných kancelárií. Zber dát sa vykonáva prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

„Letný“ pohľad realitných profesionálov na vývoj trhu s nehnuteľnosťami je ustálený v prakticky neutrálnej polohe a jeho stav je hodnotený známkou 2 mínus. Očakávania najbližšej budúcnosti sú však kontinuálne pozitívne a blížia sa k známke 2, čo je veľmi potešiteľné pre budúcnosť. Tento letný optimizmus súvisí s očakávaným príchodom jesennej realitnej sezóny, ktorá zvyčajne prináša zvýšenú aktivitu obchodovania na realitnom trhu. Preto odporúčame venovať dianiu na realitnom trhu v blízkej budúcnosti zvýšenú pozornosť.

Mgr. Martin Lazík
generálny sekretár NARKS

Stav realitného indexu k 8/2013

Stav realitného indexu k 8/2013

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.