10/2013 prvá krátka analýza

Index realitného zdravia v októbrovom zisťovaní poukazuje na mierne zlepšenie na trhu nehnuteľností. Skupina respondentov – tvorcov Indexu – sa pomaly stabilizuje v intervale 170 – 180. Zber dát sa vykonáva prostredníctvom štrukturovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom.

Októbrový Index realitného zdravia je 2,59 a ak vezmeme do úvahy aj testovaciu fázu, signalizuje prakticky kontinuálne, hoci veľmi mierne, zlepšovanie obchodovania na trhu nehnuteľností. Na základe výsledkov za päť mesiacov sa dá opatrne konštatovať, že trh sa po lete pohybuje a má  pozitívne smerovanie.

Očakávanie na mesiac november sú pozitívne – výhľad IRZ je 2,46, čo je menej ako predošlý mesiac , ale zato viac bližšie k realite. Znamená to, že realitní profesionáli sa pozerajú na budúcnosť bez prehnaného optimizmu a predpokladáme, že ich odhad na november sa bude ešte viac približovať reálnej novembrovej hodnote Indexu. Toto je z hľadiska vývoja IRZ veľmi dobrá správa, nakoľko odhad vývoja trhu v budúcom mesiaci a teda očakávania trhovej aktivity sa stávajú relevantným signálom pre všetkých záujemcov o trh s nehnuteľnosťami na Slovensku.

Predpokladáme aj ďalší pozitívny vývoj trhu – v novembri  sa IRZ môže dostať do nadpriemeru – teda medzi hodnoty 2,5 až 2,4. To by potvrdilo jeho zvyšujúcu sa aktivitu smerom ku koncu roka.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

graf IRZ 10/2013

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.