11/2013 prvá krátka analýza

Index realitného zdravia v novembrovom zisťovaní poukazuje na mierne zhoršenie obchodovania na trhu nehnuteľností, pričom po prvý raz od existencie Indexu bol zaznamenaný negatívny výhľad vývoja trhu na mesiac december.

Zber dát sa vykonáva prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.
Novembrový Index realitného zdravia je 2,66 čo je zhoršenie o 7 desatín oproti októbru tohto roka. Na základe výsledkov za 6 mesiacov sa dá konštatovať, že trh je reálne stabilizovaný tesne pod úrovňou dva mínus, keď sa pohyboval v intervale od najhorších 2,78 pred letom po 2,59.

Očakávania na mesiac december sú po prvý raz v krátkej histórii merania IRZ negatívne. Nameraná hodnota 2,81 je najhoršia za posledný polrok a zdá sa, že realitný trh sa chystá na každoročnú Vianočnú prestávku. Realitní profesionáli sa pozerajú na budúcnosť bez prehnaného optimizmu a predpokladáme, že ich odhad na december bude korešpondovať s reálnou hodnotou IRZ.

Predpoklad pozitívneho vývoja trhu z októbra sa nenaplnil, očakávame mierne zlepšenie obchodovania s nehnuteľnosťami až po zimnej prestávke, teda od februára 2014.

Želáme všetkým ľuďom v realitách šťastný a úspešný Nový rok 2014.

Podrobnejšia analýza stavu a vývoja Indexu realitného zdravia je k dispozícii na www.realitnyindex.sk.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.