12/2013 informácia k indexu

Index realitného zdravia v decembrovom trackingu opäť nepatrne klesol oproti novembru a dokumentuje podpriemernú aktivitu na realitnom trhu v tomto období. Výhľad obchodovania na mesiac január je po výhľade na december opäť negatívny a to druhýkrát od leta minulého roka a prvýkrát dva mesiace po sebe.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

Decembrový Index realitného zdravia je 2,71 čo je zhoršenie o 5 desatín oproti novembru minulého roka, nedosiahol však očakávaný prepad na 2,81. Vývoj Indexu od leta minulého roka naznačuje určitý pokles obchodovania v letných mesiacoch a počas sviatočného obdobia na prelome rokov. Vysvetlenie je logické, avšak v krátkej histórii merania IRZ má svoj štatistický význam. Nárast obchodných aktivít v segmente nehnuteľností sa preto dá očakávať v jarných a jesenných mesiacoch roka.

Očakávania na január 2014 sú na úrovni 2,73, čo je nepatrne negatívny výhľad. Po prvý krát v histórii merania je rozdiel medzi obchodovaním v aktuálnom mesiaci a jeho výhľadom na budúci mesiac iba dve stotiny , čo je prakticky zanedbateľné. Realitné kancelárie teda vnímajú december 2013 a január 2014 z hľadiska obchodovania za zhodne podpriemerné.

IRZ sa počas šesťmesačného merania pohyboval v intervale 2,78 – 2,59, teda k optimizmu je ďaleko. Očakávame, že rozumná cenová politika developerov a prístupnejšie úvery pomôžu rozhýbať trh bližšie k hodnote 2,00, ktorá je signálom oživenia tohto viac-menej stagnujúceho segmentu hospodárstva.

Nádejou do roku 2014 sú sľubne sa rozbiehajúce nové projekty rezidenčného bývania, z ktorých viaceré „spali“ dlhšiu dobu.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.